Government

1 września 2018 autor: INF1N1TY

Sektor Rządowy “Afryki” – Poświęcony stronom ministerstw, organizacji rządowych, parlamentu, wojskowości i wywiadu, to informacje rządowe z pierwszej reki, bezpośrednich źródeł rządowych.
Aby powrócić do poprzedniego menu, kliknij “tutaj”
 
[ALGIERIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Algierii
> Prezydent www.president.al
> Parlament www.parlament.al
 
Governement – Ministerstwa Rządowe Algierii
>> Ministerstwo Finansów www.mf.gov.dz
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mae.gov.dz
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mesrs.dz
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.mjustice.dz
>> Ministerstwo Energii i Górnictwa www.hotelsinvictoria.net/mem-algeriaorg
>> Ministerstwo Edukacji Narodowej www.education.gov.dz/fr
>> Ministerstwo Spraw Religijnych i Fundacji www.marw.dz
>> Ministerstwo zasobów wodnych i środowiska www.mre.gov.dz
 
[ANGOLA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Angoli
> Parlament         www.parlamento.ao
 
Government – Ministerstwa Rządowe Angoli
>> Minister Finansów http://minfin.gv.ao
>> Ministerstwo Nauki i Technologii           http://minct.gov.ao
>> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.minjud.gv.ao
>> Ministerstwo Obrony www.minden.gov.ao
 
Mil / Military – Wojsko Angoli
>> Ministerstwo Obrony www.minden.gov.ao
 
[EGYPT]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Egiptu
> Prezydent www.presidency.gov.eg
> Premier         www.cabinet.gov.eg
> Parlament www.parliament.gov.eg
 
Government – Ministerstwa Rządowe Egiptu
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agr-egypt.gov.eg
>> Ministerstwo Stanu Zabytków www.antiquities.gov.eg
>> Ministerstwo Awqaf www.awkaf.org
>> Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego www.civilaviation.gov
>> Ministerstwo Technologii Informacyjnych www.mcit.gov.eg
>> Ministerstwo Kultury www.ecm.gov.eg
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.eg
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.eg
>> Ministerstwo Energii Elektrycznej www.moee.gov.eg
>> Ministerstwo Środowiska www.eeaa.gov.eg
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.eg
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.eg
>> Ministerstwo Zdrowia i Ludności www.mohp.gov.eg
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.mti.gov.eg
>> Ministerstwo Informacji www.ecm.gov.eg
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moiegypt.gov.eg
>> Ministerstwo Współpracy Międzynarodowej www.miic.gov.eg
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.jp.gov.eg
>> Ministerstwo Siły Roboczej i Imigracji www.manpower.gov.eg
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa www.mhuc.gov.eg
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.petroleum.gov.eg
>> Ministerstwo Turystyki www.egypt.travel
>> Ministerstwo Transportu https://mot.gov.eg
>> Ministerstwo Zasobów Wodnych www.mwri.gov.eg
 
Mil / Military – Wojsko Egiptu
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.eg
 
[GHANA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Ghany
> Parlament www.parliament.gh
> www.ghana.gov.gh
 
Government – Ministerstwa Rządowe Ghany
>> Ministerstwo Żywności i Rolnictwa           www.mofa.gov.gh
>> Ministerstwo Komunikacji i Technologii www.moc.gov.gh
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.gh
>> Ministerstwo Energii i Ropy Naftowej www.energymin.gov.gh
>> Ministerstwo Finansów www.mofep.gov.gh
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.gh
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mint.gov.gh
>> Ministerstwo Spraw Religijnych www.ghana.gov.gh
>> Ministerstwo Rybołówstwa www.mofad.gov.gh
>> Ministerstwo Pracy i Mieszkalnictwa www.mwrwh.gov.gh
>> Ministerstwo Turystyki www.motac.gov.gh
>> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.moys.gov.gh/moys
>> Krajowa Rada Akredytacyjna www.nab.gov.gh
>> Krajowy Urząd ds. Komunikacji www.nca.org.gh
>> Krajowa Organizacja Zarządzania Katastrofami www.nadmo.gov.gh
>> Ministerstwo Dróg i Autostrad www.mrt.gov.gh
>> Urząd ds. Przyspieszonego rozwoju Savannah www.sadagh.org
 
Mil / Military – Wojsko Ghany
>> Służba Policyjna www.police.gov.gh
 
[LIBERIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Liberii
> Prezydent www.emansion.gov.lr
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Ministerstwo Finansów, Liberia www.mfdp.gov.lr
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.lr
>> Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej www.mohsw.gov.lr
>> Ministerstwo Rolnictwa www.moa.gov.lr
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.lr
 
Mil / Military – Wojsko Liberii
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.lr
 
Int / Intelligence – Wywiad Liberii
>> NSA Narodowa Agencja Bezpieczeństwa www.nsa.gov.lr
 
[MAROCCO]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Maroka
> Prezydent www.pm.gov.ma
> Parlament www.chambredesrepresentants.ma
 
Government – Ministerstwa Rządowe Maroka
>> Ministerstwo Wyposażenia, Transportu i Logistyki www.equipement.gov.ma
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.diplomatie.ma
 
[MAURITIUS]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe
> Prezydent http://president.govmu.org
> Parlament http://mauritiusassembly.govmu.org
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Ministerstwo Turystyki http://tourism.govmu.org
 
[RWANDA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Ruandy
> Prezydent www.paulkagame.com
> Parlament www.rwandaparliament.gov.rw
 
Government – Ministerstwa Rządowe Ruandy
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.rw
>> Ministerstwo ds. Zarządzania katastrofami www.midimar.gov.rw
>> Ministerstwo Edukacji www.mineduc.gov.rw
>> Ministerstwo Finansów www.minecofin.gov.rw
>> Ministerstwo Zdrowia http://moh.gov.rw
>> Ministerstwo Infrastruktury www.mininfra.gov.rw
 
Mil / Military – Wojsko Ruandy
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.rw
 
[SIERRA LEONE]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Sierra Leone
> Parlament www.parliament.gov.sl
 
Government – Ministerstwa Rządowe Sierra Leone
>> Ministerstwo Zdrowia i Sanitarnych www.health.gov.sl

> Ministerstwo Zasobów Mineralnych www.slminerals.org

>> Ministerstwo Edukacji www.education.gov.sl
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.foreign.gov.ls
 
[SOMALIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Somalii
> Parlament www.parliament.gov.so
 
Government – Ministerstwa Rządowe Somalii
>> Ministerstwo Obrony www.mod.somaligov.net
>> Ministerstwo Edukacji www.moesomalia.net
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.so
>> Ministerstwo Finansów http://mof.gov.so
>> Ministerstwo Sprawiedliwości http://moj.gov.so
>> Ministerstwo Planowania www.mop.gov.so
 
Mil / Military – Wojsko Somalii
>> Ministerstwo Obrony www.mod.somaligov.net
 
[SUDAN]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Sudanu
> Parlament www.parliament.gov.sd
 
Government – Ministerstwa Rządowe Sudanu
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.sd
>> Ministerstwo ds. Ropy i Gazu www.mop.gov.sd
 
[SOUTH SUDAN]
 
Government – Ministerstwa Rządowe Południowego Sudanu
>> Ministerstwo Edukacji Generalnej i Instrukcji www.ssmogei.org
>> Ministerstwo Finansów i Planowania Gospodarczego www.grss-mof.org
>> Ministerstwo ds. Ropy naftowej i górnictwa www.mop-rss.org
 
[SOUTH AFRICA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe RPA
> Prezydent www.thepresidency.gov.za
> Parlament www.parliament.gov.za
 
Government – Ministerstwa Rządowe RPA
>> Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa www.daff.gov.za
>> Departament Edukacji www.education.gov.za
>> Departament Obrony www.dod.mil.za
>> Departament Rozwoju Ekonomicznego t www.economic.gov.za
>> Departament Energii www.energy.gov.za
>> Departament Spraw Ochrony Środowiska www.environment.gov.za
>> Departament Stosunków Międzynarodowych www.dirco.gov.za
>> Departament Zdrowia www.health.gov.za
>> Departament Szkolnictwa Wyższego i Szkolenia www.dhet.gov.za
>> Departament Spraw Wewnętrznych www.home-affairs.gov.za
>> Departament Osiedli Ludzkich www.dhs.gov.za
>> Departament Sprawiedliwości www.justice.gov.za
>> Departament Pracy www.labour.gov.za
>> Departament Wojskowych Weteranów www.dmv.gov.za
>> Departament Zasobów Mineralnych www.dmr.gov.za
>> Departament Policji www.policesecretariat.gov.za
>> Departament Przedsiębiorstw Publicznych www.dpe.gov.za
>> Departament Robót Publicznych www.publicworks.gov.za
>> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dla.gov.za
>> Departament Nauki i Technologii www.dst.gov.za
>> Agencja Bezpieczeństwa Państwowego www.ssa.gov.za
>> Departament Turystyki www.tourism.gov.za
>> Departament Handlu i Przemysłu www.thedti.gov.za
>> Departament Transportu www.transport.gov.za
>> Departament Wody www.dwa.gov.za
>> Wydział Sztuki i Kultury www.dac.gov.za
 
Mil / Military – Wojsko RPA
>> Siły Zbrojne www.army.mil.za
 
Int / Intelligence – Wywiad RPA
>> Agencja Bezpieczeństwa Państwowego www.ssa.gov.za
 
[TANZANIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Tanzanii
> Parlament www.parliament.go.tz
 
Government – Ministerstwa Rządowe Tanzanii
>> Ministerstwo Rolnictwa www.kilimo.go.tz
>> Ministerstwo Komunikacji, Nauki i Technologii www.mwtc.go.tz
>> Ministerstwo Rozwoju Społeczeństwa, Płci i Dzieci www.mcdgc.go.tz
>> Ministerstwo Obrony i Służby Narodowe www.modans.go.tz
>> Ministerstwo Energii www.mem.go.tz
>> Ministerstwo Edukacji i Szkolenia Zawodowego www.moe.go.tz
>> Ministerstwo Finansów i Spraw Gospodarczych www.mof.go.tz
>> Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej http://moh.go.tz
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moha.go.tz
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.mit.go.tz
>> Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Konstytucyjnych www.sheria.go.tz
>> Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia www.kazi.go.tz
>> Ministerstwo Rozwoju Ziem i Osiedli www.ardhi.go.tz
>> Ministerstwo Hodowli Zwierząt www.mifugouvuvi.go.tz
>> Ministerstwo Minerałów www.madini.go.tz
>> Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Turystyki www.mnrt.go.tz
>> Ministerstwo Wody i Nawadniania www.maji.go.tz
 
Mil / Military – Wojsko Tanzanii
Ministerstwo Obrony i Służby Narodowe www.modans.go.tz
 
[TUNISIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Tunezji
> Parlament www.arp.tn
 
Government – Ministerstwa Rządowe Tunezji
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.diplomatie.gov.tn
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mes.tn
>> Ministerstwo Przemysłu www.tunisieindustrie.gov.tni
>> Ministerstwo Środowiska www.environnement.gov.tn
>> Ministerstwo Transportu www.transport.tn
 
[UGANDA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Ugandy
> Parlament www.parliament.go.ug
 
Government – Ministerstwa Rządowe Ugandy
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.go.ug
>> Ministerstwo Pracy i Rozwoju www.mglsd.go.ug
>> Ministerstwo Zdrowia www.health.go.ug
>> Ministerstwo Informacji i Technologii Łączności www.ict.go.ug
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mia.go.ug
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agriculture.go.ug
>> Ministerstwo Obrony www.defence.go.ug
>> Ministerstwo ds. Pomocy Katastrofom i Uchodźcom www.opm.go.ug
>> Ministerstwo Spraw Społeczności Wschodniej Afryki www.meaca.go.ug
>> Ministerstwo Edukacji i Sportu www.education.go.ug
>> Ministerstwo Finansów, Planowanie i Rozwój Gospodarczy www.finance.go.ug
>> Ministerstwo samorządu lokalnego www.molg.go.ug
>> Ministerstwo Służby Publicznej www.publicservice.go.ug
>> Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji www.sti.go.ug
>> Ministerstwo ds. Wody i Środowiska www.mwe.go.ug
>> Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Spółdzielczości www.mtic.go.ug
>> Ministerstwo Pracy i Transportu www.works.go.ug
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.defence.go.ug
 
[ZAMBIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Zambii
> Parlament www.parliament.gov.zm
 
Government – Ministerstwa Rządowe Zambii
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agriculture.gov.zm
>> Ministerstwo Handlu i Przemysłu www.mcti.gov.zm
>> Ministerstwo ds. Płci www.mgcd.gov.zm
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.zm
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mohe.gov.zm
>> Ministerstwo Informacji i Usług Radiofonii www.mibs.gov.zm
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.zm
>> Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego www.mlss.gov.zm
>> Ministerstwo Ziemi i Zasobów Naturalnych www.mlnrep.gov.zm
>> Ministerstwo Rozwoju Społecznego i Usług Socjalnych www.mcdsw.gov.zm
>> Ministerstwo Samorządu Lokalnego www.mota.gov.zm
>> Ministerstwo Górnictwa i Rozwoju Minerałów www.mmmd.gov.zm
>> Ministerstwo Turystyki i Sztuki www.mota.gov.zm
>> Ministerstwo Transportu i Łączności www.mtc.gov.zm

Jeśli są jakieś pytania, uwagi czy sugestie odnośnie strony, proszę o kontakt mailowy.
 

Patryk Sebastian Wiśniewski​ “Emperor INF1N1TY”
IT Specialist, Administrator, Webmaster, Technician
www.Universe.Expert
 
Email 1:  infinity.sci.fi@gmail.com
Email 2: infinity.sci.fi@interia.pl
Email 3: infinity.sci.fi@wp.pl
Email 4: infinity.sci.fi@onet.pl
 

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.