Government

7 sierpnia 2018 autor: INF1N1TY

Sektor Rządowy "Europy" – Poświęcony stronom ministerstw, organizacji rządowych, parlamentu, wojskowości i wywiadu, to informacje rządowe z pierwszej reki, bezpośrednich źródeł rządowych.

Aby powrócić do poprzedniego menu, kliknij "tutaj"

[ALBANIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Albanii
 > Prezydent www.president.al
 > Premier www.kryeministria.al
 > Parlament www.parlament.al
 
Governement – Ministerstwa Rządowe Albanii
 >> Minister Stanu ds. Diaspory www.diaspora.gov.al
 >> Minister Stanu ds. Przedsiębiorców www.sipermarrja.gov.al
 >> Minister ds. Innowacji i Administracji Publicznej www.inovacioni.gov.al
 >> Ministerstwo Edukacji, Sportu i Młodzieży www.arsimi.gov.al
 >> Ministerstwo Finansów i Gospodarki www.financa.gov.al/
 >> Ministerstwo Infrastruktury i Energii www.energjia.gov.al
 >> Ministerstwo Integracji Europejskiej www.integrimi.gov.al
 >> Ministerstwo Kultury www.kultura.gov.al
 >> Ministerstwo Obrony www.mbrojtja.gov.al
 >> Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych www.sociale.gov.al
 >> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.bujqesia.gov.al
 >> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.ekonomia.gov.al
 >> Ministerstwo Rozwoju Miast www.zhvillimiurban.gov.al
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.drejtesia.gov.al
 >> Ministerstwo Spraw Europejskich i Spraw Zagranicznych www.punetejashtme.gov.al
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mb.gov.al
 >> Ministerstwo Stanu ds. Stosunków z Parlamentem www.kryeministria.al
 >> Ministerstwo Stanu ds. Zarządzania Lokalnego www.ceshtjevendore.gov.al
 >> Ministerstwo Transportu i Infrastruktury www.transporti.gov.al
 >> Ministerstwo Turystyki i Środowiska www.turizmi.gov.al
 >> Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej www.shendetesia.gov.al
 
Mil / Military – Wojsko Albanii
 >> Ministerstwo Obrony Albanii www.mod.gov.al
 >> Albańska Akademia Obrony www.tradoc.mil.al/index.php/en/akademia-e-fa
 >> Albańskie Siły Zbrojne www.aaf.mil.al
 >> Dowództwo Połączonych Sił Albańskich www.gs.mil.al
 
[AUSTRIA]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Austrii
 > Prezydent www.bundespraesident.at
 > Kanclerz www.bundeskanzleramt.gv.at
 > Kancelaria Federalna www.federal-chancellery.gv.at
 
Government – Ministerstwa Rządowe Austrii
 >> Federalny Urząd Ochrony Konstytucji www.bvt.gv.at
 >> Ministerstwo Edukacji www.bmbwf.gv.at
 >> Ministerstwo Finansów www.bmf.gv.at
 >> Ministerstwo Gospodarki www.bmdw.gv.at
 >> Ministerstwo Obrony www.bundesheer.at
 >> Ministerstwo Służby Cywilnej i Sportu www.bmoeds.gv.at
 >> Ministerstwo Spraw Społecznych www.sozialministerium.at
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.bmi.gv.at
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.bmeia.gv.at
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justiz.gv.at
 >> Ministerstwo Transportu www.bmnt.gv.at
 >> Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki www.bmnt.gv.at
 
Mil / Military – Wojsko Austrii
 >> Ministerstwo Obrony www.bundesheer.at
 >> Austryjackie Siły Lotnicze www.scramble.nl
 >> Ordynariat Wojskowy Austrii www.mildioz.at
 
Int / Intelligence – Wywiad Australii
 >> Austryjackie Centrum Wywiadu www.acipss.org
 
[BELARUS]
 
Gov – Główne podmioty rządowe Białorusi
 > Prezydent www.angabhaban.gov.bd
 > Premier www.pmo.gov.bd
 > Parlament www.parliament.gov.bd
 
Government – Ministerstwa Rządowe Białorusi
 >> Ministerstwo Obrony www.mil.by/by
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.by
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvd.gov.by
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.minjust.gov.by
 >> Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych www.mchs.gov.by
 
Mil / Military – Wojsko Białorusi

 >> Ministerstwo Obrony www.mil.by/by
 

[BULGARIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Bułgarii
 > Prezydent www.president.bg
 > Premier www.government.bg
 > Parlament www.parliament.bg
 
Government – Ministerstwa Rządowe Bułgarii
 >> Ministerstwo Edukacji i Nauki  www.minedu.government.bg
 >> Ministerstwo Finansów www.minfin.bg
 >> Ministerstwo Gospodarki, Energii i Turystyki www.mi.government.bg
 >> Ministerstwo Kultury www.mc.government.bg
 >> Ministerstwo Obrony www.mod.bg
 >> Ministerstwo Rolnictwa i Żywności www.mzh.government.bg
 >> Ministerstwo Środowiska i Wody www.moew.government.bg
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvr.bg
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.bg
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.government.bg
 >> Ministerstwo Transportu i Technologii i Komunikacji www.mtitc.government.bg
 
Mil / Military – Wojsko Bułgarii
 >> Ministerstwo Obrony www.mod.bg/en
 >> Bułgarskie Siły Lotnicze www.airforce.mod.bg
 >> Państwowa Agencja Wywiadu SIA www.dar.bg
 
[CROATIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Chrowacji
 > Prezydent www.predsjednica.hr
 > Premier www.vlada.gov.hr
 > Parlament www.sabor.hr

 
Government – Ministerstwa Rządowe Chorwacji
 >> Ministerstwo Administracji Publicznej www.uprava.gov.hr
 >> Ministerstwo Budownictwa www.mzoip.hr
 >> Ministerstwo Chorwackich Weteranów www.branitelji.gov.hr
 >> Ministerstwo ds. Demografii www.mdomsp.gov.hr
 >> Ministerstwo Finansów www.minfin.hr
 >> Ministerstwo Gospodarki www.mingo.hr
 >> Ministerstwo Kultury www.min-kulture.hr
 >> Ministerstwo Nauki I Edukacji www.public.mzos.hr
 >> Ministerstwo Obrony www.morh.hr
 >> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.mzoip.hr
 >> Ministerstwo Pracy www.mrms.hr
 >> Ministerstwo Przedsiębiorczości www.minpo.h
 >> Ministerstwo Rolnictwa www.mps.hr
 >> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.razvoj.gov.hr
 >> Ministerstwo Skarbu Państwa www.imovina.gov.hr
 >> Ministerstwo Spraw Morskich www.mppi.hr
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mup.hr
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mvep.hr
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości  www.pravosudje.gov.hr
 >> Ministerstwo Turystyki www.mint.gov.hr
 >> Ministerstwo Zdrowia www.zdravstvo.gov.hr
 
Mil / Military – Wojsko Chorwacji
 >> Ministerstwo Obrony www.morh.hr/en
 >> Biuro Rady Bezpieczeństwa Narodowego www.uvns.hr
 
Int / Intelligence – Wywiad Chorwacji
 >> Agencja Bezpieczeństwa i Wywiadu www.soa.hr
 
[CZECH]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Czech
 > Prezydent www.hrad.cz/en
 > Premier www.vlada.cz/en
 > Parlament www.psp.cz
 
Government – Ministerstwa Rządowe Czech
 >> Centrum Przeciwko Terroryzmowi www.mvcr.cz
 >> Ministerstwo Edukacji www.msmt.cz
 >> Ministerstwo Finansów www.mfcr.cz/en
 >> Ministerstwo Kultury www.mkcr.cz
 >> Ministerstwo Obrony www.mocr.army.cz
>> Ministerstwo Pracy www.mpsv.cz
 >> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.mpo.cz
 >> Ministerstwo Rolnictwa www.eagri.cz
 >> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mmr.cz
 >> Ministerstwo Środowiska www.mzp.cz
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych http://www.mvcr.cz
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mzv.cz
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.portal.justice.cz
 >> Ministerstwo Transportu www.mdcr.cz
 >> Ministerstwo Zdrowia www.mzcr.cz
 
Mil / Military – Wojsko Czech
 >> Ministerstwo Obrony www.mocr.army.cz
 >> Armia Republiki Czeskiej www.army.cz
 
Int / Intelligence – Wywiad Czech
 >> Informacyjna Służba Bezpieczeństwa BIS www.bis.cz
 >> Wywiad Wojskowy www.vzcr.cz/en
 
[DENMARK]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Danii
 > Monarchia www.kongehuset.dk
 > Premier www.stm.dk
 > Parlament www.ft.dk
 
Government – Ministerstwa Rządowe Danii
 >> Duńskie Ministerstwo Podatków www.skm.dk
 >> Ministerstwo Finansów www.uk.fm.dk
 >> Ministerstwo Klimatu, Energii i Budownictwa www.ekn.dk
 >> Ministerstwo Kultury www.english.kum.dk
 >> Ministerstwo Obrony www.fmn.dk
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.um.dk
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justitsministeriet.dk
 >> Ministerstwo Środowiska www.mim.dk
 >> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.ufm.dk
 >> Ministerstwo Zdrowia www.sum.dk
 
Mil / Military – Wojsko Danii
 >> Ministerstwo Obrony www.fmn.dk
 >> Duńskie Siły Zbrojne www2.forsvaret.dk
 
Int / Intelligence – Wywiad Duński
 >> Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu www.pet.dk
 
[ESTONIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe
 > Prezydent www.president.ee
 > Premier www.valitsus.ee
 > Parlament www.riigikogu.ee
 
Government – Ministerstwa Rządowe Estoni
 >> Ministerstwo Edukacji i Badań www.hm.ee
 >> Ministerstwo Finansów www.rahandusministeerium.ee
 >> Ministerstwo Kultury www.kul.ee
 >> Ministerstwo Obrony www.kaitseministeerium.ee
 >> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.mkm.ee
 >> Ministerstwo Spraw Społecznych www.sm.ee
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.siseministeerium.ee
 >> Ministerstwo Spraw Wiejskich www.agri.ee
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.vm.ee
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.just.ee
 >> Ministerstwo Środowiska www.envir.ee
 
Mil / Military – Wojsko Estonii
 >> Ministerstwo Obrony www.kaitseministeerium.ee
 >> Estońska Marynarka Wojenna www.mil.ee/en/navy
 >> Estońskie Siły Powietrzne www.mil.ee/en/air_force
 >> Estońskie Siły Obronne  www.mil.ee
 >> Policja i Straż Graniczna www.politsei.ee
 
Int / Intelligence – Wywiad Estonii
 >> Estoński Wywiad Zagraniczny EFIS www.valisluureamet.ee
 
[FINLAND]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Finlandii
 > Prezydent www.tpk.fi
 > Premier www.valtioneuvosto.fi/en
 > Parlament www.valtioneuvosto.fi
 
Government – Ministerstwa Rządowe Finlandii
 >> Kancelaria Premiera www.vnk.fi
 >> Ministerstwo Finansów www.vm.fi
 >> Ministerstwo Obrony www.defmin.fi
 >> Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa www.mmm.fi
 >> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.tem.fi
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.um.fi
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.oikeusministerio.fi
 >> Ministerstwo Środowiska www.ym.fi
 >> Ministerstwo Transportu i Łączności www.lvm.fi
 
Mil / Military – Wojsko Fińskie
 >> Ministerstwo Obrony www.defmin.fi
 >> Fińska Armia www.maavoimat.fi
 >> Fińska Straż Graniczna www.raja.fi
 >> Fińskie Siły Zbrojne www.puolustusvoimat.fi
 >> Sto. Szk. Narodowego Związku Obrony www.mpk.fi
 >> Uniwersytet Obrony Narodowej www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi
 
[FRANCE]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Czech
 > Prezydent www.elysee.fr
 > Premier www.gouvernement.fr
 > Parlament www.parlement.fr
 
Government – Ministerstwa Rządowe Czech
 >> Minister Spraw Wewnętrznych www.interieur.gouv.fr
 >> Minister ds. Młodzieży i Sportu www.sports.gouv.fr
 >> Ministerstwo Działań Publicznych www.budget.gouv.fr
 >> Ministerstwo Ekologii  www.ecologique-solidaire.gouv.fr
 >> Ministerstwo Edukacji Narodowej www.education.gouv.fr
 >> Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych www.diplomatie.gouv.fr
 >> Ministerstwo Imigracji i Integracji www.immigration.gouv.fr
 >> Ministerstwo Rolnictwa www.agriculture.gouv.fr
 >> Ministerstwo Sił Zbrojnych www.defense.gouv.fr
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gouv.fr
 >> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 >> Rada Konstytucyjna www.conseil-constitutionnel.fr
 >> Sąd Kasacyjny www.courdecassation.fr/
 
Mil / Military – Wojsko Francuskie
 >> Armia Francji www.defense.gouv.fr/terre
 >> Ministerstwo Sił Zbrojnych www.defense.gouv.fr
 >> Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia www.defense.gouv.fr/dga
 >> Marynarka Wojenna Francji www.defense.gouv.fr/marine
 >> Sekretariat Generalny ds. Administracji www.defense.gouv.fr/sga
 >> Siły Powietrzne Francji www.defense.gouv.fr/air
 >> Sztab Wojskowy www.defense.gouv.fr/ema
 
Int / Intelligence – Wywiad Francuski
 >> Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa Zewnętrznego www.defense.gouv.fr
 
[GEORGIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Gruzji
 > Prezydent www.president.gov.ge
 > Premier www.gov.ge
 > Parlament www.parliament.ge
 
Government – Ministerstwa Rządowe Gruzji
 >> Ministerstwo Energii Gruzji www.energy.gov.ge
 >> Ministerstwo Finansów www.mof.ge
 >> Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju www.economy.ge
 >> Ministerstwo Kultury i Sportu www.mcs.gov.ge
 >> Państwowe Ministerstwo Integracji www.eu-nato.gov.ge
 >> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.ge
 >> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.moe.gov.ge
 >> Ministerstwo Pojednania i Równości Obywatelskiej www.smr.gov.ge
 >> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrdi.gov.ge
 >> Ministerstwo Sportu i Spraw Młodzieży www.msy.gov.ge
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.police.ge
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.ge
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.ge/
 >> Ministerstwo Zdrowia i Pracy www.moh.gov.ge
 
Mil / Military – Wojsko Gruzińskie
 >> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.ge
 >> Gruzińska Armia www.armyrecognition.com
 >> Gwardia Narodowa Gruzji
 >> Siły Zbrojne Gruzji www.militaria.ge
 
Int / Intelligence – Wywiad Gruziński
 >> Gruzińska Służba Wywiadowcza GIS www.gis.gov.ge
 
[GERMANY]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Niemiec
 > Prezydent www.bundespraesident.de
 > Kanclerz www.bundeskanzlerin.de
 > Parlament www.bundestag.de
 
Government – Ministerstwa Rządowe Niemiec
 >> Ministerstwo Edukacji i Badań www.bmbf.de
 >> Ministerstwo Finansów www.bundesfinanzministerium.de
 >> Ministerstwo Obrony www.bmvg.de
 >> Ministerstwo Pracy www.bmas.de
 >> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.bmwi.de
 >> Ministerstwo Środowiska, Ochrona Przyrody www.bmu.de
 >> Ministerstwo ds. Rodziny www.bmfsfj.de
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.bmi.bund.de
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.auswaertiges-amt.de
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.bmjv.de
 >> Ministerstwo Współpracy Gospodarczej www.bmz.de
 >> Ministerstwo Transportu www.bmvi.de
 >> Ministerstwo Zdrowia www.bundesgesundheitsministerium.de
 >> Ministerstwo Żywności i Rolnictwa www.bmel.de
 
Mil / Military – Wojsko Niemieckie
 >> Ministerstwo Obrony www.bmvg.de
 >> Marynarka Wojenna Niemiec www.Marine.de
 >> Siły Lądowe Niemiec www.bundeswehr.de
 >> Siły Lotnicze Niemiec www.Luftwaffe.de
 
Int / Intelligence – Wywiad Niemiecki
>> Federalna Służba Wywiadowcza BND www.bnd.de
 
[GREATE BRITAIN]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Wielkiej Brytanii
 > Monarchia www.Royal.gov.uk
 > Premier www.Number10.gov.uk
 
Government – Ministerstwa Wielkiej Brytanii
 >> Rządowe Centrum GOV.uk www.gov.uk
 >> Departamenty Ministerialne www.gov.uk/government/organisations
 >> Ministerstwo Obrony www.Mod.uk
 
Mil / Military – Wojsko Wielkiej Brytanii
 >> Ministerstwo Obrony  www.Mod.uk
 >> Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii www.Royalnavy.mod.uk
 >> Siły Lądowe Wielkiej Brytanii www.Army.mod.uk
 >> Siły Lotnicze Wielkiej Brytanii www.Raf.mod.uk
 
Int / Intelligence – Wywiad Wielkiej Brytanii
 >> Centrala Łączności Rządowej GCHQ www.gchq.gov.uk
 >> NCA www.nationalcrimeagency.gov.uk
 >> Policja Londyn https://www.cityoflondon.police.uk
 >> Służba Bezpieczeństwa MI5 www.mi5.gov.uk
 >> Tajna Służba Wywiadowcza SIS www.sis.gov.uk
 
[GREECE]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Grecji
 > Prezydent www.presidency.gr
 > Premier www.primeminister.gov.gr
 > Parlament www.hellenicparliament.gr
 
Government – Ministerstwa Rządowe Grecji
 >> Ministerstwo Edukacji www.minedu.gov.gr
 >> Ministerstwo Finansów www.minfin.gr
 >> Ministerstwo Kultury i Sportu www.culture.gr
 >> Ministerstwo Infrastruktury www.yme.gr
 >> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.mil.gr
 >> Ministerstwo Pracy www.ypakp.gr
 >> Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa www.minagric.gr
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.ypes.gr
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gr
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.ministryofjustice.gr
 >> Ministerstwo Środowiska i Energii www.ypeka.gr
 >> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.gr
 >> Ministerstwo Żeglugi www.yen.gr
 >> Sekretariat Generalny www.ggk.gov.gr
 
Mil / Military – Wojsko Greckie
 >> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.mil.gr
 >> Armia Grecji www.army.gr
 >> Greckie Siły Zbrojne www.geetha.mil.gr
 >> Marynarka Wojenna Grecji www.hellenicnavy.gr
 >> Siły Powietrzne Grecji www.haf.gr
 
Int / Intelligence – Wywiad Grecki
 >> Krajowa Służba Wywiadu NIS www.nis.gr
 
[HUNGARY]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Węgier
 > Prezydent www.keh.hu
 > Premier www.kormany.hu/en/the-prime-minister
> Parlament www.parlament.hu
 
Government – Ministerstwa Rządowe Węgier
 >> Rząd Węgier www.kormany.hu
 >> Biuro Ochrony Konstytucyjnej www.ah.gov.hu
 >> Centrum Zwalczania Terroryzmu www.tek.gov.hu
 >> Ministerstwo Obrony www.kormany.hu/en/ministry-of-defence
 
Mil / Military – Wojsko Węgierskie
 >> Ministerstwo Obrony www.kormany.hu/en/ministry-of-defence
 
Int / Intelligence – Wywiad Węgierski
 >> Biuro Informacyjne www.ih.gov.hu
 
[IRELAND]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Irlandii
 > Prezydent www.president.ie/en
 > Premier www.taoiseach.gov.ie
 
Government – Ministerstwa Rządowe Irlandii
 >> Departament Edukacji i Umiejętności www.education.ie
 >> Departament Finansów www.finance.gov.ie
 >> Departament Komunikacji www.dccae.gov.ie
 >> Departament Kultury www.chg.gov.ie
 >> Departament Mieszkalnictwa www.housing.gov.ie
 >> Departament Obrony www.defence.ie
 >> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich www.drcd.gov.ie
 >> Departament ds. Dzieci i Młodzieży www.dcya.gov.ie
 >> Departament ds. Zatrudnienia www.welfare.ie
 >> Departament Spraw Zagranicznych www.dfa.ie
 >> Departament Sprawiedliwości www.justice.ie
 >> Departament Transportu Turystyki i Sportu  www.dttas.ie
 >> Departament Wydatków Publicznych www.per.gov.ie/en
 >> Departament Zdrowia www.health.gov.ie
 >> Katedra Biznesu www.dbei.gov.ie
 
Mil / Military – Wojsko Irlandii
 >> Departament Obrony www.military.ie
 >> Armia Irlandzka www.military.ie/en/army
 >> Marynarka Wojenna www.military.ie/naval-service
 >> Siły Powietrzne Irlandii www.military.ie/air-corps
 
Int / Intelligence – Wywiad Irlandii 
 >> Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego www.ncsc.gov.ie
 >> Oddział Bezpieczeństwa www.garda.ie/en
 
[ITALY]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Włoch
 > Prezydent www.quirinale.it
 > Premier www.governo.it
 > Parlament www.parlamento.it
 
Government – Ministerstwa Rządowe Włoch
 >> Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i Badań www.miur.gov.it
 >> Ministerstwo Edukacji Publicznej www.miur.gov.it
 >> Ministerstwo Gospodarki i Finansów www.mef.gov.it
 >> Ministerstwo Infrastruktury i Transportu www.mit.gov.it
 >> Ministerstwo Obrony www.difesa.it
 >> Ministerstwo Polityki Rolnej www.politicheagricole.it
 >> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.lavoro.gov.it
 >> Prezydencja Rady Ministrów www.governo.it
 >> Ministerstwo Rozwoju Gospodarki www.sviluppoeconomico.gov.it
 >> Ministerstwo Środowiska www.minambiente.it
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.interno.gov.it
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.esteri.it
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.giustizia.it/giustizia
 >> Ministerstwo Zdrowia www.salute.gov.it
 
Mil / Military – Wojsko Włoskie
 >> Ministerstwo Obrony www.difesa.it
 >> Siły Lądowe Włoch  www.esercito.difesa.it
 >> Siły powietrzne Włoch www.aeronautica.difesa.it
 >> Marynarka Wojenna Włoch www.marina.difesa.it
 
Int / Intelligence – Wywiad Włoski
 >> Agencja ds. Informacji Zewnętrznych i Bezpieczeństwa DIS www.sicurezzanazionale.gov.it
 
[LITHUANIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Litwy
 > Prezydent www.lrp.lt
 > Premier www.ministraspirmininkas.lrv.lt
 > Parlament www.lrs.lt
 
Government – Ministerstwa Rządowe Litwy
 >> Ministerstwo Edukacji i Nauki www.smm.lt
 >> Ministerstwo Energetyki www.enmin.lrv.lt
 >> Ministerstwo Finansów www.finmin.lrv.lt
 >> Ministerstwo Gospodarki www.ukmin.lrv.lt
 >> Ministerstwo Kultury www.lrkm.lrv.lt
 >> Ministerstwo Obrony Narodowej www.kam.lt
 >> Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy www.socmin.lrv.lt
 >> Ministerstwo Rolnictwa www.zum.lrv.lt
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.vrm.lrv.lt
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.urm.lt
 >> Ministerstwo Środowiska www.am.lt
 >> Ministerstwo Transportu i Łączności www.sumin.lrv.lt
 >> Ministerstwo Zdrowia www.sam.lrv.lt
 
Mil / Military – Wojsko Litewskie
 >> Ministerstwo Obrony Narodowej www.kam.lt
 >> Armia Litewska www.kariuomene.kam.lt
 
[NETHERLAND]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Holandii
 > Monarchia I www.royal-house.nl
 > Monarchia II www.koninklijkhuis.nl
 > Parlament I www.eerstekamer.nl
 > Parlament II www.parlement.com
 
Government – Ministerstwa Rządowe Holandii
 >> Rząd Holandii www.government.nl
 >> Rząd Holandii II www.rijksoverheid.nl
 >> Ministerstwo Obrony www.defensie.nl
 >> Sąd Najwyższy www.rechtspraak.nl
 
Mil / Military – Wojsko Holenderskie
 >> Ministerstwo Obrony www.defensie.nl
 >> Armia Holandii https://english.defensie.nl/organisation/army
 >> Siły Powietrzne Holandii www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht
 >> Holenderskie Społeczeństwo Lotnicze www.scramble.nl
 
Int / Intelligence – Wywiad Holenderski 
 >> Generalne Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu www.aivd.nl
 
[NORWAY]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Norwegii
 > Monarchy www.royalcourt.no
 > Premier www.regjeringen.no/en/dep/smk/id875
 > Parlament www.stortinget.no
 
Government – Ministerstwa Rządowe Norwegii
 >> Rząd Norweski www.regjeringen.no
 
Mil / Military – Wojsko Norweskie
 >> Armia Norweska www.forsvaret.no
 
[POLAND]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Polski
 > Prezydent www.prezydent.pl
 > Premier www.premier.gov.pl
 > Parlament www.sejm.gov.pl
 > Senat www.senat.gov.pl
 
Government – Ministerstwa Rządowe Rzeczpospolitej Polskiej
 >> Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.gov.pl/cyfryzacja
 >> Ministerstwo Cyfryzacji www.gov.pl
 >> Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
 >> Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
 >> Ministerstwo Gospodarki Morskiej www.gov.pl/gospodarkamorska
 >> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju www.miir.gov.pl
 >> Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
 >> Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
 >> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl
 >> Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii www.mpit.gov.pl
 >> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo
 >> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
 >> Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl
 >> Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
 >> Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.pl
 >> Ministerstwo Zdrowia www.gov.pl/zdrowie
 
Mil / Military – Wojsko Rzeczpospolitej Polskiej
 >> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl
 >> Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych www.do.wp.mil.pl
 >> Sztab Generalny Wojska Polskiego www.sgwp.wp.mil.pl
 >> Żandarmeria Wojskowa www.kgzw.wp.mil.pl
 
Int / Intelligence – Wywiad Rzeczpospolitej Polskiej
 >> Agencja Wywiadu AW www.aw.gov.pl
 >> Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW www.abw.gov.pl
 >> Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA www.cba.gov.pl
 >> Służba Wywiadu Wojskowego SWW www.sww.gov.pl
 >> Służba Kontrwywiadu Wojskowego SKW www.skw.gov.pl
 
[PORTUGAL]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Portugalii
 > Prezydent www.presidencia.pt
 > Premier www.portugal.gov.pt
 > Parlament www.parlamento.pt
 
Government – Ministerstwa Rządowe Portugalii
 >> Rząd Portugalii www.portugal.gov.pt
 >> Ministerstwo Zdrowia https://s-1.sns.gov.pt
 >> Ministerstwo Nauki, Technologii i Szkolnictwa www.mctes.pt
 
Mil / Military – Wojsko Portugalskie
 >> Sztab Generalny Sił Zbrojnych www.emgfa.pt
 >> Narodowa Gwardia Republikańska www.gnr.pt
 >> Armia Portugalii www.exercito.pt
 >> Siły Powietrzne Portugalii www.emfa.pt
 >> Marynarka Wojenna Portugalii www.marinha.pt
 
Int / Intelligence – Wywiad Republiki Portugalii
 >> Informacyjne Służby Bezpieczeństwa SIS www.sis.pt
 >> Informacyjne Służby Obrony Strategicznej SIED www.sied.pt
 >> System Informacyjny Republiki Portugalii  SIRP www.sirp.pt
 
[ROMANIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Rumuni
 > Prezydent www.presidency.ro
 > Parlament www.parlament.ro
 
Government – Ministerstwa Rządowe Rumuni
 >> Rząd Rumunii www.gov.ro
 >> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.mapam.ro
 >> Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mcti.ro
 >> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mdrap.ro
 >> Ministerstwo Gospodarki www.minind.ro
 >> Ministerstwo Finansów www.mfinante.ro
 >> Ministerstwo Edukacji Narodowej www.edu.ro
 >> Ministerstwo Środowiska www.mmediu.ro
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mae.ro
 >> Ministerstwo Zdrowia www.ms.rowww.mai.gov.ro
 >> Ministerstwo Pracy i Sprawiedliwości www.mmuncii.ro
 >> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mapn.ro
 
Mil / Military – Wojsko Rumuńskie
 >> Siły Powietrzne Rumunii www.roaf.ro
 >> Marynarka Wojenna Rumunii www.navy.ro
 
Int / Intelligence – Wywiad Rumuński
 >> Rumuńska Służba Wywiadowcza SRI www.sri.ro
 
[RUSSIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Federacji Rosyjskiej
 > Prezydent Federacji Rosyjskiej www.kremlin.ru
www.Putin.ru
 > Premier Federacji Rosyjskiej www.premier.gov.ru
 
Government – Ministerstwa Rządowe Federacji Rosyjskiej
 >> Rząd Federacji Rosyjskiej www.gov.ru
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvd.ru
 >> GU Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.77.xn--b1aew.xn--p1ai
 >> Ministerstwo Obrony Cywilnej www.mchs.gov.ru
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mid.ru
 >> Federalna Agencja do spraw Wspólnoty Niepodległych Państw www.rs.gov.ru
 >> Ministerstwo Obrony www.mil.ru
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości  www.minjust.ru
 >> Ministerstwo Zdrowia www.rosminzdrav.ru
 >> Ministerstwo Kultury www.mkrf.ru
 >> Ministerstwo Zasobów Naturalnych www.mnr.gov.ru
 >> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.minpromtorg.gov.ru
 >> Ministerstwo ds. Rozwoju Dalekiego Wschodu www.minvostokrazvitia.ru
 >> Ministerstwo ds. Kaukazu Północnego www.minkavkaz.gov.ru/
 >> Ministerstwo Rolnictwa www.mcx.ru
 >> Ministerstwo Sportu www.minsport.gov.ru
 >> Ministerstwo Budownictwa i Mieszkalnictwa www.minstroyrf.ru
 >> Ministerstwo Transportu www.mintrans.ru
 >> Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej www.rosmintrud.ru
 >> Ministerstwo Finansów www.minfin.ru
 >> Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego www.minsvyaz.ru
 >> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.economy.gov.ru
 >> Ministerstwo Energii http://minenergo.gov.ru
 >> Konstytucja www.ksrf.ru
 >> Sąd Najwyższy www.supcourt.ru
 >> Rada Bezpieczeństwa www.scrf.gov.ru
 >> Generalna Prokuratura www.genproc.gov.ru
 
Mil / Military – Wojsko Federacji Rosysjkiej
 >> Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej www.airforce.ru
 >> Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej www.rusnavy.com
 
Int / Intelligence – Agencje Federacji Rosyjskiej
 >> Agentura.ru www.agentura.ru
 >> Administracja spraw Prezydenta www.udprf.ru
 >> Agencja Rezerw Państwowych www.rosreserv.ru
 >> Agencja ds. Młodzieży www.fadm.gov.ru
 >> Agencja ds. Narodowości www.fadn.gov.ru
 >> Służba Wywiadowcza www.svr.gov.ru
 >> Służba Bezpieczeństwa www.fsb.ru
 >> Służba Oddziałów Gwardii Narodowej www.rosgvard.ru
 >> Służba Bezpieczeństwa www.fso.gov.ru
 >> Służba ds. Monitoringu finansowego www.fedsfm.ru
 >> Służba Kurierska www.gfs.ru
 >> Służba Antymonopolowa www.fas.gov.ru
 >> Służba Nadzoru w edukacji i nauce www.obrnadzor.gov.ru
 >> Służba Ochrony Środowiska www.gosnadzor.ru
 
[SERBIA]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Serbii
 > Prezydent Serbii www.predsednik.rs
 > Premier Serbii www.srbija.gov.rs
 
Government – Ministerstwa Rządowe Serbii
 >> Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki www.minpolj.gov.rs
 >> Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Infrastruktury www.mgsi.gov.rs
 >> Ministerstwo Kultury i Informacji www.kultura.gov.rs
 >> Ministerstwo Gospodarki www.privreda.gov.rs
 >> Ministerstwo Edukacji, Nauki i Rozwoju www.mpn.gov.rs
 >> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.ekologija.gov.rs
 >> Ministerstwo Integracji Europejskiej www.mei.gov.rs
 >> Ministerstwo Finansów www.mfin.gov.rs
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych  www.mfa.gov.rs
 >> Ministerstwo Zdrowia www.zdravlje.gov.rs
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mup.gov.rs
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.mpravde.gov.rs
 >> Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia www.minrzs.gov.rs
 >> Ministerstwo Górnictwa i Energetyki www.mre.gov.rs
 >> Ministerstwo Administracji Publicznej www.mrrls.gov.rs
 >> Ministerstwo Handlu, Turystyki i Telekomunikacji www.mtt.gov.rs
 >> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.mos.gov.rs
 
Mil / Military – Wojsko Serbskie
 >> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.rs
 >> Serbskie Siły Zbrojne www.srbija.gov.rs
 >> Serbski Sztab Generalny www.vs.rs
 
Int / Intelligence – Wywiad Serbski
 >> Agencja Bezpieczeństwa BIA www.bia.gov.rs
 
[SPAIN]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Hiszpanii
 > Monarchia www.casareal.es
 > Premier www.lamoncloa.gob.es
 > Senat www.senado.es
 > Kongres www.congreso.es
 
Government – Ministerstwa Hiszpanii
 >> Ministerstwo Kultury i Sportu www.mecd.gob.es
 >> Ministerstwo Pracy www.empleo.gob.es
 >> Ministerstwo Środowiska www.mapama.gob.es
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.exteriores.gob.es
 >> Ministerstwo Zdrowia www.msps.es
 >> Ministerstwo Gospodarki www.mineco.gob.es
 >> Ministerstwo Energetyki, Turystyki i Agendy Cyfrowej www.mincotur.gob.es
 >> Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska www.mapama.gob.es
 >> Ministerstwo Obrony www.defensa.gob.es
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.mjusticia.gob.es
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.interior.gob.es
 >> Ministerstwo Skarbu Państwa www.hacienda.gob.es
 >> Ministerstwo Prezydencji www.mpr.gob.es
 >> Ministerstwo Administracji Terytorialnej www.seap.minhap.gob.es
 
Mil / Military – Wojsko Hiszpańskie
 >> Ministerstwo Obrony www.defensa.gob.es
 >> Szef Sztabu Lotnictwa Hiszpanii  www.ejercitodelaire.mde.es
 >> Szef Sztabu Armii Hiszpanii www.ejercito.mde.es
 >> Szef Sztabu Lotnictwa Hiszpanii www.armada.mde.es
 >> Szef Sztabu Ochrony Hiszpanii www.emad.mde.es
 >> Sztab Cyber Obrony www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA
 
 Int / Intelligence – Wywiad Hiszpański
 >>Narodowe Centrum Wywiadu CNI www.cni.es
 
[SWEDEN]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Szwecji
 > Monarchia www.kungahuset.se
 > Parlament www.riksdagen.se
 
Government – Ministerstwa Rządowe Szwecji
 >> Rząd Szwecji www.government.se
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.regeringen.se
 
Mil / Military – Wojsko Szwedzkie
 >> Szwedzkie Siły Zbrojne www.forsvarsmakten.se
 >> Społeczeństwo i Obrona www.cff.se
 
[TURKEY]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Tureckie
 > Prezydent www.tccb.gov.tr
 > Parlament www.tbmm.gov.tr
 
Government – Ministerstwa Rządowe Turcji
 >> Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Zwierząt www.tarim.gov.tr
 >> Ministerstwo Gospodarki www.ticaret.gov.tr
 >> Ministerstwo Spraw Unii Europejskiej www.abgs.gov.tr
 >> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej www.aile.gov.tr
 >> Ministerstwo Finansów www.maliye.gov.tr
 >> Ministerstwo Zdrowia www.saglik.gov.tr
 >> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.tr
 >> Ministerstwo Pracy www.csgb.gov.tr
 >> Ministerstwo Środowiska www.csb.gov.trwww.sanayi.gov.tr
 >> Ministerstwo Transportu www.uab.gov.tr
 >> Ministerstwo ds.. Młodzieży www.gsb.gov.tr
 
Mil / Military – Wojsko Tureckie
 >> Tureckie Siły Lądowe www.kkk.tsk.tr
 >> Turecka Marynarka Wojenna www.dzkk.tsk.tr
 >> Tureckie Siły Lotnicze www.hvkk.tsk.tr
 >> Dowództwo Generalne Żandarmerii www.jandarma.gov.tr
 >> Dowództwo Straży Przybrzeżnej www.sahilguvenlik.gov.tr
 
Int / Intelligence – Wywiad Turecki
 >> Narodowa Organizacja Wywiadowcza www.mit.gov.tr
 
[UKRAINE]
 
Gov. – Główne podmioty rządowe Ukrainy
 > Prezydent www.president.gov.ua
 > Premier www.kmu.gov.ua
 > Parlament www.rada.gov

Government – Ministerstwa Rządowe Ukrainy
 >> Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności www.minagro.gov.ua
 >> Ministerstwo Kultury http://mincult.kmu.gov.ua
 >> Ministerstwo Ekologii www.menr.gov.ua
 >> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.me.gov.ua
 >> Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy www.mon.gov.ua
 >> Ministerstwo Finansów www.minfin.gov.ua
 >> Ministerstwo Spraw Zagranicznych  www.mfa.gov.ua
 >> Ministerstwo Energetyki i Górnictwa Węglowego http://mpe.kmu.gov.ua
 >> Ministerstwo Zdrowia www.moz.gov.ua
 >> Ministerstwo Polityki Informacyjnej www.mip.gov.ua/en
 >> Ministerstwo Infrastruktury www.mtu.gov.ua
 >> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvs.gov.ua
 >> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.minregion.gov.ua
 >> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.dsmsu.gov.ua
 
Mil / Military – Wojsko Ukrainy
 >> Ministerstwo Obrony www.mil.gov.ua
 >> Armia Ukrainy www.old.iatp.org.ua
 >> Państwowa Służba Graniczna Ukrainy SBGS www.dpsu.gov.ua
 >> Ukraińskie Siły Powietrzne www.ukrbat.narod.ru
 
Int / Intelligence – Wywiad Ukraiński
 >> Służba Bezpieczeństwa Ukrainy SBU https://ssu.gov.ua

Jeśli są jakieś pytania, uwagi czy sugestie odnośnie strony, proszę o kontakt mailowy.

 

Patryk Sebastian Wiśniewski​ "Emperor INF1N1TY"
IT Specialist, Administrator, Webmaster, Technician 
www.Universe.Expert

Email 1:  infinity.sci.fi@gmail.com
Email 2: infinity.sci.fi@interia.pl
Email 3: infinity.sci.fi@wp.pl
Email 4: infinity.sci.fi@onet.pl

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.

stat4u