Samobójstwa

16 maja 2017 autor: INF1N1TY

Samobójstwa – Wszystko co związane z tematyką "Samobójstw", wszelkie środk, metody, sposoby, skuteczności, opisy, efekty, dostępności, zalecenia… ważne !!! niniejsza strona nie jest stroną nakłaniającą / podżegającą do popełnienia samobójstwa na jakimkolwiek tle, a ma charakter tylko informacyjny !!!

help1a

Ważne iż szukając w temacie nigdy do końca nikt nie poda czy nie podaje pełnych danych i sposobów do łatwego czy skutecznego zejścia z życia ku śmierci popełniając samobójstwo, zazwyczaj mamy do czynienia z kpinami i niepoważnym podejściem do tematyki / zagadnienia samobójstwa, w niniejszym artykule informacyjnie przedstawię kilka sposobów i środków które skutecznie powodują zgon, jak najbardziej nie ponoszę odpowiedzialności za osoby które chciały by targnąć się na życie wybierając którąkolwiek metodę samobójstwa z niniejszego artykułu, powtórzę strona ma charakter informacyjny a nie nakłaniający czy podżegający do popełnienia samobójstwa.

Zacznę od najskuteczniejszych aż po te najbardziej pozytywne…

Śmierć przez podcięcie żył – Co wiemy o śmierci przez podcięcie żył ? 

Podcięcie żył – Praktycznie jedną z średnio lekkich łamane na cięzkie makabryczne targnićie sie na życie to podcięcie żył, polega to na powolnym wycieńczeniu i braku przepływu krwi do mózgu coś jak odrętwienie całego ciała przez zawiązanie na rękach opasek uciskowych, wtedy uzyskamy tamowanie krwi które nie dociera do kończyn, czy mózgu teraz wyobraźmy sobie podcięcie w nadgarstkach wykonane brzywtwą lub nożem, będąc zanurzonym najlepiej w gorącej wodzie tak aby i na podciętych nadgarstkach krew nie zakrzepła, praktycznie stale bedąc w zanurzeniu, takie wycieńczenie to kwestia znacznego bólu i agonni,  następnie omdlenie, utrata przytomności aż po zgon w wyniku wycięczenia i brak dostawania się odpowiedniej ilości krwi do mózgu.

Czy to bolesna śmierć ? – Praktycznie zależy jak podchodzimy do kwestii bólu, samo podcięcie żył to natychmiastowe cięcie, a powolne wycięczanie to kwestia sporna jedni piszą iż śmierć to bolesna agonnia inni iż to odrętweienie, wycieńczanie, odmlenie i utrata przytomności i w końcu smierć. Wydaje się że można było by wzmocnić efekt przez podanie środków przeciwbólowych i spożycie alkoholu następnie wykonując cięcia, następnie czekając na omdlenie / osłabnięcie i utraty przytomności.  

Sumując jednak patrząc na szereg innych możliwości nie polecam tenj metody choć jest łatwo do wykonania, wystarczy wola samobójcza, odwaga na wykonanie cięć i dostosowanie się do dalszych procedur które są łatwe wykonaniu i nie potrzeba specjalnych innych wkładów finansowych, poszukiwań czy zastosowań.

 

Śmierć przez powieszenieCo wiemy o śmierci przez powieszenie ? Przedstawiam cytaty źródła wikipedii:

Przyczyna zgonuWbrew obiegowym opiniom w czasie powieszenia osoba wieszana niemal nigdy nie umiera wskutek uduszenia, a zgon następuje w wyniku przerwania rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym. Dzieje się tak, gdyż na kręgosłup szyjny działa siła powstająca w momencie, gdy swobodny spadek ciała zostanie powstrzymany przez sznur. W wyniku tego tułów i kończyny (część ciała znajdująca się poniżej pętli, czyli około 93% masy) siłą bezwładności (tym większą, im dłuższy był sznur użyty do egzekucji) oddziałują na kręgi szyjne. Powoduje to przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego (tzw. skręcenie karku) i zgon.

Sporadycznie zdarzały się sytuacje, iż przerwanie rdzenia nie następowało. Bywa to spowodowane zbyt małą długością sznura w połączeniu z niską wagą skazańca lub jego masywną budową (mocne struktury kostne lub silna muskulatura odcinka szyjnego). W takich wypadkach śmierć następuje przez uduszenie, nie jest to jednak uduszenie w sensie potocznym, polegające na zaciśnięciu krtani i odcięciu dopływu powietrza do płuc, co dawałoby skazańcowi nawet kilka minut powolnego, świadomego duszenia się. W przypadku duszenia spowodowanego przez pętlę następuje odcięcie dopływu natlenionej krwi z płuc Do mózgu, co jest wynikiem zaciśnięcia tętnic szyjnych przez sznur. Wskutek tego w ciągu kilku sekund skazany traci przytomność, a wkrótce (po ok. 4 minutach) następuje zgon.

Rodzaj sznurów „Długi” i „krótki sznur”

Fachowo określa się dwie metody powieszenia, zależy ona od długości sznura.

Krótki sznur Kiedy sznur jest na tyle krótki, że osoba wieszana opada bardzo nisko lub nie opada, tylko zawisa od razu. Metoda ta jest krytykowana, ponieważ wtedy nie następuje natychmiastowe (lub w ogóle) przerwanie rdzenia kręgowego, a osoba wieszana umiera od uduszenia dłużej niż w metodzie długiego sznura.

Długi sznurSkazaniec opada wraz z pętlą na szyi na pewną odległość; siła ciążenia powoduje, że po takim rozpędzie przy naprężeniu się sznura rdzeń kręgowy zostaje w momencie przeciążenia przerwany, powodując niemożność zaczerpnięcia powietrza, dużo szybszą utratę przytomności i śmierć.

Sumując i streszczając śmierć przez powieszenie to niezbyt przyjemna śmierć, jak widzimy dzieli się to na wieszanie na krótkim sznurze co powoduje duszenie się lub brak regularnego przepływu krwi do mózgu, omdlenie a następnie śmierć lub długim sznurze i celowe zeskoczenie z większej odległości symulując zapadnie jak na scenach dawnych egzekucji, praktycznie skacząc przy zastosowaniu długiego sznura co powoduje zerwanie / przerwanie kręgu szyjnego i natychmiastowy zgon.

Więcej informacji dotyczącą powieszania znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powieszenie

 

Cyjanek (Cyjanku potasu) Co wiemy o Cjanku ? Przedstawiam cytaty ze źródła wikipedii:

"Cyjanek potasu, jak większość pozostałych cyjanków, jest silnie toksyczny. Jego trujące działanie polega na blokowaniu procesu oddychania na poziomie komórkowym poprzez nieodwracalną inhibicję oksydazy cytochromowej, będącej kluczowym enzymem łańcucha oddechowego oraz wtórnie fosforylacji oksydacyjnej. W efekcie, mimo iż transport tlenu z płuc do tkanek jest zachowany, dochodzi do hipoksji tkankowej. Cyjanek potasu łatwo rozkłada się w kwaśnym środowisku wodnym do cyjanowodoru: KCN + HCl → KCl + HCN

Śmiertelna dawka dla człowieka wynosi 200–300 mg. Właściwa toksyczność zależy od kwaśności soku żołądkowego, ponieważ cyjanek potasu w reakcji (przedstawionej powyżej) z kwasem solnym przekształca się w cyjanowodór, który powoduje śmierć organizmu."

Sumując, podana doustnie dawka śmiertelna wynosi 200-300 mg, zażycie do ustne uniemożliwia komórkom korzystanie z tlenu, co prowadzi do uszkodzenia serca i mózgu, czyli to jak zawał serca na zawołanie, efekt po zażyciu jest praktycznie natychmiastowy, osoba pod jego wpływem niestety będzie przez te chwile bardzo cierpiała za nim nadejdzie zgon, jednak jeśli chodzi o skuteczność to cyjanek jest najskuteczniejszą i najszybszą metodą prowadzącą do śmierci.

Gdzie można nabyć cyjanek potasu i czy cyjanek jest legalny ?

Sprzedaż w Polsce wedle Polskiego prawa nie zabrania jego sprzedaży, jednak najprościej dostęp do tego środka jest znacznie utrudniony.

Poniżej przedstawiam niektóre pozycje które oferują cyjanek potasu…

Więcej, na liście sklepów ze sprzętem i odczynników chemicznych: www.chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/Sklepy.html

Inne możliwości to wyszukiwanie odczynnika w ogłoszeniach sprzedaży przez osoby prywatne w serwisach ogłoszeniowych czy aukcyjnych internetowych.

Więcej informacji dotyczącą Cyjanku znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyjanek_potasu

 

Arszenik (Tlenek arsenu)Co wiemy o Arszeniku ? Przedstawiam cytat z źródła wikipedii:

"Tritlenek diarsenu (nazwa Stocka: tlenek arsenu(III); arszenik), As2O3 – nieorganiczny związek chemiczny, tlenek arsenuna III stopniu utlenienia.

W temperaturze pokojowej jest to biała substancja drobnokrystaliczna. Ogrzewany, sublimuje w temperaturze 315 °C pod ciśnieniem normalnym. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, roztwarza się natomiast w kwasie solnym, tworząc trichlorek arsenu.

Nie ma wyczuwalnego zapachu i smaku. Jest silnie trujący – LD50 arszeniku wynosi 15 mg/kg masy ciała (dla gryzoni), dla człowieka 1–5 mg/kg masy ciała. Roczna produkcja światowa wynosi ok. 50 tys. ton."

Zatrucie Arszenikiem "Toksyczność arsenu i jego związków jest znacząco różna. Dawka toksyczna arszeniku wynosi około 10–50 mg, śmiertelna przy ostrym zatruciu 70–300 mg lub 1 mg/kg m.c./dzień (przy dużym zróżnicowaniu tolerancji osobniczej). Przy dostatecznie dużej dawce arszeniku do zgonu dochodzi w ciągu kilku godzin. LD50 wynosi 15 mg/kg (szczury, doustnie) Od ok. 1000 lat arszenik był stosowany jako trucizna na gryzonie, ponieważ jest bezbarwny, bez smaku i zapachu .

Sumując według źródła alveo które znajduje się "tutaj" dawka śmiertelna tego związku wynosi nawet od 70 do 300 mg. Objawy pojawiają się w ciągu 30 minut i są nimi: skurcz krtani, zaburzenia połykania, piekący ból przewodu pokarmowego, wymioty, biegunka, odwodnienie, obrzęk płuc, niewydolność nerek i wątroby. Powstaje martwica błony śluzowej w narządach przewodu pokarmowego.

Gdzie można nabyć Arszenik i czy Arszenik jest legalny ?

Tak jak sprzedaż cyjanku potasu jest legalna tak i arszeniku, praktycznie te same źródła i wskazania:

Więcej, na liście sklepów ze sprzętem i odczynników chemicznych: www.chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/Sklepy.html

Inne możliwości to także jak poprzednio wyszukiwanie odczynnika w ogłoszeniach sprzedaży przez osoby prywatne w serwisach ogłoszeniowych czy aukcyjnych internetowych.

Więcej informacji dotyczącą Arszeniku znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrucie_arszenikiem

 

Paracetamol (Acetaminofen)Co wiemy o Paracetamolu ? Przedstawiam cytat z źródła wikipedii:

Paracetamol (łac. paracetamolum, nazwa IUPAC N-(4-hydroksyfenylo)acetamid) – organiczny związek chemiczny, hydroksylowa pochodna acetanilidu. Stosowany jako lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W handlu znajduje się od 1955. W Polsce stał się popularny w latach 90. XX wieku, wypierając z rynku aminofenazon, powszechnie wówczas używany lek przeciwgorączkowy.

Dostępność"Paracetamol jest dostępny na rynku pod różnymi nazwami handlowymi w preparatach prostych (na przykład Acenol, Acetaminophen, Amipar, Antidol P, Apap, Benuron, Codipar, Dafalgan, Doliprane, Dolonerv, Efferalgan, Etoran, Gemipar, Grippostad, Hascopar, Panadol, Paramax, Scanol, Tabcin) oraz złożonych (między innymi Apap Extra, Codipar Plus, Coldrex, Gripex, Saridon, Panadol Extra, Fervex)"

Przedawkowanie – "Przedawkowanie paracetamolu może zakończyć się zejściem śmiertelnym pacjenta. U osób dorosłych przyjęcie jednorazowej dawki 6 gramom prowadzi do lizy hepatocytów. Dawka 20–25 gramów jest uważana za śmiertelną. Według innych autorów już około 200 mg/kg masy ciała (~15 gramów) jest uważane za śmiertelne. Objawy przedawkowania nie pojawiają się natychmiast, lecz dopiero po upływie 24 godzin, a nawet 48 lub 72 godzin, ale proces nieodwracalnego niszczenia wątroby rozpoczyna się już w pierwszych godzinach po przedawkowaniu, dlatego zatrucie paracetamolem ma bardzo podstępny charakter."

Sumując Paracetamol to najłatwiej dostępny środek farmaceutyczny i za razem najtańszym mogący powodować po jego przedawkowaniu zgon. Jednak zejście śmiertelne na tym środku wiąże się niestety z powolną bolesną agonią trwającą nawet 72 godziny i może prowadzić w razie odratowania do uszkodzenia wątroby, jak weryfikowałem kwestia dostępności i ceny preparatów zawierającą paracetamol to leki te jak najsłynniejszy Apap były zwane królem samobójców właśnie z tych powodów, inni jednak znając działanie leków na bazie Paracetamolu iż zgon będzie dość długą bolesną agonią jak poważne zejście po heroinie czy tak zwany głód heroinowy który ma podobne symptomy jak bóle organów wewnętrznych czy odczucia podobne do odczucia skrętów jelit, to po takich odczycie objawów przy paracetamolu inna część zainteresowanych omijała środki na bazie paracetamolu szerokim łukiem, największą wadą jest właśnie niszczenie wątroby w trakcie zażycia leku i trwałemu uszkodzeniu nawet po odratowaniu pacjenta.

Gdzie można nabyć leki na bazie Paracetamolu ?

To pytanie tendencyjnie proste, praktycznie listę środków wymieniłem powyżej i dostępne są bez recepty w każdej aptece…

Więcej informacji dotyczącego Paracetamolu znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Paracetamol

 

Chloroform (chloroformium)Co wiemy o chloroformie ? Przedstawiam cytaty z wikipedii:

Właściwości"Chloroform jest ciężką, lotną, niepalną cieczą. Jest mało reaktywny. W zetknięciu z ogniem pary chloroformu ulegają rozkładowi, z wytworzeniem chloru, chlorowodoru i fosgenu. Podobny powolny rozkład zachodzi również pod wpływem światła, w wyniku czego chloroform często jest zanieczyszczony ww. substancjami. W reakcji chloroformu z wodnym roztworem NaOH powstaje dichlorokarben, wykorzystywany w syntezie organicznej."

Zastosowanie"Głównie jako rozpuszczalnik np. przy syntezie białek, analizach środowiskowych, analizach pestycydów, chromatografii. W syntezie organicznej używany także jako źródło rodników. Ze względu na dużą szkodliwość jego użycie zostało bardzo ograniczone. Zastępowany jest najczęściej chlorkiem metylenu. Deuterowany chloroform, CDCl3 jest popularnym rozpuszczalnikiem w spektroskopii NMR."

Zagrożenia"Działa drażniąco na skórę i oczy, szkodliwy przy wchłanianiu przez drogi oddechowe i po połknięciu; w przypadku długotrwałego narażenia lub wysokiego stężenia stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia. Może nastąpić nagła śmierć wskutek zaburzeń rytmu serca i zatrzymania akcji serca lub zatrzymania oddechu. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (włącznie z wystąpieniem trwałych zmian), wywołuje poczucie senności, nudności, zmniejsza sprawność umysłową, powoduje utratę przytomności. Uszkadza wątrobę i nerki."

Sumując praktycznie śmierć przez zatrucie chloroformem to druga po paracetamolu substancja łatwo dostępna, legalna z tym że już pozytywnie oddziaływująca na organizm w trakcie schodzenia ku zgonowi. Praktycznie zarzucenie jakiegoś materiału na twarz lub całą głowę zanurzonego w chloroformie spowoduje efekt natychmiastowego omdlenia i niedotlenienia mózgu następnie zatrzymanie akcji serca i oddechu i w końcu zgonu.

Gdzie można nabyć Chloroform i czy Chloroform jest legalny ?

Tak, sprzedaż i nabycie Chloroformu jest w zasadzie proste i legalne, Chloroform przez to że jest rozpuszczalnikiem i często używanym w przemyśle, właśnie w sklepach chemicznych czy przemysłowych można go tak samo łatwo dostać jak inne rozpuszczalniki nitro, benzynę, ropę, borygo czy denaturat.

Więcej, na liście sklepów ze sprzętem i odczynników chemicznych: www.chemfan.pg.gda.pl/Sprzet_I_Odczynniki/Sklepy.html

Inne możliwości to także jak poprzednio wyszukiwanie odczynnika w ogłoszeniach sprzedaży przez osoby prywatne w serwisach ogłoszeniowych czy aukcyjnych internetowych.

Więcej informacji dotyczącą Chloroformu znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chloroform

 

Amfetamina – Co wiemy o Amfetaminie  ? Przedstawiam cytaty źródła wikipedii: –

Amfetamina – organiczny związek chemiczny, metylowa pochodna 2-fenyloetyloaminy. Jest rozpowszechnionym nielegalnym środkiem psychotropowym. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, posiadanie i rozpowszechnianie amfetaminy jest przestępstwem. W Polsce amfetamina została wykreślona z lekospisu. W wielu innych krajach jest jednak nadal stosowana jako lek. W amerykańskim Controlled Substances Act zaliczona jest do środków z grupy II, czyli o dużym ryzyku nadużywania i pewnym, jednak niewielkim, zastosowaniu medycznym (lek na receptę).

Sumując Amfetamina to kolejna substancja która raczej jest z kręgu środków o łatwej dostępności i dzialania, norma pobieranie w celach odurzenia to 250 mg / 1 g, celem przedawkowania i wywołania zgonu od 3 gram wzwyż, objawia się atakiem serca (może ktoś pamięta jak Uma Thurman na filmie Pulp Fiction grając kobietę Bossa mafii która przedawkowaniu kokainy jest odratowana przez Johna Travoltę przez podanie adrenaliny bezpośrednio do serca) praktycznie sumując zgon jest przez zawał serca / zapaść, prawie jak w przypadku Cyjanku potasu lecz w tym przypadku zaczyna się od bardzo mocnej euforii której nie wytrzymuje serce i następuje zawał…

Gdzie można nabyć amfetaminę ?

Zakup / handel czyli zażywanie, zakup czy sprzedaż amfetaminy jest surowo zabroniona, Amfetaminę można kupić praktycznie tylko z nielegalnego źródła od lokalnych dealerów narkotykowych. (zkup może być problematyczny dla wielu osób nie związanym ze światkiem przestępczym, ale czasami można po ulicach pochodzić i szukać okazji, dealerzy czasami ujawniają się w niektórych miejscach publicznych i szukają nowych klientów, ważne jest aby nie wyglądać i zachowywać się jak tajna Policja po cywilnemu wtedy tylko odstraszymy potencjalnych sprzedawców) Cena czystej amfetaminy za gram może już sięgać kwoty 30-40 pln.

Więcej informacji dotyczącą Morfiny znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Amfetamina

   

Morfina – (Morphinum)Co wiemy o Morfinie ? Przedstawiam cytat źródła wikipedii:

Morfina (łac. Morphinum) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów. Wchodzi w skład opium i jest jego najistotniejszym składnikiem psychoaktywnym. Została wyodrębniona w roku 1804 przez Friedricha Sertürnera. W stanie czystym jest białą substancją stałą, o gorzkim smaku, słabo rozpuszczalną w wodzie.  Ma działanie narkotyczne (odurzające), przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, przeciwbiegunkowe, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (zalicza się do depresantów). Nadmierne dawki mogą prowadzić do śpiączki z depresją ośrodka oddechowego (niewydolność oddechowa). Kilkunastokrotne użycie morfiny prowadzi do uzależnienia fizycznego, uzależnienie psychiczne występuje znacznie szybciej. Powtarzanie dawek morfiny, podobnie jak innych leków opioidowych, powoduje powstawanie tolerancji na lek. W medycynie jest stosowana w postaci doustnej jako chlorowodorek lub siarczan morfiny oraz w iniekcji jako siarczan morfiny.

Dostępność: "Lek jest dostępny w wersjach: roztworów do wstrzykiwań oraz w systemie o przedłużonym uwalnianiu. Morfina do iniekcji Doltard, Kapanol, M-Eslon, Morphini Sulfas, MS Continus, MSI, Morphinum hydrochloricum, Morphinum, Sevredol, Skenan, Vendal."

Działanie niepożądane"Przewlekłe nadużywanie morfiny może w ciągu długiego czasu, a nawet w ciągu lat, nie powodować poważniejszych następstw. Sprawność intelektualna może długi czas w ogóle nie wykazywać obniżenia. Otępienie pojawia się dopiero po wielu latach i tylko w najcięższych przypadkach. Natomiast na pierwszym planie występują zaburzenia charakterologiczne: osłabienie woli, rozleniwienie, zanik obowiązkowości i uczuciowości, spłycenie dążeń życiowych, zawężenie zainteresowań, które ześrodkowują się na pogoni za morfiną. Może wystąpić bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego, zwiększenie napięcia zwieracza Oddiego, wymioty, nudności, zaparcia, zaburzenie sprawności psychicznej, trudności w oddawaniu moczu, objawy psychotyczne, nadmierna senność. W razie podawania zewnątrzoponowego morfina może powodować świąd skóry, zatrzymanie moczu, nudności i depresję oddechową. Lek może powodować uzależnienie. Minimalna dawka śmiertelna wynosi 200 mg, ale w przypadku nadwrażliwości – 60 mg może spowodować nagłą śmierć. W przypadku uzależnienia od narkotyków, dawki 2–3 g/d są tolerowane."

Sumując praktycznie Morfina jest królową leków przeciwbólowych a także środkiem przez który w łatwy i przyjemny sposób przejdziemy w stan zgonu, są najprzyjemniejsze praktycznie ze wszystkich innych leków opioidowych czy narkotyków na bazie opioidowych jak także silniejsza ale bardziej toksyczna heroina. Tu naprawdę nie ma o czym mówić, po zażyciu uzyskujemy stan podniebnego czy kosmicznego uniesienia, często morfina przez to jest zażywana przez samych lekarzy którzy mają łatwy dostęp do morfiny, morfina jest tania i skuteczna ale co ważne jednak bardzo trudno dostępna dla osoby fizycznej nie związanej z medycyną i farmologią…, praktycznie nawet nie każdy lekarz może wystawić receptę na morfinę do tego muszą być już specjalne uprawnienia i uzasadnienia a apteki trzymają zapasy morfiny w specjalnych sejfach i skrupulatnie się z nich rozlicza. Praktycznie minimalna dawka śmiertelna to 200 mg (1amp. = 1ml  zawiera 10 mg lub 20 mg siarczanu morfiny.) czyli minimalna dawka to 10 / 20 ampułek) Praktycznie po zażyciu krytycznej dawki morfiny przenosi jak pisałem w stan podniebnego czy kosmicznego uniesienia i euforii i prowadzi ku zapadnięciu w śpiączkę, po 10-15 minutach odpływamy i uwaga nawet oddech staje się czynnikiem bólu przez co następuje zaburzenie ośrodka oddechowego co przyczynia się do bezbolesnego bezdechu w stanie praktycznie morfinicznej śpiączki, następnie brak dotlenienia mózgu który prowadzi do złotego zgonu.

Gdzie można nabyć morfinę i czy morfina jest legalna ?

Morfina mimo narkotycznych właściwości nie jest kwalifikowana jako narkotyk a lek, tak więc samo posiadanie i zażycia preparatu nie wchodzą w konflikt z prawem, jednak ich nabycie jest bardzo trudne, jak pisałem wyżej nie każdy lekarz ma odpowiednie uprawnienia do wystawienia recepty na morfinę, praktycznie kupno preparatu może być możliwe tylko już przez internet w odpowiednich serwisach ogłoszeniowych (choć trzeba uważać na oszustów nigdy nie płacić z góry i tylko z opcją możliwości otwarcia przesyłki przy listonoszu) normalnie dużo osób sprzedaje pozostałości po leczeniu w ilości 1 opakowania do 3 / 5 opakowań po 10 ampułek w cenie od 50 PLN do 200 PLN za opakowanie 10 amp, koszt opakowania 10 amp. w aptece z receptą preparat kosztuje do 10 PLN tak więc przebicie ponad 1000 % sprzedając pozostałości po leczeniu…

Tak więc możliwości nabycia morfiny są możliwe dopiero po odszukaniu odpowiedniego lekarza który ma specjalne uprawnienia i poważnej opłacie za jego usługę / przysługę, następnie to apteki i pracownicy apteki którzy za dobrą opłatą mogą zaryzykować lub iż owi pracownicy mają nielegalny dostęp do źródeł czystej morfiny, inne to ogłoszenia internetowe kupię sprzedam morfinę w popularnych serwisach ogłoszeniowych jak www.oglaszamy24.pl

Więcej informacji dotyczącą Morfiny znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Morfina

 

Heroina – (diacetylomorfina, diamorfina) – Co wiemy o Heroinie ? Przedstawiam cytaty źródła wikipedii:

HeroinaW postaci czystej heroina jest białą, sypką, bezwonną substancją o gorzkim smaku i temperaturze topnienia 173 °C. Zaliczana jest do grupy depresantów. Heroinę otrzymuje się poprzez acetylację morfiny, którą z kolei wyodrębnia się z opium – mleczka makowego, bądź z suszonej słomy makowej (makówka + ok. 15 cm łodygi), pochodzących z maku lekarskiego (Papaver somniferum). Heroina na czarnym rynku występuje w kilku formach:

  • brown sugar– tania, zanieczyszczona odmiana heroiny w postaci zbrylonego proszku lub grudek o kolorze od beżowego do szaro-brązowego;
  • kompot– tania "polska heroina" wytwarzana ze słomy makowej;
  • "czysta heroina" – droga, wysoko przetworzona substancja o kolorze białym, do lekko beżowego o dużej zawartości heroiny.

Mechanizm działania Heroina i jej metabolity działają agonistycznie (pobudzająco) na receptory opioidowe mi, kappa i delta (μ, κ, δ), wywołując zniesienie czucia bólu, euforię, depresję ośrodkowego układu nerwowego, w tym ośrodka oddechowego oraz zwiotczenie mięśni. Depresyjne działanie heroiny na ośrodek oddechowy związane jest z osłabieniem reagowania na zmiany stężenia CO2 i niedotlenienie. Dzięki dwóm grupom acetylowym heroina wykazuje silne właściwości lipofilne, które sprawiają, że szybko przenika przez barierę krew-mózg (w ciągu 15 – 20 sekund), osiągając wysokie stężenie w ośrodkowym układzie nerwowym. Siła i czas działania heroiny zależą od drogi jej podania do organizmu. W przypadku iniekcji dożylnej efekt pojawia się po upływie 1 – 2 minut, osiągając szczyt po 10 minutach, a działanie przeciwbólowe utrzymuje się około 3 – 5 godzin. Uczucie euforii (rush, flash), które prawie natychmiast towarzyszy dożylnemu podaniu heroiny, trwa zaledwie jedną do kilku minut, po czym następuje okres sedacji, który trwa około godziny. Okres półtrwania heroiny wynosi 15 – 30 minut, według innych źródeł 1,3 – 7,8 min".

Przedawkowanie"Przedawkowanie heroiny, do którego może dojść w wyniku zastosowania zbyt dużej dawki naraz, tej samej dawki po okresie przerwy lub wyjątkowo silnie działającej tzn. dobrze oczyszczonej z zanieczyszczeń heroiny, a także pęknięcia w przewodzie pokarmowym torebki połkniętej przez przemytnika (body packer, body stuffer), objawia się między innymi spowolnieniem pracy serca, zaburzeniami oddychania i utratą przytomności. W przypadkach ciężkich zatruć heroiną można ostrożnie stosować nalokson jako odtrutkę. Przyczyną śmierci jest najczęściej depresja ośrodka oddechowego w mózgu."

Sumując heroina z grupy opioidowej (tej samej klasie co morfina) jest już narkotykiem w rozumieniu prawnym, sprzedaż jak i konsumpcja jest zabroniona, dalej praktycznie streszczając wszystko jest podobne do działania morfiny tylko o 5-10 razy mocniejsze i intensywniejsze ale bardziej toksyczne, dawka śmiertelna to około 2 – 3 gramów, praktycznie wszystko podobnie jak w przypadku morfiny, przy zażyciu dawki śmiertelnej prawie natychmiast zapadamy w sen narkotyczny, następnie następuje zaburzenie ośrodka oddechowego (powolny, płytki, zanikający oddech, konwulsje, zamroczenie, brak reakcji na bodźce zewnętrzne, głęboki sen, bezwład) co przyczynia się do bezbolesnego bezdechu w stanie praktycznie narkotycznej śpiączki, następnie brak dotlenienia mózgu który prowadzi także do zgonu. (może przypominają sobie Państwo z mediów przypadki śmierci narkomanów którzy ginęli w toaletach publicznych z przedawkowania, często znajdywano ich wprost ze strzykawką wbitą w rękę i obsuniętych na ziemi obok muszli klozetowej, czasami to aż taki haj i skuteczność natychmiastowa prawie jak po zażyciu cyjanku potasu ale zamiast agonii napływ ekstremalnej euforii i śmierć.)

Gdzie można nabyć heroinę i czy heroina jest legalna ?

Jak pisałem zakup jak i sprzedaż heroiny jest surowo zabroniona praktycznie na całym świecie, heroinę można kupić praktycznie tylko z nielegalnego źródła od lokalnych dealerów narkotykowych (wiem że to może być problematyczne dla wielu osób nie związanym ze światkiem przestępczym, ale czasami można po ulicach pochodzić i szukać okazji, dealerzy czasami ujawniają się w niektórych miejscach publicznych i szukają nowych klientów, ważne jest aby nie wyglądać i zachowywać się jak tajna Policja po cywilnemu wtedy tylko odstraszymy potencjalnych sprzedawców). Cena czystej heroiny za gram może już sięgać kwoty większej niż 100 PLN i ważne iż tylko czysta heroina wchodzi w grę inne jak brown sugar jest substancją przeznaczoną do palenia a nie wstrzykiwania.   

Więcej informacji dotyczącą Morfiny znajduje się "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Morfina

 

Pentobarbital – Co wiemy o Pentobarbitalu  ? Przedstawiam cytaty źródła wikipedii: –

Pentobarbital "organiczny związek chemiczny z grupy barbituranów, stosowany jako lek nasenny i uspokajający (ATC N05CA). Jest objęty Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 roku (wykaz III). W Polsce jest w grupie III-P Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Związek ten używany jest w niektórych stanach USA do wykonywania wyroków kary śmierci. Jest substancją czynną preparatu Morbital stosowanego do eutanazji psów i kotów.

Dawkowanie i droga podaniaBłyskawiczne podanie drogą dożylną lub dosercową. Zalecana dawka pentobarbitalu sodu wynosi 140,0mg/kg żywej wagi, jednorazowo, co odpowiada 0,35 ml roztworu preparatu/kg żywej wagi.

Sumując Pentobarbital to jak wyżej mamy z zapisu środek do usypiania / eutanazji zwierząt, czy stosowania kary śmierci, jedna z głównych trucizn nasennych to także w przypadku lekkiej śmierci uznać za lek cud, praktycznie błyskawiczne narkotyczne zapadnięcie w sen i zgon.

Gdzie można nabyć Pentobarbital i czy Pentobarbital jest legalny ?

Preparat jest w grupie leków tak więc posiadanie go i sprzedawanie nie jest zakazany w Polskim prawie, mamy tylko ograniczone możliwości do jego nabycia, w celu zakupu zostają weterynarze którzy za namową i odpowiednim wynagrodzeniem od sprzedadzą bez żadnych pytań omawiany preparat, cena legalna jak i nielegalna nie jest mi znana.

Inne możliwości to także jak poprzednio wyszukiwanie preparatu w ogłoszeniach sprzedaży przez osoby prywatne w serwisach ogłoszeniowych czy aukcji internetowych.

Więcej informacji dotyczącą Pentobarbital znajduje się "tutaj", "tutaj" i "tutaj"

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbiturany

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pentobarbital

Link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zastrzyk_trucizny

Link: www.bioveta.pl/pl/produkty/produkty-weterynaryjne/penbital-400-mg-ml-roztwor-do-wstrzykiwan.html

 

Mowa końcowa – Praktycznie podałem wszelkie najważniejsze metody dokonywania samobójstw od tych makabrycznych jak smierć przez powieszenie czy podanie cyjanku potasu po najbardziej wyrafinowane jak śmierć przez Morfinę, Heroinę czy Pentobarbital

Jest jeszcze kwestia która może odwlec was od śmierci, praktycznie mam coś specjalnego dla Państwa, jeśli wszystko wydaje się jak szambo, w życiu się nie układa, może związki sercowe, małżeńskie, seksualne, biznesowe praktycznie jest czynnik który moge podać i należło by się zastanowić, istnieje kilka sposobów aby czerpać z życia i śmierci za życia wchodząc na drogę dopalaczy i narkotyków, polecam tą stronę tym którzi szukają dobrego antidotum przed targncięciem się na życie, aby wejśc na specjalną podstronę proszę kliknąć "tutaj"

Jeśli to Państwa nie zadawala zważając iż trzeba było by czerpać środki z nielegalnych źródeł jeśli chodzi o zażywanie nielegalnych środków odurzających czy też nawet legalne dopalacze jak strefa preparatów RC / Research Chemical, to psychiatrzy zdefiniowali by Państwa niechęć do życia przez prawdopodobnie kwestii pojawienia się depresji lub schizofrenii w najgorszym przypadku kwestia Mind Control / Kontrola Umysłowa / Elektroniczne tortury o których pisze "tutaj", lub informaje zawarte na tej stronie "tutaj"

Praktycznie leczenie depresji to nic innego jak podawania środków / leków na chęć życia jak słynny prozac czy pridinol na prakinsona który mają także właściwości narkotyczne / euforyczne ale są legalne i wydawane na racepte z przepisu lekarza psychiatry.

Zaś kwestia narkotyków czy dopalaczy czy RC to zazwyczaj silne środki euforyczne czy odurzające które umilają czas spędzany w samotności czy znajomych przy jakichś tam czynnościach, są silniejsze od leków z tym że mogą być bardziej toksyczne czy zanieczyszczone, praktycznie pozostawiam Państwu wolną wolę w wyborze i przez próbą targnięcia na życie radził bym skorzystać z tych dwóch czynników jak leki depresyjne czy narkotyki / dopalacze / RC…

I na koniec powtarzam ponownie iż niniejsza strona nie jest stroną nakłaniającą / podżegającą do popełnienia samobójstwa na jakimkolwiek tle, a ma charakter tylko informacyjny !!!

To wszystko z mojej strony, jeśli są jakieś pytania, uwagi czy sugestie odnośnie strony, proszę o kontakt mailowy.

Patryk Sebastian Wiśniewski "INFINITY"
Właściciel i Administrator
www.Universe.Expert

Email 1: infinity.sci.fi@gmail.com
Email 2: infinity.sci.fi@wp.pl
Email 3: infinity.sci.fi@onet.pl
Email 4: infinity.sci.fi@interia.pl

  • Możliwość komentowania Samobójstwa została wyłączona
  • Kategoria: Prasa

Komentowanie wyłączone.