Government

26 sierpnia 2018 autor: INF1N1TY

Sektor Rządowy "Middle East" – Poświęcony stronom ministerstw, organizacji rządowych, parlamentu, wojskowości i wywiadu, to informacje rządowe z pierwszej reki, bezpośrednich źródeł rządowych.

Aby powrócić do poprzedniego menu, kliknij "tutaj"

[BAHRAIN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Bahrajnu
> Król www.houseofkhalifa.com
> Parlament www.shura.bh
 
Government – Ministerstwa Rządowe Bahrajnu
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.bh
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa www.housing.gov.bh
>> Urząd ds.. Informacji www.mia.gov.bh
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.interior.gov.bh
>> Urząd Regulacji Rynku Pracy www.lmra.bh
>> Krajowy Urząd ds.. Ropy i Gazu www.noga.gov.bh
>> Ministerstwo Pracy www.works.gov.bh
 
Mil / Military – Wojsko Australii
>> Królewskie Usługi Medyczne www.bdfmedical.org
 
[EGYPT]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Egiptu
> Prezydent www.presidency.gov.eg
> Premier         www.cabinet.gov.eg
> Parlament www.parliament.gov.eg
 
Government – Ministerstwa Rządowe Egiptu
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agr-egypt.gov.eg
>> Ministerstwo Stanu Zabytków www.antiquities.gov.eg
>> Ministerstwo Awqaf www.awkaf.org
>> Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego www.civilaviation.gov
>> Ministerstwo Technologii Informacyjnych www.mcit.gov.eg
>> Ministerstwo Kultury www.ecm.gov.eg
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.eg
>> Ministerstwo Edukacji www.moe.gov.eg
>> Ministerstwo Energii Elektrycznej www.moee.gov.eg
>> Ministerstwo Środowiska www.eeaa.gov.eg
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.eg
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.eg
>> Ministerstwo Zdrowia i Ludności www.mohp.gov.eg
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.mti.gov.eg
>> Ministerstwo Informacji www.ecm.gov.eg
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moiegypt.gov.eg
>> Ministerstwo Współpracy Międzynarodowej www.miic.gov.eg
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.jp.gov.eg
>> Ministerstwo Siły Roboczej i Imigracji www.manpower.gov.eg
>> Ministerstwo Mieszkalnictwa www.mhuc.gov.eg
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.petroleum.gov.eg
>> Ministerstwo Turystyki www.egypt.travel
>> Ministerstwo Transportu https://mot.gov.eg
>> Ministerstwo Zasobów Wodnych www.mwri.gov.eg
 
Mil / Military – Wojsko Egiptu
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.eg
 
[IRAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Iranu
> Prezydent www.president.ir
> Parlament www.majlis.ir, www.123niaz.ir, www.icana.ir
 
Government – Ministerstwa Rządowe Iranu
>> Ministerstwo Dżihadu Rolnego www.maj.ir
>> Ministerstwo Kultury i wytycznych islamskich www.farhang.gov.ir
>> Ministerstwo Obrony i Logistyka Sił Zbrojnych www.defanews.ir
>> Ministerstwo Edukacji www.medu.ir
>> Ministerstwo Energii http://news.moe.gov.ir
>> Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Finansów www.mefa.ir
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych           http://mfa.gov.ir
>> Ministerstwo Dróg i Rozwoju Miast www.mrud.ir
>> Ministerstwo Przemysłu, Kopalni i Handlu http://en.mimt.gov.ir
>> Ministerstwo Informacji i Komunikacji www.ict.gov.ir
>> Ministerstwo Wywiadu www.vaja.ir
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.ir
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.ir
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.mop.ir
>> Ministerstwo Nauki, Badań i Technologii www.msrt.ir
>> Ministerstwo Dróg i Rozwoju Miast www.mrud.ir
>> Ministerstwo Sportu i Młodzieży www.msy.gov.ir
 
Mil / Military – Wojsko Iranu
>> Ministerstwo Obrony i Logistyka Sił Zbrojnych www.defanews.ir
>> Irańska Armia www.aja.ir
>> Irańskie Siły Powietrzne http://nahaja.aja.ir
>> Irańska Marynarka Wojenna http://nedaja.aja.ir
 
Int / Intelligence – Wywiad Iranu
>> Ministerstwo Wywiadu www.vaja.ir
 
[IRAQ]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Iraku
> Prezydent www.presidency.iq
> Parlament www.ar.parliament.iq
 
Government – Ministerstwa Rządowe         Iraku
>> Ministerstwo Komunikacji www.cmc.iq
>> Ministerstwo Obrony www.mod.mil.iq
>> Ministerstwo Edukacji www.moedu.gov.iq
>> Ministerstwo Energii Elektrycznej www.moelc.gov.iq
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.iq
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.iq
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.iq
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mohesr.gov.iq
>> Ministerstwo Przemysłu i Minerałów www.industry.gov.iq
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.iq
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.iq
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.oil.gov.iq
>> Ministerstwo Planowania www.mop.gov.iq
>> Ministerstwo Handlu www.mot.gov.iq
>> Ministerstwo zasobów wodnych www.mowr.gov.iq
 
Mil / Military – Wojsko Iraku
>> Ministerstwo Obrony www.mod.mil.iq
 
[ISRAEL]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Izraela
> Prezydent www.president.gov.il
> Premier www.pmo.gov.il
> Parlament www.knesset.gov.il
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.moag.gov.il
>> Ministerstwo Komunikacji www.moc.gov.il
>> Ministerstwo Budownictwa www.moch.gov.il
>> Ministerstwo Kultury i Sportu www.mcs.gov.il
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.il
>> Ministerstwo Rozwoju Negew i Galilei www.vpmo.gov.il
>> Ministerstwo Strategii Gospodarczej
>> Ministerstwo Gospodarki www.economy.gov.il
>> Ministerstwo Edukacji cms.education.gov.il
>> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.sviva.gov.il
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.il
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.il
>> Ministerstwo Zdrowia www.health.gov.il
>> Ministerstwo Aliji i Integracji www.moia.gov.il
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moin.gov.il
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.il
>> Ministerstwo Infrastruktury Narodowej www.energy.gov.il
>> Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego www.mops.gov.il
>> Minister ds. Współpracy Regionalnej www.morc.gov.il
>> Ministerstwo Usług Religijnych www.dat.gov.il
>> Ministerstwo Nauki www.most.gov.il
>> Ministerstwo Spraw Społecznych i Usług Socjalnych www.molsa.gov.il
>> Ministerstwo ds. Równości Społecznej www.shivyon.gov.il
>> Ministerstwo Turystyki www.tourism.gov.il
>> Ministerstwo Transportu http://en.mot.gov.il
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.il
>> Izraelskie Siły Obronne www.idf.il
>> Izraelskie Siły Powietrzne www.iaf.org.il
>> Izraelska Marynarka Wojenna www.navy.idf.il
 
Int / Intelligence – Wywiad
>> MOSAD Instytut do spraw Wywiadu www.mossad.gov.il
 
[JORDAN]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Jordanu
> Król www.kingabdullah.jo
> Parlament www.parliament.jo
 
Government – Ministerstwa Rządowe Jordanu
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.mohe.gov.jo
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.jo
 
Mil / Military – Wojsko Jordanu
>> Ministerstwo Obrony
>> Jordańskie Siły Zbrojne www.jaf.mil.jo
>> Jordańskie Siły Powietrzne www.rjaf.mil.jo
 
 
[KUWAIT]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Kuwejtu
> Parlament www.kna.kw
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Ministerstwo Handlu i Przemysłu www.moci.gov.kw
>> Ministerstwo Obrony www.moci.gov.kw
>> Ministerstwo Finansów http://en.mof.gov.kw
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.kw
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.kw
>> Ministerstwo Ropy Naftowej www.moo.gov.kw
 
Mil / Military – Wojsko Kuwajtu
>> Ministerstwo Obrony www.moci.gov.kw
 
 
[LEBANON]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Libanu
> Parlament www.lp.gov.lb
 
Government – Ministerstwa Rządowe Libanu
>> Ministerstwo Kultury www.culture.gov.lb
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.lb
>> Ministerstwo Edukacji www.mehe.gov.lb
>> Ministerstwo Środowiska www.moe.gov.lb
>> Ministerstwo Finansów www.finance.gov.lb
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.lb
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Gmin www.moim.gov.lb
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.lb
>> Ministerstwo Robót Publicznych i Transportu www.transportation.gov.lb
>> Ministerstwo Spraw Społecznych www.socialaffairs.gov.lb
>> Urząd Ministra Stanu ds. Reformy Administracyjnej www.omsar.gov.lb
>> Ministerstwo Telekomunikacji www.mpt.gov.lb
>> Ministerstwo Turystyki www.mot.gov.lb
 
Mil / Military – Wojsko Libanu
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.gov.lb
>> Libańskie Siły Zbrojne www.lebarmy.gov.lb
 
Int / Intelligence – Wywiad Libanu
>> Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa www.general-security.gov.lb
 
[QATAR]
 
Government – Ministerstwa Rządowe
>> Ministerstwo Kultury, Sztuki i Dziedzictwa www.mcs.gov.qa
>> Ministerstwo Planowania www.mdps.gov.qa
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mofa.gov.qa
>> Ministerstwo Informacji i Technologii Komunikacji www.motc.gov.qa
 
[SAUDI ARABIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Arabii Saudyjskiej
> Parlament www.shura.gov.sa
 
Government – Ministerstwa Rządowe Arabii Saudyjskiej
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sa
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.moi.gov.sa
>> Ministerstwo Gospodarki i Planowania www.mep.gov.sa/en
>> Ministerstwo Finansów www.mof.gov.sa
>> Krajowa Firma Żeglugowa www.bahri.sa
>> Ministerstwo Energetyki, Przemysłu www.meim.gov.sa
>> Najwyższa Rada Gospodarcza www.sec.gov.sa
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sa
>> Saudyjska Marynrka Wojenna www.rsnf.gov.sa/RoyalNavy
>> Saudyjska Obrona Powietrzna www.rsadf.gov.sa
>> Gwardia Nardowa Arabii Saudyjskiej www.rsadf.gov.sa
 
Int / Intelligence – Wywiad
>> GIP Generalna Prezydencja Wywiadowcza www.gip.gov.sa
 
[SYRIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Syrii
> Parlament www.parliament.gov.sy
 
Government – Ministerstwa Rządowe Syrii
>> Ministerstwo Rolnictwa i Reformy Rolnej www.moaar.gov.sy
>> Ministerstwo Komunikacji i Technologii www.moct.gov.sy
>> Ministerstwo Kultury www.moc.gov.sy
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sy
>> Ministerstwo Gospodarki i Handlu www.syrecon.gov.sy
>> Ministerstwo Edukacji www.moed.gov.sy
>> Ministerstwo Informacji www.moi.gov.sy
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.syriamoi.gov.sy
>> Ministerstwo Nawadniania www.irrigation.gov.sy
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.moj.gov.sy
 
Mil / Military – Wojsko
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.sy
 
[TURKEY]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Turcji
> Prezydent www.tccb.gov.tr
> Parlament www.tbmm.gov.tr
 
Government – Ministerstwa Rządowe Turcji
>> Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Zwierząt www.tarim.gov.tr
>> Ministerstwo Gospodarki www.ticaret.gov.tr
>> Ministerstwo Spraw Unii Europejskiej www.abgs.gov.tr
>> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej www.aile.gov.tr
>> Ministerstwo Finansów www.maliye.gov.tr
>> Ministerstwo Zdrowia www.saglik.gov.tr
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.tr
>> Ministerstwo Pracy www.csgb.gov.tr
>> Ministerstwo Środowiska www.csb.gov.tr
>> Ministerstwo Nauk www.sanayi.gov.tr
>> Ministerstwo Transportu www.uab.gov.tr
>> Ministerstwo ds.. Młodzieży www.gsb.gov.tr
 

Jeśli są jakieś pytania, uwagi czy sugestie odnośnie strony, proszę o kontakt mailowy.

 
Patryk Sebastian Wiśniewski​ “Emperor INF1N1TY”
IT Specialist, Administrator, Webmaster, Technician
www.Universe.Expert
Email 1:  infinity.sci.fi@gmail.com
Email 2: infinity.sci.fi@interia.pl
Email 3: infinity.sci.fi@wp.pl
Email 4: infinity.sci.fi@onet.pl

  • Możliwość komentowania Government została wyłączona
  • Kategoria: Goverment

Komentowanie wyłączone.