Government “Asia”

26 sierpnia 2018 autor: INF1N1TY

Sektor Rządowy "Azji" – Poświęcony stronom ministerstw, organizacji rządowych, parlamentu, wojskowości i wywiadu, to informacje rządowe z pierwszej reki, bezpośrednich źródeł rządowych.

Aby powrócić do poprzedniego menu, kliknij "tutaj"

[AFGANISTAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Afganistanu
> Prezydent www.president.gov.af/en
> Premier www.ceo.gov.af
> Parlament www.mj.parliament.af
 
Government – Ministerstwa Rządowe Afganistanu
>> Minister Handlu i Przemysłu www.moci.gov.af/en
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.af/fa
>> Ministerstwo Energii i Wody www.mew.gov.af/en
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.af
>> Ministerstwo Gospodarki www.moec.gov.af
>> Ministerstwo Hadżdżu i Spraw religijnych www.mohia.gov.af
>> Ministerstwo Informacji i Kultury www.moic.gov.af/en
>> Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych www.mcit.gov.af/en
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.af/en
>> Ministerstwo Rehabilitacji i Rozwoju Obszarów Wiejskich www.mrrd.gov.af/en
>> Ministerstwo Rolnictwa, Nawadniania i Hodowli Zwierząt www.mail.gov.af/en
>> Ministerstwo Spraw Kobiet www.mowa.gov.af/en
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.af/en
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.af
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.af/en
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mohe.gov.af
>> Ministerstwo Transportu i Lotnictwa Cywilnego www.motca.gov.af
>> Ministerstwo Zdrowia Publicznego www.moph.gov.af/en
 
Mil – Wojsko Afganistanu      
>> Afgańska Armia Narodowa www.mod.gov.af/en
>> Afgańska Policja Narodowa www.mod.gov.af/en
>> Afgańska Policja Lokalna www.mod.gov.af/en
>> Afgańskie Siły Powietrzne www.mod.gov.af/en
>> Afgańskie Siły Zbrojne www.mod.gov.af/en
>> Krajowa Dyrekcja Bezpieczeństwa (NDS) www.twitter.com/ndsafghanistan
 
[ARMENIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Armenii
> Prezydent www.president.am
> Premier www.primeminister.am
> Parlament www.parliament.am
 
Government – Ministerstwa Rządowe Armenii
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.mineconomy.am
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.am/hy
>> Ministerstwo Obrony Armenii www.mil.am/ru
>> Ministerstwo Infrastruktury Energetycznej www.minenergy.am
>> Ministerstwo Ochrony Przyrody www.mnp.am
>> Ministerstwo Transportu i Komunikacji www.mtcit.am
 
Mil / Military – Wojsko Armenii
>> Ministerstwo Obrony www.nkrmil.am
>> Organizacja Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym www.odkb-csto.org
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mil.am
 
Int / Intelligence – Wywiad Armenii
>> Służba Bezpieczeństwa Narodowego www.snb.am
 
[AZERBAIJAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Azerbejdżanu
> Prezydent www.president.az
 
Government – Ministerstwa Rządowe Azerbejdżanu
>> Agencja Informacyjna Azerbejdżanu www.azertag.az
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agro.gov.az
>> Ministerstwo Transportu, Komunikacji www.mincom.gov.az
>> Ministerstwo Kultury www.culture.gov.az
>> Ministerstwo Przemysłu Obronnego Azerbejdżanu www.mdi.gov.az
>> Ministerstwo Obrony Republiki Azerbejdżanu www.army.lv
>> Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych www.eco.gov.az
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.economy.gov.az
>> Ministerstwo Edukacji www.edu.gov.az
>> Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych www.fhn.gov.az
>> Ministerstwo Energii www.minenergy.gov.az
>> Ministerstwo Finansów www.maliyye.gov.az
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.az
>> Ministerstwo Zdrowia www.sehiyye.gov.az
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mia.gov.az
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.az
>> Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej Ludności www.mlspp.gov.az
>> Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego Azerbejdżanu www.mns.gov.az
>> Ministerstwo Podatków www.taxes.gov.az
>> Ministerstwo Transportu www.mincom.gov.az
>> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.mys.gov.az
 
Mil / Military – Wojsko Azerbejdżanu
>> Ministerstwo Obrony www.mdi.gov.az
>> Służba Państwowa ds. Mobilizacji i Poboru Służby www.seferberlik.gov.az
 
Int / Intelligence – Wywiad Azerbejdżanu
>> Specjalna Służba Ochrony Państwa www.dmx.gov.az
 
[BAHRAIN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Bahrajnu
> Król www.houseofkhalifa.com
> Parlament www.shura.bh
 
Government – Ministerstwa Rządowe Bahrajnu
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.bh
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa www.housing.gov.bh
>> Urząd ds.. Informacji www.mia.gov.bh
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.interior.gov.bh
>> Urząd Regulacji Rynku Pracy www.lmra.bh
>> Krajowy Urząd ds.. Ropy i Gazu www.noga.gov.bh
>> Ministerstwo Pracy www.works.gov.bh
 
Mil / Military – Wojsko Australii
>> Królewskie Usługi Medyczne www.bdfmedical.org
 
[BANGLADESH]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Bangladeszu
> Prezydent www.angabhaban.gov.bd
> Premier www.pmo.gov.bd
> Parlament www.parliament.gov.bd
 
Government – Ministerstwa Rządowe Bangladeszu
>> Ministerstwo Rolnictwa www.moa.gov.bd
>> Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego i Turystyki www.mocat.gov.bd
>> Ministerstwo Handlu www.mincom.gov.bd
>> Ministerstwo Spraw Kulturalnych www.moca.gov.bd
>> Ministerstwo Zarządzania Klęskami Żywiołowymi www.modmr.gov.bd
>> Ministerstwo Środowiska www.moef.gov.bd
>> Ministerstwo Rybołówstwa i Zwierząt Gospodarskich www.mofl.gov.bd
>> Ministerstwo Żywności www.mofood.gov.bd
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.bd
>> Ministerstwo Zdrowia www.mohfw.gov.bd
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mha.gov.bd
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa i Robót Publicznych www.mohpw.gov.bd
>> Ministerstwo Przemysłu www.moind.gov.bd
>> Ministerstwo Informacji www.moi.gov.bd
>> Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia www.mole.gov.bd
>> Ministerstwo Ziemi www.minland.gov.bd
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.minlaw.gov.bd
>> Ministerstwo Wyzwolenia www.molwa.gov.bd
>> Ministerstwo Samorządu Lokalnego www.lgd.gov.bd
>> Ministerstwo Planowania www.plandiv.gov.bd
>> Ministerstwo Telekomunikacji i Informatyki www.ptd.gov.bd
>> Ministerstwo Energetyki www.mpemr.gov.bd
>> Ministerstwo Edukacji www.mopme.gov.bd
>> Ministerstwo Administracji Publicznej www.mopa.gov.bd/en
>> Ministerstwo Kolei www.mor.gov.bd
>> Ministerstwo Spraw Religijnych www.mora.gov.bd
>> Ministerstwo Transportu Drogowego www.rthd.portal.gov.bd
>> Ministerstwo Nauki i Technologii www.most.gov.bd
>> Ministerstwo Transportu www.mos.gov.bd
>> Ministerstwo Opieki Społecznej www.msw.gov.bd
>> Ministerstwo Zasobów Wodnych www.mowr.gov.bd
>> Ministerstwo Młodzieży i Sportu www.moysports.gov.bd
 
Mil / Military – Wojsko Bangladeszu
>> Siły Lotnicze Bangladeszu www.baf.mil.bd
>> Siły Lądowe Bangladeszu www.army.mil.bd
>> Oddział Sił Zbrojnych Bangladeszu www.afd.gov.bd
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.bd
>> Marynarka Wojenna Bangladeszu www.navy.mil.bd
 
[BHUTAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Bhutanu
> Premier www.worldstatesmen.org/Bhutan.html
> Parlament www.cabinet.gov.bt
 
Government – Ministerstwa Rządowe Bhutanu
>> Królewski Rząd Bhutanu www.bhutan.gov.bt/government
>> Narodowa Rada Bhutanu www.nationalcouncil.bt
>> Zgromadzenie Narodowe Bhutanu www.nab.gov.bt
>> Ministerstwo Rolnictwa www.moa.gov.bt
>> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.moea.gov.bt
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.bt
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.bt
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.bt
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mohca.gov.bt
>> Ministerstwo Informacji i Komunikacji www.moic.gov.bt
>> Ministerstwo Pracy i Zasobów Ludzkich www.molhr.gov.bt/molhr
>> Ministerstwo Pracy i Osad Ludzkich www.mowhs.gov.bt
 
Mil / Military – Wojsko Bhutanu
>> Królewska Armia Bhutanu www.rba.bt
 
[CAMBODIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Kambodży
> Premier www.samdechhunsen.gov.kh
> Parlament www.senate.gov.kh
 
Government – Ministerstwa Rządowe Kambodży
>> Zgromadzenie Narodowe Królestwa Kambodży www.en.nac-kh.org
>> Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich www.mrd.gov.kh
>> Ministerstwo Środowiska www.moe.gov.kh
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfaic.gov.kh
>> Ministerstwo Górnictwa i Energetyki www.mme.gov.kh
>> Ministerstwo Rolnictwa www.maff.gov.kh
>> Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu www.moeys.gov.kh
>> Ministerstwo Przemysłu i Rzemiosła www.mih.gov.kh
>> Ministerstwo Pracy i Kształcenia Zawodowego www.mlvt.gov.kh
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.kh
>> Ministerstwo Spraw Kobiet www.mwa.gov.kh
>> Narodowe Centrum Dermatologii HIV / AIDS www.nchads.org
>> Ministerstwo Planowania www.mop.gov.kh
>> Ministerstwo Turystyki www.tourismcambodia.org
 
Mil / Military – Wojsko Kambodży
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.kh
 
[CHINA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Chin
> Prezydent http://english.gov.cn
> Premier www.e-gov.org.cn
 
Government – Ministerstwa Rządowe Chin
>> Ministerstwo Rolnictwa www.moa.gov.cn
>> Ministerstwo Spraw Obywatelskich www.mca.gov.cn
>> Ministerstwo Handlu www.mofcom.gov.cn
>> Ministerstwo Kultury i Turystyki www.mcprc.gov.cn
>> Ministerstwo Obrony Narodowej http://eng.mod.gov.cn
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.cn
>> Ministerstwo Ekologii i Środowiska http://english.mep.gov.cn
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.cn
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.fmprc.gov.cn
>> Krajowa Komisja Zdrowia www.nhfpc.gov.cn
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast www.mohurd.gov.cn
>> Ministerstwo Zasobów Ludzkich www.mohrss.gov.cn
>> Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych www.miit.gov.cn
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.cn
>> Ministerstwo Ziemi i Zasobów www.mlr.gov.cn
>> Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego www.mps.gov.cn
>> Ministerstwo Nauki i Technologii www.most.gov.cn
>> Ministerstwo Nadzoru www.ccdi.gov.cn
>> Ministerstwo Transportu www.mot.gov.cn
>> Ministerstwo Zasobów Wodnych http://www.mwr.gov.cn
 
Mil / Military – Wojsko Chin
>> Ministerstwo Obrony Narodowej http://eng.mod.gov.cn
 
[GEORGIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Gruzji
> Prezydent www.president.gov.ge
> Premier www.gov.ge
> Parlament www.parliament.ge
 
Government – Ministerstwa Rządowe Gruzji
>> Ministerstwo Energii Gruzji www.energy.gov.ge
>> Ministerstwo Finansów www.mof.ge
>> Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju www.economy.ge
>> Ministerstwo Kultury i Sportu www.mcs.gov.ge
>> Państwowe Ministerstwo Integracji www.eu-nato.gov.ge
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.ge
>> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.moe.gov.ge
>> Ministerstwo Pojednania i Równości Obywatelskiej www.smr.gov.ge
>> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrdi.gov.ge
>> Ministerstwo Sportu i Spraw Młodzieży www.msy.gov.ge
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.police.ge
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.ge
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.ge/
>> Ministerstwo Zdrowia i Pracy www.moh.gov.ge
 
Mil / Military – Wojsko Gruzińskie
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.ge
>> Gruzińska Armia www.armyrecognition.com
>> Gwardia Narodowa Gruzji
>> Gruzińskie Siły Zbrojne www.militaria.ge
 
Int / Intelligence – Wywiad Gruziński
>> Gruzińska Służba Wywiadowcza GIS www.gis.gov.ge
 
[INDIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Indii
> Prezydent www.presidentofindia.nic.in
> Premier www.pmindia.gov.in/en
> Parlament https://parliamentofindia.nic.in
 
Government – Ministerstwa Rządowe Indii
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agriculture.gov.in
>> Ministerstwo Chemikaliów www.chemicals.nic.in
>> Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego www.civilaviation.gov.in
>> Ministerstwo Węgla www.coal.nic.in
>> Ministerstwo Handlu i Przemysłu www.commerce.gov.in
>> Ministerstwo Komunikacji www.dot.gov.in
>> Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych www.meity.gov.in
>> Ministerstwo Spraw Konsumenckich www.consumeraffairs.nic.in
>> Ministerstwo Spraw Korporacyjnych www.mca.gov.in
>> Ministerstwo Kultury www.indiaculture.nic.in
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.in
>> Ministerstwo Wody Pitnej i Sanitarnej www.mdws.gov.in
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mea.gov.in
>> Ministerstwo Nauk o Ziemi www.moes.gov.in
>> Ministerstwo Środowiska www.moef.nic.in
>> Ministerstwo Finansów www.finmin.nic.in
>> Ministerstwo Przemysłu Spożywczego www.mofpi.nic.in
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa i Ubóstwa Miejskiego http://mhupa.gov.in
>> Ministerstwo Zdrowia i Opieki Rodzinnej www.mohfw.nic.in
>> Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego www.dhi.nic.in
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mha.gov.in
>> Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich www.mhrd.gov.in
>> Ministerstwo Informacji i Radiofonii i Telewizji www.mib.gov.in
>> Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia www.labour.gov.in
>> Ministerstwo Prawa i Sprawiedliwości www.lawmin.nic.in
>> Ministerstwo Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa www.msme.gov.in
>> Ministerstwo Kopalń www.mines.gov.in
>> Ministerstwo Spraw Mniejszości www.minorityaffairs.gov.in
>> Ministerstwo Nowej i Energii Odnawialnej www.mnre.gov.in
>> Ministerstwo Rozwoju Regionu Północno-Wschodniego www.mdoner.gov.in
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.moia.gov.in
>> Ministerstwo Spraw Parlamentarnych www.mpa.nic.in
>> Ministerstwo Personelu www.persmin.nic.in
>> Ministerstwo ds. Ropy naftowej i Gazu ziemnego www.petroleum.nic.in
>> Ministerstwo Energii www.powermin.nic.in
>> Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich www.rural.nic.in
>> Ministerstwo Kolei www.indianrailways.gov.in
>> Ministerstwo Transportu Drogowego i Autostrad www.morth.nic.in
>> Ministerstwo Nauki i Technologii www.dst.gov.in
>> Ministerstwo Żeglugi www.shipmin.gov.in
>> Ministerstwo Rozwoju Umiejętności i Przedsiębiorczości www.msde.gov.in
>> Ministerstwo Sprawiedliwości Społecznej www.socialjustice.nic.in
>> Ministerstwo Statystyki i Wdrażania Programu www.mospi.nic.in
>> Ministerstwo Stali www.steel.nic.in
>> Ministerstwo Tkaniny www.ministryoftextiles.gov.in
>> Ministerstwo Turystyki www.tourism.gov.in
>> Ministerstwo Spraw Tribalskich www.tribal.nic.in
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa i Urbanistyki www.tribal.nic.in
>> Ministerstwo ds. Kobiet i Rozwoju Dziecka www.wcd.nic.in
>> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.yas.nic.in
 
Mil / Military – Wojsko Indii
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.in
>> Indyjskie Siły Powietrzne www.indianairforce.nic.in
>> Indyjskie Siły Lądowe www.joinindianarmy.nic.in
 
[INDONESIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Indonezji
> Prezydent www.presidenri.go.id
> Parlament www.dpr.go.id
 
Government – Ministerstwa Rządowe Indonezji
>> Ministerstwo Administracji www.menpan.go.id
>> Ministerstwo Rolnictwa www.pertanian.go.id
>> Ministerstwo Komunikacji www.kominfo.go.id
>> Ministerstwo Rozwoju Społecznego www.kemenkopmk.go.id
>> Ministerstwo Obrony www.kemhan.go.id
>> Ministerstwo Edukacji i Kultury https://kemdikbud.go.id
>> Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa www.menlhk.go.id
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.kemlu.go.id
>> Ministerstwo Finansów www.kemenkeu.go.id
>> Ministerstwo Zdrowia www.kemkes.go.id
>> Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka www.kemenkumham.go.id
>> Ministerstwo Energii i Zasobów Mineralnych www.esdm.go.id
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.kemendagri.go.id
>> Ministerstwo Przemysłu www.kemenperin.go.id
>> Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa www.kkp.go.id
>> Ministerstwo Spraw Religijnych www.kemenag.go.id
>> Ministerstwo Badań, Technologii           www.ristekdikti.go.id
>> Ministerstwo Skarbu Państwa www.bumn.go.id
>> Ministerstwo Turystyki www.kemenpar.go.id
>> Ministerstwo Handlu www.kemendag.go.id
>> Ministerstwo Transportu www.dephub.go.id
>> Sekretariat Ministerstwa Stanu www.setneg.go.id
Mil / Military – Wojsko Indonezji
>> Ministerstwo Obrony www.kemhan.go.id
>> Indonezyjskie Siły Lądowe www.tniad.mil.id
>> Indonezyjskie Siły Powietrzne http://dev.aau.ac.id
>> Indonezyjska Marynarka Wojenna www.tnial.mil.id
 
Int / Intelligence – Wywiad Indonezji
>> Państwowa Agencja Wywiadowcza www.bin.go.id
 
[IRAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Iranu
> Prezydent www.president.ir
> Parlament www.majlis.ir, www.123niaz.ir, www.icana.ir
 
Government – Ministerstwa Rządowe Iranu
>> Ministerstwo Dżihadu Rolnego www.maj.ir
>> Ministerstwo Kultury i wytycznych islamskich www.farhang.gov.ir
>> Ministerstwo Obrony i Logistyka Sił Zbrojnych www.defanews.ir
>> Ministerstwo Edukacji www.medu.ir
>> Ministerstwo Energii http://news.moe.gov.ir
>> Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Finansów www.mefa.ir
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych           http://mfa.gov.ir
>> Ministerstwo Dróg i Rozwoju Miast www.mrud.ir
>> Ministerstwo Przemysłu, Kopalni i Handlu http://en.mimt.gov.ir
>> Ministerstwo Informacji i Komunikacji www.ict.gov.ir
>> Ministerstwo Wywiadu www.vaja.ir
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.ir
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.ir
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.mop.ir
>> Ministerstwo Nauki, Badań i Technologii www.msrt.ir
>> Ministerstwo Dróg i Rozwoju Miast www.mrud.ir
>> Ministerstwo Sportu i Młodzieży www.msy.gov.ir
 
Mil / Military – Wojsko Iranu
>> Ministerstwo Obrony i Logistyka Sił Zbrojnych www.defanews.ir
>> Irańska Armia www.aja.ir
>> Irańskie Siły Powietrzne http://nahaja.aja.ir
>> Irańska Marynarka Wojenna http://nedaja.aja.ir
 
Int / Intelligence – Wywiad Iranu
>> Ministerstwo Wywiadu www.vaja.ir
 
[IRAQ]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Iraku
> Prezydent www.presidency.iq
> Parlament www.ar.parliament.iq
 
Government – Ministerstwa Rządowe Iraku
>> Ministerstwo Komunikacji www.cmc.iq
>> Ministerstwo Obrony www.mod.mil.iq
>> Ministerstwo Edukacji www.moedu.gov.iq
>> Ministerstwo Energii Elektrycznej www.moelc.gov.iq
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.iq
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.iq
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.iq
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mohesr.gov.iq
>> Ministerstwo Przemysłu i Minerałów www.industry.gov.iq
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.iq
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.iq
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.oil.gov.iq
>> Ministerstwo Planowania www.mop.gov.iq
>> Ministerstwo Handlu www.mot.gov.iq
>> Ministerstwo zasobów wodnych www.mowr.gov.iq
 
Mil / Military – Wojsko Iraku
>> Ministerstwo Obrony www.mod.mil.iq
 
[ISRAEL]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Izraela
> Prezydent www.president.gov.il
> Premier www.pmo.gov.il
> Parlament www.knesset.gov.il
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.moag.gov.il
>> Ministerstwo Komunikacji www.moc.gov.il
>> Ministerstwo Budownictwa www.moch.gov.il
>> Ministerstwo Kultury i Sportu www.mcs.gov.il
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.il
>> Ministerstwo Rozwoju Negew i Galilei www.vpmo.gov.il
>> Ministerstwo Strategii Gospodarczej
>> Ministerstwo Gospodarki www.economy.gov.il
>> Ministerstwo Edukacji cms.education.gov.il
>> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.sviva.gov.il
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.il
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.il
>> Ministerstwo Zdrowia www.health.gov.il
>> Ministerstwo Aliji i Integracji www.moia.gov.il
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moin.gov.il
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.il
>> Ministerstwo Infrastruktury Narodowej www.energy.gov.il
>> Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego www.mops.gov.il
>> Minister ds. Współpracy Regionalnej www.morc.gov.il
>> Ministerstwo Usług Religijnych www.dat.gov.il
>> Ministerstwo Nauki www.most.gov.il
>> Ministerstwo Spraw Społecznych i Usług Socjalnych www.molsa.gov.il
>> Ministerstwo ds. Równości Społecznej www.shivyon.gov.il
>> Ministerstwo Turystyki www.tourism.gov.il
>> Ministerstwo Transportu http://en.mot.gov.il
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.il
>> Izraelskie Siły Obronne www.idf.il
>> Izraelskie Siły Powietrzne www.iaf.org.il
>> Izraelska Marynarka Wojenna www.navy.idf.il
 
Int / Intelligence – Wywiad
>> MOSAD Instytut do spraw Wywiadu www.mossad.gov.il
 
[JAPAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Japonii
> Cesarz www.kunaicho.go.jp
> Premier www.japan.kantei.go.jp
> Parlament www.sangiin.go.jp/eng, www.shugiin.go.jp
 
Government – Ministerstwa Rządowe Japonii
>> Agencja ds. Ochrony Konsumentów www.caa.go.jp
>> Ministerstwo Rolnictwa www.maff.go.jp
>> Ministerstwo Obrony www.mod.go.jp
>> Ministerstwo Gospodarki www.meti.go.jp
>> Ministerstwo Edukacji www.mext.go.jp
>> Ministerstwo Środowiska www.env.go.jp
>> Ministerstwo Finansów www.mof.go.jp
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.go.jp
>> Ministerstwo Zdrowia www.mhlw.go.jp
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji www.soumu.go.jp
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.go.jp
>> Ministerstwo ziemi, infrastruktury, transportu i turystyki www.mlit.go.jp
>> Organ ds. Regulacji jądrowej www.nsr.go.jp
 
Mil / Military – Wojsko Japonii
>> Ministerstwo Obrony www.mod.go.jp
 
[JORDAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Jordanu
> Król www.kingabdullah.jo
> Parlament www.parliament.jo
 
Government – Ministerstwa Rządowe Jordanu
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mohe.gov.jo
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.jo
 
Mil / Military – Wojsko Jordanu
>> Ministerstwo Obrony
>> Jordańskie Siły Zbrojne www.jaf.mil.jo
>> Jordańskie Siły Powietrzne www.rjaf.mil.jo
 
[KAZAKHSTAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Kazachstanu
> Prezydent www.akorda.kz
> Parlament www.parlam.kz
 
Government – Ministerstwa Rządowe Kazachstanu
>> Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych www.emer.gov.kz
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://mfa.gov.kz
>> Ministerstwo Zdrowia www.mzsr.gov.kz
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.kz
>> Ministerstwo ds. Ropy i gazu http://mgm.gov.kz
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.kz
 
Int / Intelligence – Wywiad
>> Służba Wywiadu Zagranicznego www.svr.kz
 
[KUWAIT]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Kuwejtu
> Parlament www.kna.kw
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Ministerstwo Handlu i Przemysłu www.moci.gov.kw
>> Ministerstwo Obrony www.moci.gov.kw
>> Ministerstwo Finansów http://en.mof.gov.kw
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.kw
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.kw
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.moo.gov.kw
 
Mil / Military – Wojsko Kuwajtu
>> Ministerstwo Obrony www.moci.gov.kw
 
[KOREA – SOUTH]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Korei Południowej
> Parlament         http://korea.assembly.go.kr
 
Government – Ministerstwa Rządowe Korei Południowej
>> Ministerstwo Rolnictwa i Żywności http://english.mafra.go.kr
>> Ministerstwo Edukacji http://english.moe.go.kr
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.go.kr
>> Ministerstwo Równości Płci i Rodziny www.mogef.go.kr
>> Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej www.mohw.go.kr
>> Koreański Internet & Agencja Bezpieczeństwa www.kisa.or.kr
>> Ministerstwo ziemi, infrastruktury i transportu http://english.molit.go.kr
>> Administracja Wojskowa www.mma.go.kr
>> Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki www.mcst.go.kr
>> Ministerstwo Gospodarki i Finansów http://english.moef.go.kr
>> Ministerstwo Edukacji, Nauki i Technologii http://english.most.go.kr
>> Ministerstwo Pracy www.moel.go.kr
>> Ministerstwo Środowiska http://eng.me.go.kr
>> Ministerstwo Rządu Legislacji www.moleg.go.kr
>> Ministerstwo Informacji i Komunikacji http://eng.mic.go.kr
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.go.kr
>> Ministerstwo Oceanów i Rybołówstwa http://www.mof.go.kr
>> Ministerstwo Patriotów i Spraw Weteranów http://english.mpva.go.kr
>> Ministerstwo Zarządzania Personelem www.mpm.go.kr
>> Ministerstwo Nauki i Technologii http://english.mest.go.kr
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa www.mois.go.kr
>> Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii http://english.motie.go.kr
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mnd.go.kr
>> Koreańska Narodowa Agencja Policji www.police.go.kr
>> Ministerstwo Bezpieczeństwa i Administracji Publicznej www.mopas.go.kr
>> Ministerstwo Nauki i ICT http://english.msit.go.kr
>> Ministerstwo Nauki, ICT i planowania na przyszłość http://english.msip.go.kr
>> Ministerstwo MSP i Startupy http://smba.go.kr
 
Mil / Military – Wojsko Korei Południowej
>> Koreańskie Ministerstwo Obrony Narodowej www.mnd.go.kr
>> Koreańska Administracja Wojskowa www.mma.go.kr
>> Koreańska Akademia Sił Powietrznych www.afa.ac.kr
>> Koreańska Armia www.army.mil.kr
>> Koreańska Marynarka Wojenna www.navy.mil.kr
>> Koreańskie Siły Powietrzne www.airforce.mil.kr
>> Koreańskie Korpusy Morskie www.rokmc.mil.kr
>> Koreańskie Siły Rezerwowe www.yebigun1.mil.kr
>> Wspólni Szefowie Personelu www.jcs.mil.kr
 
Int / Intelligence – Wywiad Korei Południowej
>> Narodowa Służba Wywiadu www.nis.go.kr
 
[LEBANON]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Libanu
> Parlament www.lp.gov.lb
 
Government – Ministerstwa Rządowe Libanu
>> Ministerstwo Kultury www.culture.gov.lb
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.lb
>> Ministerstwo Edukacji www.mehe.gov.lb
>> Ministerstwo Środowiska www.moe.gov.lb
>> Ministerstwo Finansów www.finance.gov.lb
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.lb
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Gmin www.moim.gov.lb
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.lb
>> Ministerstwo Robót Publicznych i Transportu www.transportation.gov.lb
>> Ministerstwo Spraw Społecznych www.socialaffairs.gov.lb
>> Urząd Ministra Stanu ds. Reformy Administracyjnej www.omsar.gov.lb
>> Ministerstwo Telekomunikacji www.mpt.gov.lb
>> Ministerstwo Turystyki www.mot.gov.lb
 
Mil / Military – Wojsko Libanu
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.lb
>> Libańskie Siły Zbrojne www.lebarmy.gov.lb
 
Int / Intelligence – Wywiad Libanu
>> Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa www.general-security.gov.lb
 
[NEPAL]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Nepalu
> Parlament www.parliament.gov.np
 
Government – Ministerstwa Rządowe Nepalu
>> Biuro Prezesa Rady Ministrów www.opmcm.gov.np
>> Ministerstwo Rolnictwa www.mold.gov.np
>> Ministerstwo ds. Spółdzielczości www.molrm.gov.np
>> Ministerstwo Kultury, Turystyki www.tourism.gov.np
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.np
>> Ministerstwo Edukacji, Nauki i Technologii www.moestys.gov.np
>> Ministerstwo Energii, Zasobów Wodnych i Nawadniania www.moen.gov.np
>> Ministerstwo Spraw Federalnych i Administracji Generalnej www.mofald.gov.np
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.np
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.np
>> Ministerstwo Leśnictwa i Środowiska www.mfsc.gov.np
>> Ministerstwo Administracji Generalnej www.moga.gov.np
>> Ministerstwo Zdrowia i Ludności www.mohp.gov.np
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moha.gov.np
>> Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Dostaw www.moi.gov.np
>> Ministerstwo Informacji i Komunikacji www.mocit.gov.np
>> Ministerstwo Nawadniania www.moir.gov.np
>> Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia www.mole.gov.np
>> Ministerstwo Gospodarki Gruntami www.molrm.gov.np
>> Ministerstwo Prawa i Sprawiedliwości www.moljpa.gov.np
>> Ministerstwo Populacji i Środowiska www.mope.gov.np
>> Ministerstwo Zaopatrzenia w Wodę www.mowss.gov.np
>> Ministerstwo Pokoju i Rekonstrukcji www.peace.gov.np
>> Ministerstwo Infrastruktury Fizycznej i Transportu www.mopit.gov.np
>> Ministerstwo Rozwoju Miast www.moud.gov.np
>> Ministerstwo ds. Kobiet, Dzieci i Seniorów www.mowcsw.gov.np
>> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.moys.gov.np
 
Mil / Military – Wojsko Nepalu
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.np
>> Armia Nepalu www.nepalarmy.mil.np
>> Policyjne Siły Zbrojne www.apf.gov.np
>> Nepalska Policja www.nepalpolice.gov.np
 
[PAKISTAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Pakistanu
> Prezydent www.president.gov.pk, www.presidentofpakistan.gov.pk
> Premier www.pmo.gov.pk
> Parlament www.senate.gov.pk, www.na.gov.pk
Government – Ministerstwa Rządowe Pakistanu
>> Sekretariat Gabinetu www.cabinet.gov.pk
>> Ministerstwo Handlu www.commerce.gov.pk
>> Ministerstwo Komunikacji www.communication.gov.pk
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.pk
>> Ministerstwo Obrony Produkcji www.modp.gov.pk
>> Wicepremier Pakistanu www.pakistan.gov.pk
>> Ministerstwo Edukacji Federalnej www.moent.gov.pk
>> Sekretarz zakładu w Pakistanie www.establishment.gov.pk
>> Ministerstwo Finansów, Dochodów www.finance.gov.pk
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.pk
>> Ministerstwo Zdrowia www.nhsrc.gov.pk
>> Ministerstwo Dziedzictwa i Integracji Narodowej www.pakistanculture.org
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa i Pracy www.housing.gov.pk
>> Ministerstwo Przemysłu i Produkcji www.moip.gov.pk
>> Ministerstwo Informacji, Radiofonii www.moib.gov.pk
>> Ministerstwo Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji www.moit.gov.pk
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.interior.gov.pk
>> Ministerstwo Prawa i Sprawiedliwości www.ljcp.gov.pk
>> Ministerstwo Morskie Pakistanu www.mops.gov.pk
>> Ministerstwo Narodowej Służby Zdrowia www.nhsrc.gov.pk
>> Ministerstwo Spraw Kaszmirskich www.kana.gov.pk
>> Ministerstwo Nauki i Technologii www.most.gov.pk
>> Ministerstwo Statystyki www.pbs.gov.pk
>> Ministerstwo Zasobów Wodnych www.mowr.gov.pk
>> Ministerstwo Komunikacji www.communication.gov.pk
>> Ministerstwo Finansów www.ead.gov.pk
>> Ministerstwo Przemysłu i Produkcji www.moip.gov.pk
>> Ministerstwo ds. Technologii Informatycznych www.moip.gov.pk
>> Ministerstwo Zasobów Wodnych www.mowr.gov.pk
>> Ministerstwo Spraw Parlamentarnych www.mopa.gov.pk
>> Ministerstwo Energii www.mpnr.gov.pk
>> Ministerstwo Planowania i Rozwoju www.pc.gov.pk
>> Ministerstwo Spraw Morskich www.mops.gov.pk
>> Ministerstwo Energii www.mowp.gov.pk
>> Ministerstwo Kolei www.railways.gov.pk
>> Ministerstwo Spraw Religijnych www.mora.gov.pk
>> Ministerstwo Państw i Regionów Przygranicznych www.safron.gov.pk
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.pk
>> Armia Pakistanu www.pakistanarmy.gov.pk
 
[RUSSIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Federacji Rosyjskiej
> Prezydent Federacji Rosyjskiej www.kremlin.ru, www.Putin.ru
> Premier Federacji Rosyjskiej www.premier.gov.ru
Government – Ministerstwa Rządowe Federacji Rosyjskiej
>> Rząd Federacji Rosyjskiej www.gov.ru
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvd.ru
>> GU Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.77.xn--b1aew.xn--p1ai
>> Ministerstwo Obrony Cywilnej www.mchs.gov.ru
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mid.ru
>> Federalna Agencja do spraw Wspólnoty Niepodległych Państw www.rs.gov.ru
>> Ministerstwo Obrony www.mil.ru
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.minjust.ru
>> Ministerstwo Zdrowia www.rosminzdrav.ru
>> Ministerstwo Kultury www.mkrf.ru
>> Ministerstwo Zasobów Naturalnych www.mnr.gov.ru
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.minpromtorg.gov.ru
>> Ministerstwo ds. Rozwoju Dalekiego Wschodu www.minvostokrazvitia.ru
>> Ministerstwo ds. Kaukazu Północnego www.minkavkaz.gov.ru/
>> Ministerstwo Rolnictwa www.mcx.ru
>> Ministerstwo Sportu www.minsport.gov.ru
>> Ministerstwo Budownictwa i Mieszkalnictwa www.minstroyrf.ru
>> Ministerstwo Transportu www.mintrans.ru
>> Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej www.rosmintrud.ru
>> Ministerstwo Finansów www.minfin.ru
>> Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego www.minsvyaz.ru
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.economy.gov.ru
>> Ministerstwo Energii http://minenergo.gov.ru
>> Konstytucja www.ksrf.ru
>> Sąd Najwyższy www.supcourt.ru
>> Rada Bezpieczeństwa www.scrf.gov.ru
>> Generalna Prokuratura www.genproc.gov.ru
 
Mil / Military – Wojsko Federacji Rosysjkiej
>> Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej www.airforce.ru
>> Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej www.rusnavy.com
 
Int / Intelligence – Agencje Federacji Rosyjskiej
>> Agentura.ru www.agentura.ru
>> Administracja spraw Prezydenta www.udprf.ru
>> Agencja Rezerw Państwowych www.rosreserv.ru
>> Agencja ds. Młodzieży www.fadm.gov.ru
>> Agencja ds. Narodowości www.fadn.gov.ru
>> Służba Wywiadowcza www.svr.gov.ru
>> Służba Bezpieczeństwa www.fsb.ru
>> Służba Oddziałów Gwardii Narodowej www.rosgvard.ru
>> Służba Bezpieczeństwa www.fso.gov.ru
>> Służba ds. Monitoringu finansowego www.fedsfm.ru
>> Służba Kurierska www.gfs.ru
>> Służba Antymonopolowa www.fas.gov.ru
>> Służba Nadzoru w edukacji i nauce www.obrnadzor.gov.ru
>> Służba Ochrony Środowiska www.gosnadzor.ru
 
[PHILIPINES]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Filipin
> Parlamen www.senate.gov.ph
 
Government – Ministerstwa Rządowe Filipin
>> Departament Reformy Rolnej www.dar.gov.ph
>> Departament Rolnictwa www.da.gov.ph
>> Departament Budżetu i Zarządzania www.dbm.gov.ph
>> Departament Obrony Narodowej www.dnd.gov.ph
>> Departament Edukacji www.deped.gov.ph
>> Departament Energii www.doe.gov.ph
>> Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych www.denr.gov.ph
>> Departament Finansów www.dof.gov.ph
>> Departament Spraw Zagranicznych www.dfa.gov.ph
>> Departament Zdrowia www.doh.gov.ph
>> Departament Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych www.dict.gov.ph
>> Departament Spraw Wewnętrznych www.dilg.gov.ph
>> Departament Sprawiedliwości www.doj.gov.ph
>> Departament Pracy i Zatrudnienia www.dole.gov.ph
>> Departament Robót Publicznych i Autostrad www.dpwh.gov.ph
>> Departament Nauki i Technologii www.dost.gov.ph
>> Departament Opieki Społecznej i Rozwoju www.dswd.gov.ph
>> Departament Turystyki www.tourism.gov.ph
>> Departament Handlu i Przemysłu www.dti.gov.ph
>> Departament Transportu www.dotr.gov.ph
 
Mil / Military – Wojsko
>> Filipińskie Siły Zbrojne www.afp.mil.ph
>> Rada Bezpieczeństwa Narodowego www.nsc.gov.ph
 
[SAUDI ARABIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Arabii Saudyjskiej
> Parlament www.shura.gov.sa
 
Government – Ministerstwa Rządowe Arabii Saudyjskiej
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sa
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.sa
>> Ministerstwo Gospodarki i Planowania www.mep.gov.sa/en
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.sa
>> Krajowa Firma Żeglugowa www.bahri.sa
>> Ministerstwo Energetyki, Przemysłu www.meim.gov.sa
>> Najwyższa Rada Gospodarcza www.sec.gov.sa
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sa
>> Saudyjska Marynrka Wojenna www.rsnf.gov.sa/RoyalNavy
>> Saudyjska Obrona Powietrzna www.rsadf.gov.sa
>> Gwardia Nardowa Arabii Saudyjskiej www.rsadf.gov.sa
 
Int / Intelligence – Wywiad
>> GIP Generalna Prezydencja Wywiadowcza www.gip.gov.sa
 
[SINGAPORE]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Singapuru
> Prezydent www.istana.gov.sg
> Parlament www.parliament.gov.sg
 
Government – Ministerstwa Rządowe Singapuru
>> Ministerstwo Łączności i Informacji www.mci.gov.sg
>> Ministerstwo Rozwoju Społeczności, Młodzieży i Sportu www.mcys.gov.sg
>> Ministerstwo Kultury, Wspólnoty i Młodzieży www.mccy.gov.sg
>> Ministerstwo Rozwoju Społecznego i Rodzinnego www.msf.gov.sg
>> Ministerstwo Obrony www.mindef.gov.sg
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.sg
>> Ministerstwo Środowiska i Zasobów Wodnych www.mewr.gov.sg
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.sg
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www1.mfa.gov.sg
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.sg
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mha.gov.sg
>> Ministerstwo Prawa www.mlaw.gov.sg
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Obrony www.mindef.gov.sg
>> Ministerstwo Siły Roboczej www.mom.gov.sg
>> Ministerstwo Handlu i Przemysłu www.mti.gov.sg
>> Ministerstwo Rozwoju Narodowego www.mnd.gov.sg
>> Kancelaria Premiera www.pmo.gov.sg
>> Ministerstwo Transportu www.mot.gov.sg
 
Mil / Military – Wojsko Singapurskie
>> Singapurskie Siły Obrony Cywilnej www.scdf.gov.sg
>> Singapurskie Siły Powietrzne www.mindef.gov.sg
 
[SRI LANKA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Sri Lanki
> Parlament www.parliament.lk
 
Government – Ministerstwa Rządowe Sri Lanki
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agrimin.gov.lk
>> Ministerstwo Buddy Sasana http://mbra.gov.lk
>> Ministerstwo Spółdzielczości i Handlu Wewnętrznego www.reco.gov.lk
>> Ministerstwo Obrony www.defence.lk
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.gov.lk
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.lk
>> Ministerstwo Finansów www.treasury.gov.lk
>> Ministerstwo Rybołówstwa www.fisheries.gov.lk
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.lk
>> Ministerstwo Zdrowia, Odżywianie i Medycyna Indyjska www.health.gov.lk
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Autostrady www.mohsl.gov.lk
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moha.gov.lk
>> Ministerstwo Budownictwa i Budownictwa www.houseconmin.gov.lk
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.industry.gov.lk
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.cultural.gov.lk
>> Ministerstwo Nawadniania i Gospodarki Wodnej www.irrigationmin.gov.lk
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.lk
>> Ministerstwo Pracy www.labourmin.gov.lk
>> Ministerstwo Ziem i Reform Parlamentarnych www.landmin.gov.lk
>> Ministerstwo Prawa i Porządku www.lawandorder.lk
>> Ministerstwo Megapolis i Zachodniego Rozwoju www.megapolismin.gov.lk
>> Ministerstwo Zagranicznej Promocji Zatrudnienia www.mfe.gov.lk
>> Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego www.heritagemin.gov.lk
>> Ministerstwo Języków Narodowych i Integracji Społecznej www.mncdol.gov.lk
>> Ministerstwo Polityki Narodowej i Spraw Gospodarczych www.mnpea.gov.lk
>> Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ropy Naftowej www.petroleummin.gov.lk
>> Ministerstwo Przemysłu Plantacyjnego www.plantationindustries.gov.lk
>> Ministerstwo Portów i Żeglugi www.portmin.gov.lk
>> Ministerstwo ds. Urzędów Pocztowych www.minpost.gov.lk
>> Ministerstwo Energetyki i Energii Odnawialnej www.powermin.gov.lk
>> Ministerstwo Rad Prowincjonalnych i Samorządów Lokalnych http://lgpc.gov.lk
>> Ministerstwo Reform Zarządzania Publicznego www.reformsmin.gov.lk
>> Ministerstwo ds. Włączenia społecznego http://socialemwelfare.gov.lk
>> Ministerstwo Sportu www.sportsmin.gov.lk
>> Ministerstwo Technologii i Badań www.mostr.gov.lk
>> Ministerstwo Telekomunikacji i Infrastruktury Cyfrowej www.mtdi.gov.lk
>> Ministerstwo Turystyki www.tourismmin.gov.lk
>> Ministerstwo Transportu i Lotnictwa Cywilnego www.transport.gov.lk
>> Ministerstwo zaopatrzenia w wodę i drenażu
>> Ochrona zasobów Ministerstwa Ochrony Przyrody www.wrcmin.gov.lk
>> Ministerstwo ds. Kobiet i Spraw Dzieci www.childwomenmin.gov.lk
 
Mil / Military – Wojsko Srli Lanki
>> Ministerstwo Obrony www.defence.lk
>> Armia Sr Lanki www.army.lk
>> Siły Powietrzne Sri Lanki www.airforce.lk
>> Marynarka Wojenna Sri Lanki www.navy.lk
 
[SYRIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Syrii
> Parlament www.parliament.gov.sy
 
Government – Ministerstwa Rządowe Syrii
>> Ministerstwo Rolnictwa i Reformy Rolnej www.moaar.gov.sy
>> Ministerstwo Komunikacji i Technologii www.moct.gov.sy
>> Ministerstwo Kultury www.moc.gov.sy
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sy
>> Ministerstwo Gospodarki i Handlu www.syrecon.gov.sy
>> Ministerstwo Edukacji www.moed.gov.sy
>> Ministerstwo Informacji www.moi.gov.sy
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.syriamoi.gov.sy
>> Ministerstwo Nawadniania www.irrigation.gov.sy
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.sy
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sy
 
[TAIWAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Tajwanu
> Prezydent http://english.president.gov.tw
> Premier www.ey.gov.tw
 
Government – Ministerstwa Rządowe Tajwanu
>> Kongres Narodowy www.npc.gov.cn
>> Ministerstwo Służby Cywilnej www.mocs.gov.tw
>> Ministerstwo Kultury http://english.moc.gov.tw
>> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.moea.gov.tw
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.tw
>> Ministerstwo Badań wwwc.moex.gov.tw
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.tw
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.tw
>> Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej www.mohw.gov.tw
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.tw
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.tw
>> Ministerstwo Pracy http://english.mol.gov.tw
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mnd.gov.tw
>> Ministerstwo Transportu i Komunikacji www.motc.gov.tw
 
Mil / Military – Wojsko Tajwanu
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mnd.gov.tw
 
Int / Intelligence – Wywiad Tajwanu
>> Biuro Bezpieczeństwa Narodowego www.nsb.gov.tw
 
[TAJIKISTAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe 
> Prezydent www.prezident.tj
> Parlament www.parlament.tj
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Minister Spraw Zagranicznych www.mfa.tj
>> Ministerstwo Obrony www.mort.tj
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.vkd.tj
 
[THAILAND]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Tajlandii
> Premier www.thaigov.go.th, www.opm.go.th
> Parlament www.parliament.go.th
 
Government – Ministerstwa Rządowe Tajlandii
>> Ministerstwo Obrony www.mod.go.th
>> Ministerstwo Rolnictwa i Spółdzielczości www.moac.go.th
>> Ministerstwo Handlu www.moc.go.th
>> Ministerstwo Kultury www.m-culture.go.th
>> Ministerstwo Cyfrowej Gospodarki www.mdes.go.th
>> Ministerstwo Edukacji www.en.moe.go.th
>> Ministerstwo Energii www.energy.go.th
>> Ministerstwo Finansów http://www2.mof.go.th
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.go.th
>> Ministerstwo Przemysłu www.industry.go.th
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.go.th
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.go.th
>> Ministerstwo Pracy www.mol.go.th
>> Ministerstwo Zasobów Naturalnych www.mnre.go.th
>> Ministerstwo Zdrowia Publicznego www.moph.go.th
>> Ministerstwo Nauki i Technologii www.most.go.th
>> Ministerstwo Rozwoju Społecznego www.m-society.go.th
>> Ministerstwo Turystyki i Sportu www.mots.go.th
>> Ministerstwo Transportu www.mot.go.th
 
Mil / Military – Wojsko Tajlandii
>> Ministerstwo Obrony www.mod.go.th
>> Armia Królewska Tajlandii www.rta.mi.th
>> Marynarka Wojenna Tajlandii www.navy.mi.th
>> Korpus Morski Tajlandii www.marines.navy.mi.th
>> Królewska Policja Tajlandii www.royalthaipolice.go.th
 
Int / Intelligence – Wywiad Tajlandii
>> NIA Narodowa Agencja Wywiadowcza www.nia.go.th
 
[TURKEY]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Turcji
> Prezydent www.tccb.gov.tr
> Parlament www.tbmm.gov.tr
 
Government – Ministerstwa Rządowe Turcji
>> Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Zwierząt www.tarim.gov.tr
>> Ministerstwo Gospodarki www.ticaret.gov.tr
>> Ministerstwo Spraw Unii Europejskiej www.abgs.gov.tr
>> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej www.aile.gov.tr
>> Ministerstwo Finansów www.maliye.gov.tr
>> Ministerstwo Zdrowia www.saglik.gov.tr
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.tr
>> Ministerstwo Pracy www.csgb.gov.tr
>> Ministerstwo Środowiska www.csb.gov.tr
>> Ministerstwo Nauk www.sanayi.gov.tr
>> Ministerstwo Transportu www.uab.gov.tr
>> Ministerstwo ds.. Młodzieży www.gsb.gov.tr
 
[TURKMENISTAN]
 
Government – Ministerstwa Rządowe Turkmenistanu
>> Ministerstwo Komunikacji www.mincom.gov.tm
>> Ministerstwo Obrony www.milligosun.gov.tm
>> Ministerstwo Energii www.minenergo.gov.tm
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.tm
>> Ministerstwo Zdrowia www.saglykhm.gov.tm
>> Ministerstwo ropy i zasobów mineralnych www.oilgas.gov.tm
>> Ministerstwo Kolei www.railway.gov.tm
 
Mil / Military – Wojsko Turkmenistanu
>>         Ministerstwo Obrony www.milligosun.gov.tm
 
[UZBEKISTAN]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Uzbekistanu
> Parlament www.parliament.gov.uz
> Senat www.senat.uz
 
Government – Ministerstwa Rządowe Uzbekistanu
>> Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych www.fvv.uz
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych https://mfa.uz
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.minjust.uz
>> Ministerstwo Finansów www.mf.uz
>> Ministerstwo Pracy www.mehnat.uz
 
[VIET NAM]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Wietnamu
> Prezydent www.vpctn.gov.vn
> Parlament www.quochoi.vn, www.vpcp.chinhphu.vn
 
Government – Ministerstwa Rządowe Wietnamu
>> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.mard.gov.vn
>> Ministerstwo Budownictwa www.moc.gov.vn
>> Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki www.bvhttdl.gov.vn
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.vn
>> Ministerstwo Edukacji i Szkolenia www.moet.gov.vn
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.vn
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.vn
>> Inspektorat Rządowy www.thanhtra.gov.vn
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.vn
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moha.gov.vn
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.moit.gov.vn
>> Ministerstwo Informacji i Komunikacji www.mic.gov.vn
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.vn
>> Ministerstwo Pracy, Inwalidów www.molisa.gov.vn
>> Ministerstwo Zasobów Naturalnych www.monre.gov.vn
>> Ministerstwo Planowania i Inwestycji www.mpi.gov.vn
>> Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego www.mps.gov.vn
>> Ministerstwo Nauki i Technologii www.most.gov.vn
>> Ministerstwo Transportu www.mt.gov.vn
 
Mil / Military – Wojsko Wietnamu
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.vn

Jeśli są jakieś pytania, uwagi czy sugestie odnośnie strony, proszę o kontakt mailowy.

 
Patryk Sebastian Wiśniewski​ “Emperor INF1N1TY”
IT Specialist, Administrator, Webmaster, Technician
www.Universe.Expert

Email 1:  infinity.sci.fi@gmail.com
Email 2: infinity.sci.fi@interia.pl
Email 3: infinity.sci.fi@wp.pl
Email 4: infinity.sci.fi@onet.pl

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.