Samorząd gospodarczy

19 sierpnia 2015 autor: INF1N1TY

Aby powrócić do poprzedniego menu, kliknij „tutaj”

Samorząd gospodarczy 

Cepelia www.cepelia.pl
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna www.dilwet.pl
Eurochamber Poland – EuroIzba Polska www.eurochamber.net
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa www.giph.com.pl
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa www.hiph.com.pl
Izba Bawełny www.gca.org.pl
Izba Budownictwa www.izbabud.pl
Izba Domów Maklerskich www.idm.com.pl
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polski www.igcp.org.pl
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska www.igeos.pl
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego www.ighp.pl
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej www.igkm.pl
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych www.igte.com.pl
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego www.igtl.pl
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie www.igwp.org.pl
Izba Projektowania Budowlanego www.ipb.org.pl
Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej www.ipbbs.org.pl
Krajowa Izba Biopaliw www.kib.pl
Krajowa Izba Gospodarcza www.kig.pl
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy www.kigpr.pl
Krajowa Izba Gospodarcza Tekstylnych Surowców Wtórnych www.kigtsw.pl
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz www.kipdip.org.pl
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie www.krd-ig.com.pl
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa www.lod.piib.org.pl
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa www.map.piib.org.pl
Matrik www.matrik.pl
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa www.maz.piib.org.pl
Odlewnicza Izba Gospodarcza www.oig.com.pl
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa www.oigd.com.pl
Olsztyńska Izba Budowlana www.oib.com.pl
PIGO – Polska Izba Gospodarki Odpadami www.pigo.com.pl
Poland Import Export Chamber of Commerce www.chamberofcommerce.pl
Polska Izba Artykułów Promocyjnych www.piap.org.pl
Polska Izba Druku www.izbadruku.org.pl
Polska Izba Ekologii www.pie.pl
Polska Izba Firm Szkoleniowych www.pifs.pl
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji www.pcc.org.pl
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych www.pigmiur.pl
Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego www.pol-wood-chamber.drewno.pl
Polska Izba Gospodarki Odpadami www.pigo.org.pl
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji www.piit.org.pl
Polska Izba Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl
Polska Izba Książki www.pik.org.pl
Polska Izba Motoryzacji www.pim.org.pl
Polska Izba Ochrony Osób i Mienia www.piooim.pl
Polska Izba Paliw Płynnych www.paliwa.pl
Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju www.przemysl-obronny.pl
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei www.izba-kolei.org.pl
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego www.produktyregionalne.pl
Polska Izba Przemysłu Chemicznego www.pipc.org.pl
Polska Izba Przemysłu Skórzanego www.pips.pl
Polska Izba Rzeczników Patentowych www.rzecznikpatentowy.org.pl
Polska Izba Systemów Alarmowych www.pisa.org.pl
Polska Izba Turystyki Młodzieżowej www.pitm.pl
Polska Izba Ubezpieczeń www.piu.org.pl
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych www.pbuk.pl
POLFARMED www.polfarmed.pl
POLMED www.polmed.org.pl
Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi www.izbabud.lodz.pl
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa www.slk.piib.org.pl
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa www.wam.piib.org.pl
Wielkopolska Izba Budownictwa www.wib.com.pl
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa www.zap.home.pl

Jeśli są jakieś pytania dotyczące listy czy strony proszę o kontakt mailowy.

Patrick Sebastian Wiśniewski „INFINITY”
Właściciel i Administrator

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.

stat4u