Metody Mind Control (SIGINT, DOMINT, RHIC, EDOM, RMC, RNM)

26 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

mozg-copy-800x445 Metody Mind Control (SIGINT, DOMINT, RHIC, EDOM, RMC, RNM)

Wszystkie metody mind control testowano nielegalnie na ludziach.

Programy mind control rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową.

Podpułkownik Fletcher Prouty brał udział w programach Paperclip i Blowback, w ramach których krótko po II wojnie światowej sprowadzono do USA w tajemnicy przed opinią publiczną m. in. również naukowców z Trzeciej Rzeczy i Japonii.

Dokument Komisji Energii Atomowej z 17 kwietnia 1947 roku:
„Sprawa: eksperymenty medyczne na ludziach.
1. Jest ze wszech miar pożądane, by żaden dokument opisujący eksperymenty na ludziach nie został opublikowany. Wpłynęłoby to niekorzystnie na opinię publiczną lub spowodowało wniesienie oskarżenia. Dokumenty dotyczące tych kwestii powinny zostać zaklasyfikowane jako TAJNE… .
2. Te zarządzenia nie dotyczą dokumentów, które omawiają kliniczne bądź terapeutyczne zastosowanie radioizotopów i podobnych materiałów, ponieważ mogą one mieć korzystny wpływ na zaburzenia i choroby u ludzi.”

1) metody hipnotyczno – narkotyczne mind control

stosuje się hipnozę i nakazy posthipnotyczne łącznie z narkotykami, np. barbiturany, alkohol, heroina, amfetamina, LSD, pentotal sodu;

przykładowe cele: nieświadomi mordercy bądź agenci służb specjalnych (sztuczne wytwarzanie wielorakich osobowości); wprowadzanie do umysłów ofiar wspomnień kamuflażowych.

Np. program o nazwie Monarch opiera się na sztucznie wytworzonych traumach, które są odpowiedzialne za rozczepienie osobowości ofiary. Podczas tego procesu świadomość rozczepia się na kilka osobowości. Lekarze biorący udział w programie preparują następnie osobowość, która na zlecenie służb specjalnych przeprowadza działania, o których jej właściciel nic nie wie. Początki programu Monarch datują się na II wojnę światową. Niemieccy psychiatrzy, którzy w czasie wojny pracowali w Niemczech, nazywali tą metodę „programowaniem marionetek”. Ten program jest szokujący, gdyż do rozczepiania osobowości najbardziej nadają się dzieci, ponieważ najbardziej są one skłonne do tworzenia wielorakich osobowości w wyniku traumatycznych przeżyć, np. zmuszanie do uczestniczenia w obrzędach satanistycznych (reżyserowanych przez służby specjalne) lub filmach pornograficznych. Dziecko wypiera gwałty i wstrząsy nerwowe i wykształca inną osobowość, która nic nie wie o tych strasznych przeżyciach.

2) elektroniczne metody mind control

Badacze Walter Bowart, Martin Cannon i inni natknęli się na metodę psychoelektryczną, która w tajnych operacjach mogłaby odgrywać bardzo znaczącą rolę. Jak się wydaje, naukowcy CIA opracowali technologię o nazwie Radio Hypnotic Intracerebral Control – Electronic Dissolution of Memory (RHIC-EDOM – radiohipnotyczna kontrola wewnątrzmózgowa -elektroniczne wymazywanie pamięci).

Techniki te mogą wywoływać na odległość hipnotyczne stany transowe, sugerować rozkazy lub całkowicie wyczyścić pamięć. RHIC wymaga wewnątrz mięśniowego implantu, który stymulowany jest w taki sposób, że uaktywnia rozkazy post hipnotyczne. W rozdziale II zajmiemy się dokładnie ziemską technologią implantacyjną. Za pomocą EDOM wywołuje się sztucznie stan dziury czasowej, taki jak występuje przy porwaniach przez UFO. W tej metodzie wspomnienia są całkowicie wymazywane, gdyż synaptyczne przekazy informacji z określonych obszarów mózgu są blokowane. W końcu XIX wieku wielu naukowców sądziło, że mózg ludzki, podobnie jak gąbka, stanowi dużą, jednolitą konstrukcję sieciową. Później odkryto, że istnieją dwa rodzaje komórek (impuls nerwowy z neuronu przesyłany jest przez akson i przekazywany przez synapsy do innych neuronów; niektóre aksony osiągają długość jednego metra i grubość kilku mikrometrów):

a) komórki nerwowe – ich liczbę szacuje się na około 100 miliardów;

b) Komórki glejowe – jest ich około 10 do 50 razy więcej niż komórek nerwowych.

Komórki nerwowe są odpowiedzialne za gromadzenie i przekazywanie informacji. Komórki glejowe spełniają inne funkcje, takie jak rozkładanie trujących produktów przemiany materii. Komórki nerwowe mogą odbierać sygnały elektryczne i chemiczne, łączyć je i przesyłać dalej jako impulsy elektryczne, by przekazać je do innych komórek. Po jednej stronie znajduje się na ogół dobrze rozgałęziony splot wielu wypustek, tzw. dendrytów. Tę stronę można porównać do odbiornika radiowego. Tutaj docierają sygnały. Z drugiej strony odchodzi z ciała komórki długa wypustka – akson. Aksony mogą się na końcu silnie rozgałęziać i służyć jako nadajnik przekazujący sygnały. Na tych rozgałęzionych końcach wytwarzają się styki do innych komórek nerwowych. Nazywa się je synapsami.

W przeciwieństwie do stacji radiowych, komórki nerwowe przesyłają sygnały nie za pomocą fal elektromagnetycznych, lecz prądu elektrycznego. EDOM zakłóca działanie synaps i tym samym hamuje przepływ informacji między komórkami nerwowymi. Według specjalistów od RHIC-EDOM zakłócenie to może być wynikiem psychofizjologicznych reakcji na mikrofale. Jeśli synapsy (styki komórek nerwowych) nie działają prawidłowo, uzyskiwane informacje nie mogą być przetwarzane w mózgu.

Pierwsze publiczne pogłoski o technologiach RHIC-EDOM pojawiła się w końcu lat 60. W 1969 roku były agent FBI napisał pod pseudonimem Lincoln Lawrence książkę pod tytułem „Were We Controlled?”. Są w niej obszernie omówione techniki prania mózgu. Badacze Walter Bowart i James Moore również otrzymali informacje o tej technologii. James Moore twierdzi, że opracowali ją wojskowi w celu stworzenia żołnierzy zombi.

Normalnie mózg otrzymuje z rozmaitych źródeł, jak wzrok, słuch itp., najróżniejsze sygnały elektryczne. Te spostrzeżenia wytwarzają emocje. Wojskowi mogliby za pomocą technologii RHIC-EDOM stymulować agresję i tak zaprogramować "żołnierza", by ten na polu bitwy wykonywał swoją pracę jak robot i bezmyślnie wypełniał rozkazy. (sic!!!) Jeśli ta technologia istnieje, to, zdaniem wielu badaczy mind control, mogłaby wyjaśnić wiele zagadek, związanych ze zjawiskiem uprowadzeń przez UFO:

  1. EDOM powoduje dziury czasowe, występujące podczas uprowadzeń przez UFO;
  2. Implanty, odkryte u uprowadzonych przez UFO, mogły być przeznaczone do celów RHIC;
  3. Za pomocą RHIC można wytwarzać stany hipnotyczne i prawdopodobnie sztucznie wywołać nawracające przeżycia z porwań przez UFO. Można jednak zaoponować, że istnieją informacje na temat bliskich spotkań z ufonautami, których nie da się wyjaśnić w prosty sposób technologią RHIC-EDOM.

Należą do nich:

a) Bliskie spotkania z UFO trzeciego stopnia (CE3: Podczas CE3 świadek widzi w pełni świadomie obce istoty obok UFO. Nie zostaje jednak przez nie uprowadzony do UFO i potrafi przypomnieć sobie to wydarzenie w pełni świadomie bez hipnozy regresywnej);

b) Uprowadzenia przez UFO (CE4; są one obserwowane przez niezależnych świadków, dla których jest to CE3);

c) Kompleksowe uprowadzenia przez UFO, w których poszkodowanych jest więcej osób potwierdzających swe przeżycia niezależnie od siebie.

W 1977 roku przed amerykańskim Kongresem odbyły się przesłuchania w sprawie nielegalnych eksperymentów CIA z narkotykami. Senator Richard Schweicker przeprowadził z lekarzem MKULTRA dr. Sidneyem Gottliebemrozmowę o technologii RHIC. Dr Gottlieb w obecności kongresmanów zaprzeczył, jakoby program MKULTRA obejmował RHIC–EDOM. Potwierdził jednak, że interesowano się, czy ludzie wystawieni na działanie pola elektrycznego są podatniejsi na hipnozę. Na pytanie, czy mikrofale mogą wymazywać pamięć u zwierząt, dr Gottlieb odpowiedział twierdząco. Ponieważ programy mind control są objęte przepisami „Need to Know”, możliwe jest, że technologie te rozwijano w takich podprogramach, jak MKNAOMI, MKACTION, MKSEARCH itp. Dr Gottlieb wiedział tylko o eksperymentach CIA, jest natomiast zupełnie możliwe, że nad tymi technologiami pracowały inne instytucje. W dalszych rozdziałach zajmiemy się jeszcze dokładniej tymi wskazówkami i wykażemy, że jednostki wojskowe rzeczywiście są zamieszane w zjawisko uprowadzeń przez UFO i wykorzystują owe psychotroniczne technologie.

3) Telepatia syntetyczna, Remote-Motor-Control (RMC) i sztucznie wywołane opętanie

Poważne oznaki przemawiają za tym, że trwają prace nad "skonstruowaniem" broni wywołującej objawy schizofrenii paranoidalnej.

We wczesnych latach 60., gdy „Life Magazine” zaliczył dr. Patricka Flanagana do czołowych naukowców, był on jeszcze nastolatkiem. Mając 15 lat, wynalazł on neurofon. To elektroniczne urządzenie może przekazywać dźwięki lub informacje do mózgu przez kontakt ze skórą. Kiedy skóra drży lub jest pocierana, wykazuje reakcje piezoelektryczne – wytwarza sygnały elektryczne i fale skalarne. System nerwowy odbiera przez skórę ciepło, elektryczność i inne doznania, i przekształca je w sygnały, transportowane do mózgu. Gdy tam dotrą, są dekodowane i przekształcane w informacje. Neurofon wykorzystuje to zjawisko, aby wgrać dźwięki bezpośrednio do mózgu. Tak przekazane dźwięki są o wiele wyrazistsze niż te odbierane za pomocą ucha. Testowana osoba słyszy je, jak gdyby powstawały one w mózgu, tak jak podczas telepatii.

Dla osób z upośledzonym słuchem odkrycie to jest niezwykle obiecujące. Dr Flanagan chciał swoim wynalazkiem pomóc ludziom niesłyszącym. Zanim otrzymał na niego patent, musiał dokonać prezentacji. Gdy głuchy urzędnik Urzędu Patentowego zaczął z pomocą neurofonu słyszeć, wynalazek opatentowano.

Wkrótce po opatentowaniu wynalazek został skonfiskowany przez Agencję Obronno – Wywiadowczą (Defense Intelligence Agency – DIA). Widocznie wywarł on na DIA takie wrażenie, że miała w planach tajne wykorzystanie tej technologii. Z racji narodowego bezpieczeństwa zabroniono Flanaganowi o wynalazku mówić i dalej nad nim pracować. (Z czasem zakaz ten zniesiono, tak że każdy może kupić neurofon w firmie Earthpulse.) To, że DIA lub inne agencje wykorzystywały ten wynalazek bynajmniej nie w celach medycznych czy dobroczynnych, jest oczywiste. Możliwe, że był on stosowany łącznie z narkotykami w eksperymentach mind control.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dr Flanagan wynalazł neurofon, biofizyk dr Allan Frey z General Electric Advanced Electronic Center (Centrum Zaawansowanej Elektroniki i Elektryczności Ogólnej) Uniwersytetu Cornelia opublikował w czasopiśmie „Aerospace Medicine” odkrycie, które weszło do historii pod nazwą słyszenie przez mikrofale.

Dr Frey odkrył, że narządy słuchu człowieka reagują na określoną częstotliwość elektromagnetyczną. Te reakcje następują natychmiast. Osoby, które zostały napromieniowane przez dr. Freya fałami elektromagnetycznymi o niskiej częstotliwości, słyszały w swoich głowach brzęczenie i stukanie. Dr Frey stwierdził nawet, że podobnie jak w wypadku neurofonu, także osoby głuche odbierały te dźwięki. Z doświadczeń wysnuł wniosek, że mózg jest wydajnym odbiornikiem. Najbardziej wrażliwy na fale elektromagnetyczne obszar znajduje się w pobliżu płatów skroniowych.

Dalsze badania zaowocowały odkryciem, którego dokonał w 1973 roku dr Joseph Sharp. Prowadził on w szpitalu wojskowym (Walter Reed Army Hospital) doświadczenia z pulsacyjnymi audiogramami mikrofal. Audiogram powstaje w wyniku skomputeryzowanego przekształcenia mówionych wyrazów. Dr Sharp kazał się zamknąć w izolowanym pomieszczeniu i napromieniować tymi falami. Po doświadczeniach relacjonował, że w głowie słyszał słowa. Niedługo później pracujący dla Agencji Zaawansowanych Badań i Projektów (Advanced Research Project Agency -ARPA) dr Robert O. Becker wyraził opinię, że eksperymenty te mogłyby mieć znaczenie dla tajnych operacji wojskowych. Prezentował on pogląd, że wywołane sztucznie głosy w głowie wroga doprowadziłyby go do szaleństwa.

Z drugiej strony, przekazywane przez mikrofale post hipnotyczne rozkazy mogłyby służyć zabójcom politycznym jako bodziec do działania. Jeśli ktoś jest prześladowany przez te głosy, sztucznie wgrywane do głowy, postrzega się go powszechnie jako schizofrenika albo paranoika. Obecnie różne organizacje mind control znają więcej takich przypadków, tak że znaleziono nawet dla nich nazwę. Te przypuszczalne ofiary mind control określa się mianem wavie (albo Targeted Individuals).

Poza wytwarzaniem syntetycznej telepatii, mikrofale można obciążyć odpowiedzialnością za zmianę zachowań.Zastosowanie broni typu Soft Kill rozciąga się na całą dziedzinę wojskowości. Ich wykorzystanie obejmuje rozpraszanie dużych zbiorowisk ludzkich, akcje antyterrorystyczne i prowadzenie taktycznych działań wojennych, a także nadzór nad więźniami.

Kiedy moc fal elektromagnetycznych zostanie sprzężona z centralnym systemem nerwowym, występują reakcje przypominające opętanie przez szatana.

Te efekty określa się mianem Remote-Motor-Control (kontrola motoryczna na odległość – RMC). Dyspozytor tej broni może kontrolować na odległość przeróżne reakcje mięśniowe. Należy do nich także mowa. RMC może posłużyć do sztucznego wywołania zawału serca, symulowania napadów duszności i kontrolowania mięśni odpowiedzialnych za mówienie. Można zneutralizować ofiarę, wytwarzając dzięki stymulowaniu mięśni słowa, które wydobywają się z jej ust, chociaż dana osoba wcale nie chce mówić.

4) Remote-Neural-Monitoring

Wszędzie na Ziemi naukowcy próbują dociec, jak połączyć mózg z komputerami, bazami danych i kamerami wideo. Naukowcy usiłują zbudować komputer, który mógłby być kierowany myślami operatora. Następnym krokiem byłoby komunikowanie się za pomocą myśli przez sieć komputerową. Takie osiągnięcie miałoby ogromne zalety przede wszystkim dla osób kalekich. Niepełnosprawni mogliby za pomocą fal mózgowych sterować wózkami inwalidzkimi czy obsługiwać urządzenia. W maju 1996 roku naukowcy z politechniki w Sydney w Australii zaprezentowali tzw. mind switch (MS). Dzięki MS osoba testowana może sterować urządzeniami elektrycznymi za pomocą fal mózgowych.

Wskutek procesów komunikacyjnych miliardów neuronów, w mózgu dochodzi do wyładowań prądu, które można zmierzyć na zewnątrz głowy elektroencefalografem (EEG). Interpretacja tych sygnałów jest niezwykle trudna, gdyż powstają one w ogromnych ilościach. Różne obszary mózgu reagują przy częstotliwościach od 3 do 50 herców. Kiedy człowiek się odpręży, mózg produkuje fale elektromagnetyczne w zakresie od 8 do 13 herców. Inne częstotliwości odpowiadają stanowi snu lub intelektualnej aktywności. Kiedy człowiek jest podniecony, produkuje fale w zakresie od 13 do 15 herców. Tabela podaje częstotliwości bioelektryczne, wytwarzane przez poszczególne obszary ludzkiego mózgu.

Obszary mózgu Bioelektryczne częstotliwości rezonansowe [Hz] Wywoływane reakcje
Kora ruchowa 10 Oddziaływanie na nerwy motoryczne
Kora słuchowa 15 Dźwięki docierają bezpośrednio do mózgu
Kora wzrokowa 25 Obrazy docierają bezpośrednio do mózgu
Kora czuciowa 9 Odczuwanie urojonych członków
Centrum myślowe 20 Podświadome myśli

 

Australijskim naukowcom udało się wzmocnić te zmiany sygnałów, tak żeby można było uruchomić przełącznik. Testowana osoba miała przymocowane do głowy elektrody, które rejestrowały zmiany sygnałów w zakresie 5-15 mikrowoltów i wzmacniały je 150 tysięcy razy. Każdy ruch był kierowany przez mózg i wytwarzał wyładowania prądu. Podczas prowadzonych w Sydney doświadczeń udało się poruszać robotami – zabawkami i kierować elektrycznymi samochodzikami. Po tym sukcesie amerykańscy i japońscy producenci zabawek zainteresowali się tym wynalazkiem.

Sterowaną Myślami Technologię opracowaną przez Jedi Mind, Inc., pozwala użytkownikowi korzystać z komputera przy pomocy jedynie swego umysłu. Aplikacja Jedi Mouse pozwala użytkownikowi poruszać się w komputerze, otwierać aplikacje, tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail mocą swojego umysłu.

Thought Controlled Technology developed by Jedi Mind, Inc., allows the user to operate the computer with the power of his mind. The Jedi Mouse application allows the user to navigate the computer, open programs, compose and send email with the power of their mind.

Na Uniwersytecie Tottori w Osace w Japonii naukowcy przeanalizowali sygnały EEG, wytwarzane przez daną osobę, kiedy ta wymawia konkretne słowo. Komputer przypisuje mu określoną częstotliwość. Oznacza to, żekomputer rozpoznaje i rejestruje sygnały, wytworzone przez pomyślenie słowa, i może je ewentualnie odtworzyć. Ta metoda powinna pomóc ludziom, którzy cierpią na choroby degeneracyjne systemu nerwowego i nie są w stanie kontrolować ciała na tyle, by móc się komunikować. Badania znajdują się jeszcze w początkowym stadium i z lepszymi komputerami szybciej osiągnięto by sukces.

Wojskowi również angażują wszystkie środki, by skonstruować komputer, którym można by zarządzać dzięki technologiom mind control. W Laboratorium Alternatywnych Technologii Kontrolnych (Alternative Control Technology Laboratory) w bazie lotniczej Wright Patterson w Dayton w Ohio naukowcy próbują wykorzystać sygnały EEG w symulatorach lotu. W laboratorium Armstronga skonstruowano kabinę pilota, która porusza się na osiach. Podczas testów udawało się regularnie zmieniać położenie kabiny jedynie dzięki wzmocnieniu lub przytłumieniu prądów mózgowych. Według eksperymentatorów, przełożenie prądów mózgowych na ludzkie rozkazy tkwi jeszcze w powijakach. Dr Hohnsbein z Federalnego Urzędu Medycyny Pracy w Berlinie jest przekonany, że nigdy nie będzie możliwe, by człowiek pomyślał „w lewo” lub „prosto, szybko” i automatycznie pojechał w wybranym kierunku. Jedną rzecz potwierdzają wszakże wszyscy naukowcy: wraz z rozwojem technologii komputerowej i wzrostem zasobów pamięci, jesteśmy coraz bliżej dnia, w którym mózg będzie całkowicie połączony z komputerem.

Po tym krótkim wypadzie na obszar oficjalnej nauki, chcielibyśmy teraz pójść za pewnymi wskazówkami i zająć się kwestią, czy to trzymane w tajemnicy przedsięwzięcie nie zostało już przypadkiem uwieńczone sukcesem. Trzeba sobie uzmysłowić, że, przede wszystkim w USA, istnieją dwa sposoby finansowania nauki:

a) Oficjalne badania naukowe są finansowane z corocznie zatwierdzanego budżetu rządu. W zakresie badań podstawowych nie zawsze jest on imponujący, a wskutek globalnych oszczędności podlega coraz większym cięciom;

b) Nieoficjalne badania naukowe są finansowane z „czarnego budżetu”, który, według szacunków, wynosi w USA około 30 miliardów dolarów rocznie. Ten budżet nie znajduje się pod kontrolą państwa. Dzisiaj wiadomo, że w USA technologie mind control, wojskowe badania nad UFO, rozwój zaawansowanych systemów napędowych, technologie komputerowe, budowa wojskowych baz podziemnych i egzotyczne rodzaje broni high-tech są w dużej mierze finansowane z „czarnego budżetu”. Uczestniczący w tych programach naukowcy są objęci klauzulą najwyższego utajnienia i pracują w odosobnionych instytutach badawczych lub w podziemnych kompleksach wojskowych, pokazanych na zdjęciach w tej książce. Ponieważ nie są oni zdani na budżet ustalany przez wybranych przedstawicieli społeczeństwa, wyniki ich badań wyprzedzają o około 15-20 lat osiągnięcia oficjalnej nauki. Jeśli publicznie mówi się o nanotechnologiach, to możliwe, że są one już wykorzystywane przez niektóre służby specjalne lub wojsko, bądź znajdują się w fazie testów.

Na przykład od 1996 roku toczy się w USA proces (sygnatura Civil Action 92-0449), jaki John St. Clair Akwei wytoczył Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (National Security Agency – NSA). Pan Akwei skarży NSA o tajny nadzór nad amerykańskimi obywatelami za pomocą technologii Remote-Neural-Monitoring (RNM). NSA ma trzy następujące główne zadania:

  • Communications intelligence (COMINT): Pełny nadzór i podsłuch komunikacji elektronicznej, przekazywanej do USA (faksem, telefonem, pocztą elektroniczną itp.), na określone kombinacje słowne lub słowa kluczowe, jak również podsłuchiwanie osób lub organizacji podejrzanych ze względów narodowego bezpieczeństwa. NSA od wczesnych lat 60. ma najwydajniejsze komputery, jakie w tajemnicy skonstruowano;
  • Signals intelligence (SIGNIT): W ramach SIGNIT mieści się opracowywanie programów, które pozwalają na bezprzewodowe wejście do systemów komputerowych dzięki dekodowaniu fal elektromagnetycznych. Pan Akwei twierdzi, że NSA dysponuje możliwościami rejestrowania pól biomagnetycznych indywidualnych osób i wykorzystywania ich w celach nadzoru;
  • Domestic intelligence (DOMINT): NSA utworzyła bazy danych o wszystkich obywatelach amerykańskich, którzy mogliby znaleźć się w jej kręgu zainteresowań.

 

Według kilku źródeł, NSA miała stworzyć elektroniczną sieć nadzoru, która kontroluje cały zakres fal elektromagnetycznych. Ta technologia miałaby umożliwiać NSA rejestrację, nadzór i oddziaływanie na komputery, urządzenia radiowe i wideo, drukarki itp., a nawet na pole elektryczne, jakie wytwarzają wokół siebie ludzie. Specjaliści NSA zajmujący się SIGNIT potrafią podobno dekodować emisję elektromagnetyczną komputerów i uzyskują tym samym dostęp do informacji komputerowych, nie znając hasła i bez konieczności uciekania się do zwykłych metod hakerskich.  (wg. osób zdalnie nękanych okazuje się że dekodują każde urzadzenie elektryczne, telefon, komputer, radio na baterie, wszystko zakłócają zdalnie, wyłączają, najczęściej zawieszają, zacinają, pozbawiają zasilania lub drastycznie obniżają napięcie w ten sposób wyłączają urzadzenie itd. – przyp. red.) Na tej samej zasadzie, w zasięgu ich możliwości ma być oddziaływanie z zewnątrz, przez odwrotny proces, na emisję elektromagnetyczną i zmiana zapisanych w komputerze danych czy programów.

John Akwei i inni badacze są zdania, że wavie (TI's) i pozostałe ofiary mind control są w celach testowych dręczone przez technologie RNM, stosowane przez NSA w ramach SIGNIT. Pole bioelektryczne testowanej osoby ma być rejestrowane na odległość, tak że może ona być nadzorowana i sterowana z oddali. Wytwarzane przez neurony wyładowania prądu są przegrywane na elektroencefalogram (EEG), a sygnały dekodowane.

Stymulację fal mózgowych bada się już od programu MKULTRA. W archiwum narodowym znajdują się dokumenty, które klasyfikują te badania pod hasłem radiation intelligenceJeśli specjaliści od SIGNIT na bazie programów dotyczących bioelektrycznych działań wojennych opracowali w tajemnicy technologię RNM, udało się znaleźć ogniwo łączące mózg i komputer. Za jej pomocą ma też być możliwe wywoływanie u wavie (TI's) symptomów "sztucznego" opętania i kontroli mięśni. Zmodulowana informacja może być podświadomie lub dostrzegalniewgrana danej osobie. Ponieważ każdy człowiek wytwarza specyficzne pole bioelektryczne, dana osoba reaguje na określone częstotliwości. Stąd człowiek znajdujący się obok ofiary mind control, w tym przypadku RNM, nie zauważa, co się dzieje. To z kolei oznacza, że osoba A, której operatorzy RNM wgrywają informacje do kory słuchowej na częstotliwości osoby B, nie reaguje na te informacje. Ta technologia wyjaśnia, dlaczego głosy słyszy tylko jeden wavie, a nie osoby, które znajdują się w pobliżu.

John Akwei utrzymuje, że jest ofiarą technologii RNM i dlatego zaskarżył NSA. Akwei i inni badacze twierdzą, że użytkownicy RNM przechwytują, wzmacniają, dekodują i pokazują na ekranie wideo emisję elektryczną, wytwarzaną w korze wzrokowej mózgu. Oznaczałoby to, że personel SIGNIT widzi, co spostrzega nadzorowana każdorazowo osoba, bez łączenia z nią przewodami czy elektrodami. W zasięgu możliwości operatorów RNM ma również leżeć wgrywanie obrazów do mózgu nadzorowanej osoby.

Badaczka UFO dr Karla Turner zbadała przypadek, w którym wirtualne uprowadzenie przez UFO odbyło się w obecności trzech świadków. Dwaj z nich zostali obudzeni w mieszkaniu przez krzyki gospodyni. Kiedy wbiegli do sypialni, zobaczyli, jak niebieskawe światło całkowicie spowija kobietę. Ich przyjaciółka Amelia (imię zmienione) znajdowała się w stanie transu i wydawała się z kimś rozmawiać. Po kilku minutach światło uległo rozproszeniu i uwolniło ją ze stanu paraliżu. Amelia opowiedziała swoim przyjaciołom, że całe wydarzenie rozpoczęło się od odgłosów śmigłowca, które usłyszała nad domem. Wydawało się jej, jakby mogła patrzeć przez dach swojego domu. Twierdziła, że zobaczyła śmigłowiec, zanim ten zniknął. Potem ujrzała gadzią postać i małą, niebiesko-czarną istotę, stojące przy łóżku. Jej goście nie widzieli jednak w pokoju żadnych żywych istot. Natomiast dla Amelii ten rozwój wypadków wirtualnej rzeczywistości był w pełni realny.

Takie scenariusze wirtualnej rzeczywistości mogłyby być wytwarzane dzięki technologii RNM. Badacze mind control wiedzą o licznych ofiarach mind control, które przeżyły takie wydarzenia. Ed Light opowiedział nam, że ma do czynienia z takim rozwojem wypadków, że gdy jego świadomość ni stąd, ni zowąd ulega zmianie, nagle spostrzega zupełnie inne otoczenie. Następnie czasami widzi ludzi, może przeprowadzać akcje i spacerować wśród wirtualnych krajobrazów. Gdy trwa realizacja scenariusza, ani Ed, ani jego towarzysze niedoli nie potrafią rozróżnić, co jest rzeczywiste, a co nie.

American Experiment [- pseudonim Amerykanina, który jest ofiarą mind control] twierdzi, że i jemu od czasu do czasu są wgrywane do głowy obrazy. Ukazują się one jak na ekranie, bezpośrednio w jego głowie, tak jakby pochodziły z innej płaszczyzny świadomości. Czasami widzi obcych ludzi, domy, sceny z przeszłości lub możliwe scenariusze przyszłości [te same techniki praktykują UFO-le z katastroficznymi wizjami przyszłości tej planety]. Pewnego razu zobaczył hydroplan podobny do wodnopłatowca Clipper. Jeśli technologia RNM rzeczywiście istnieje, to na niektóre uprowadzenia przez UFO należałoby spojrzeć w innym świetle.

John Akwei twierdzi, że jego dręczyciele pochodzą z jednostki Kinnecome NSA. Ma ona składać się z około stu osób, które na 24-godzinnych zmianach w centrali NSA w Ft. Meade nadzorują ofiary mind control za pomocą technologii RNM. Ponieważ wavie nie mogą ujść swoim prześladowcom, nasuwa się wniosek, że pewną rolę w technologiach mind control odgrywają satelity lub inne nadajniki o szerokim zasięgu, będące stałym ogniwem cybernetycznym między testowanym obiektem a operatorem.

Przypadek Johna Akwei jest pierwszym, kiedy osoba twierdząca, że jest torturowana za pośrednictwem tej technologii, zdołała wnieść skargę przeciwko przypuszczalnym prześladowcom. Jeśli NSA lub inne agencje rzeczywiście potrafią, dzięki rejestrowaniu, wzmacnianiu i dekodowaniu fal mózgowych, oddziaływać na myśli, reakcje słuchowe i wzrokowe, reakcje i polecenia mięśniowe, to wcześniej czy później każdy człowiek mógłby stać się ofiarą tej technologii i położone zostałyby podwaliny dla globalnej cybernetycznej kontroli ludzkości. Dalszą przesłanką, wskazującą na ten niebezpieczny kierunek, jest rozwój implantów, którymi zajmiemy się obszernie w następnym rozdziale.

W sierpniu 1996 roku lotnictwo amerykańskie opublikowało studium strategiczne pod tytułem Air Force 2025. W publikacji tej zostały przedstawione obszary działania i możliwości technologiczne lotnictwa w roku 2025. W raporcie o operacjach informatycznych jest mowa o wyzwaniach cybernetycznych. Wojskowi opisują w nim żołnierzy, którzy mogliby trafić wirtualnie na pole walki za pomocą implantów mózgowych i satelitów. Ten cybernetyczny żołnierz miałby potem obsługiwać z satelity przez swój biochip kierunkową broń energetyczną.Autorzy artykułu podkreślają, że istniejące obecnie wątpliwości etyczne co do biochipów do roku 2025 znikną. Jak wykażemy w następnych rozdziałach, biochipy, projekcje holograficzne i wirtualnie wytwarzane otoczenie wydają się już być opracowane i testowane na nieświadomych tego osobach.

Źródło: http://magnokraft.ufonauci.cba.pl/Metody_mind_control.html

Implanty wkraczają do mózgu

26 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

implanty-wkraczaja-do-mozgu

Implanty wkraczają do mózgu

Hipokamp nienaruszonego mózgu (po lewej) odbiera impulsy nerwowe z otoczenia. Mikroprocesor (z prawej), który może być w stanie pomóc ludziom budować długotrwałe wspomnienia, przetwarza sygnały z mózgu jako impulsy elektryczne i wysyła je z powrotem do hipokampu.

W dobie bardzo zaawansowanego technicznie zarządzania pamięcią, następny w kolejce aby dostać się do wspomnień nie jest komputer, lecz ty sam.

Profesor Theodore W. Berger, dyrektor Centrum Inżynierii Neuronalnej na Uniwersytecie w południowej Kalifornii, stworzył krzemowy chip implant, który naśladuje hipokamp, ​​obszar mózgu znanego z tworzenia wspomnień. Jeśli się powiedzie, proteza części mózgu mogłyby zastąpić biologiczny odpowiednik, dzięki czemu osoby, które cierpią z powodu zaburzeń pamięci, będą w stanie odzyskać zdolność do przechowywania nowych wspomnień.

I to nie jest kwestia "czy", ale "kiedy". Sześć zespołów zaangażowanych wspólnym wysiłku kilku laboratoriów, w tym USC, University of Kentucky i Wake Forest University, współpracują ze sobą pracując nad różnymi elementami protez neuronowych od prawie dziesięciu lat. Zaprezentują wyniki swoich wysiłków na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Neuronaukowców w San Diego, który rozpoczyna się w sobotę.

1c

Choć nie testowali mikrochip na żywych szczurach jednak ich badania za pomocą plasterków mózgu szczura wskazują że chip spełnia funkcje z dokładnością 95 procent. Jest to wynik, który wzbudza podekscytowanie wśród naukowców.

"Jest to nowy kierunek w dziedzinie nerwowych protez", powiedział Howard Eichenbaum, kierownik Pracowni Neurobiologii Poznawczej w Boston University. "Przedsiębiorstwo Berger jest ambitne, mając na celu zapewnienie protezy dla pamięci. Zapotrzebowanie jest wysokie, ze względu na częstość występowania zaburzeń pamięci w starzeniu się i chorobach związanych z utratą funkcji w hipokampie."

Tworzące nowe wspomnienia długoterminowe mogą obejmować takie zadania, jak nauka rozpoznawania nowych twarzy, pamiętanie numeru telefonu lub drogę do nowego miejsca. Powodzenie zależy od prawidłowego funkcjonowania hipokampu. Chociaż ta część mózgu nie przechowuje długotrwałych wspomnień, to pełni funkcję ponownego kodowania pamięć krótkotrwałej, dzięki czemu można wspomnienia przechowywać w pamięci długotrwałej.

Jest to obszar, który często jest uszkadzany w wyniku urazu głowy, udaru mózgu, padaczki i zaburzeń neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera. Obecnie nie ma klinicznie uznanego zabiegu w przypadku uszkodzonego hipokampu i towarzyszących zaburzeń pamięci.

Zespół Bergera rozpoczął swoje badania badając proces ponownego kodowania wykonywanego przez neurony z plasterków hipokampu szczurów które są utrzymywane przy życiu w substancjach odżywczych. Poprzez stymulowanie tych neuronów z losowo generowanych sygnałów komputerowych i badanie wzorców wyjściowych, grupa determinująca zestaw funkcji matematycznych, przekształciła dowolny charakterystyczny (arbitralny) wejściowy wzorzec w ten sam sposób co neurony biologiczne. A zdaniem naukowców, jest to klucz do całej sprawy.

head "To niemożliwe aby dowiedzieć się w jaki sposób twoja babcia wygląda i jak zakodować te informacje" powiedział Berger. "Wszyscy zrobimy wiele różnych rzeczy, więc nie możemy utworzyć spis wszystkich rzeczy, możemy przyjrzeć się i ewentualnie dowiedzieć się w jaki sposób jest to zakodowane w hipokampie. Co możemy zrobić to zdawać sobie pytanie – Jaką transformacja jest wykonywana w hipokampie?"

"Jeśli można dowiedzieć się w jaki sposób wejściowe sygnały są przekształcane, to mamy tą protezę. Wtedy mogę umieścić to w czyimś mózgu który zastąpi hipokamp i nie dbam o to jak oni patrzą na to – Mam wymienić uszkodzony hipokamp z innym elektronicznym, który będzie przekształcać wejściowe sygnały do wyjściowych, podobnie jak komórki biologiczne w hipokampie".

Autor: Magnus Olsson

Tłumaczył: Krzysiek Damian

Dr Robert Duncan – pracował nad programem do nękania głosami w głowie

26 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

maxresdefault

Dr Robert Duncan – pracował nad programem do nękania głosami w głowie

Kim jest Dr Robert Duncan? Jest człowiekiem który gdy odkrył do czego służą jego badania, powiedział NIE. Sprzeciwił się testowaniu tej technologii na niewinnych cywilach. Jest człowiekiem z sumieniem.

Kim był? Pracował w Departamencie Obrony US,  CIA, DARPA, Departamencie Sprawiedliwości US, NASA, Marynarce i w NATO nad złożonymi badaniami nad technologią nadzoru, inwigilacji i systemami zbrojeń. Tam był świadkiem jak bardzo skorumpowany jest system i jakich przestępstw dopuszcza się na swoich obywatelach.

Od tego czasu jego misją jest szerzenie ogólnej świadomości ludzi na temat strasznej technologi.

Polecam obejrzeć oba wywiady w których Duncan mówi czym są głosy w głowie, technologia z nimi związana oraz cel w którym są stosowane. Ponad to, opisuje inne możliwości kontrolowania umysłu, mózgu ciała człowieka za pomocą tych technologii.

Przede wszystkim wywiady te warto obejrzeć, gdyż dr Duncan tłumaczy wiele z problemów jakie sam tu opisywałem bazując na własnym doświadczeniu.

Dr Robert Duncan – Wywiad 1  

(1:14) dr Duncan określa te metody jako tortury tworzące stany traumatyczne u TI. Metody te odwzorowują techniki stosowane w fizycznych przesłuchaniach z zastosowaniem tortur.

(5:31) dr Duncan podkreśla, że w tym momencie stosowanie mikro czipów jest zbędne

(6:26) dr Duncan mówi o metodach MRI (magnetic resonance imaging – obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) oraz ESR (electron spin resonance – elektronowy rezonans spinowy) używanych przy mapowaniu i monitorowaniu ludzkiego mózgu

(10:30) dr Duncan potwierdza możliwość czytania myśli na odległość

(11:50) dr Duncan mówi o możliwości przenoszenia fal mózgowych na drugiego człowieka, dzięki czemu może on znać myśli tej osoby, czuć zapachy które ona czuje,  a nawet doświadczać tych samych emocji.

(12:30) dr Duncan mówi, że na początku niezbędna jest bliska odległość z ofiarą. Dlatego większość TI mieszka w blokach, gdzie do mieszkań poniżej i powyżej wprowadzają się osoby. Wtedy można usłyszeć również ciężki sprzęt jaki ze sobą wnoszą. Wymagany jest lokalny system czujników.

(19:40) dr Duncan mówi o czytaniu myśli za pomocą mapowania słów ofiary, gdzie przeciętnie ludzie posługują się od 2 do 10 tysięcy słów.

(20:10) dr Duncan mówi o badaniu nad którym sam pracował, mianowicie o CHATTERBOX,  czyli o tym co wcześniej opisywałem jako „papuga„. Nieustannie gadający głos w głowie, komentujący wszystkie myśli, impulsy pojawiające się w umyśle.

Co ważne, tłumaczy on czym to jest i w jakim celu się to stosuje:
Po pierwsze jest to technologia tortur stosowana do złamania woli ofiary, stosowana również w tradycyjnych psychicznych torturach.
Drugi cel to zachowanie ciągłego połączenia z sygnałem energetycznym ofiary.

(22:30) dr Duncan mówi o możliwości wyostrzania jednych zmysłów na rzecz innych. To by tłumaczyło wyostrzony słuch, wyłapujący najdrobniejszy szmer, które generują obawę i paranoje u TI.

(25:45) dr Duncan opisuje różne sytuacje i zabawy z umysłem za pomocą technologi v2k (voice to skull-głosów w głowie) stosowane przez operatorów na TI. Opisuje drastyczne sytuacje gdzie TI wykończeni głosami w głowie dokonują samookaleczeń, metod jakimi TI są zastraszani, groźbami skrzywdzenia ich czy ich bliskich, groźby gwałtów i pedofilskich insynuacji.  Opisuje także zabawy jakie wymyśla się by podporządkować sobie TI, fałszywe obietnice, absurdalne zadania itp.

(26:05) dr Duncan potwierdza, że najczęstszą metodą gnębienia TI jest deprywacja snu, którą doświadcza większość TI.

(33:08) dr Duncan mówi o łatwości odróżnienia „papugi” (chatterbox), od momentów w których podłącza się OPERATOR. Potwierdza tym samym założenie, że głosy w głowie mogą być zarówno głosami innego człowieka jak i komputera.

(35:00) dr Duncan ponownie porównuje metody nie bezpośrednich tortur na TI, do metod tortur bezpośrednich podczas przesłuchań więźniów (np przez CIA)

(38:35) dr Duncan nawiązuje do próby zwrócenia się o pomoc na policję przez niektórych TI. Opisuje bezsensowne próby ofiar ignorowane przez władze.

(39:53) dr Duncan znów określa te technologie i ich metody jako tortury, niszczenie życia, doprowadzanie ludzi do ruiny. Wszystko to jest zwykłym przestępstwem.

(40:20) dr Duncan opisuje metody katalogowania schematów mózgu, klastery uczuć, które później są mieszane i odtwarzane ponownie do mózgu ofiary w celu badania reakcji na nie.

(41:50) dr Duncan mówi o tym, iż bezdotykowe tortury, czyli symulowanie uczuć w mózgu jest tak samo realne jak fizyczne zadawanie bólu, lub może być wręcz jeszcze bardziej bolesna

(42:30) dr Duncan mówi o możliwości wywołania tą technologią ataku serca u TI. Mówi o tym jak bardzo szkodliwe dla ofiar TI są te technologie, utrzymujące ich w ciągłym stresie.  Bardzo częstym doświadczeniem u TI jest intensywne bicie serca.

(44:30) dr Duncan mówi o drobnej możliwości kontroli motoryki TI, ale większa kontrola dotyczy generowania potrzeb TI. Tworzy się nieustającą wewnętrzną potrzebę zrobienia czegoś co operatorzy chcą by ofiara zrobiła.

(47:00) dr Duncan mówi jeszcze o możliwościach zdalnego wywoływania stanów narkotycznych u ofiar TI.

Dr Robert Duncan – Wywiad 2

(2:20) dr Duncan mówi o źródłach tej technologi. Nawiązuje do projektów CIA –MK-Ultra (mind control) i FBI – COINTELPRO (gangstalking).

(3:00) dr Duncan mówi o falach ELF (extreme low frequency – skrajnie niska częstotliwość) wykorzystywanych przy technologii voice to skull (V2K, głosów w głowie),  której istnienie także tu potwierdza

(4:25) Tryone opisuje powszechne podejście do ofiar TI, traktowanie ich jako wariatów

(6:00) Tryone mówi o lekach od psychiatrów, które nie pomagają, a wręcz mogą zaszkodzić TI

(6:08) dr Duncan mówi o stosowaniu metod NLP przy użyciu technologii v2k na TI

(7:45) dr Duncan mówi tym, że wszystkie te tortury są stosowane na TI zdalnie, izolując ich w ich własnych mieszkaniach

(8:20) dr Duncan ponownie mówi o braku konieczności stosowania czipów w tych czasach

(8:50) dr Duncan mówi o czymś co nazywa SENSITIZER, substancji wzmacniającej sygnał u ofiar TI

(11:10) dr Duncan mówi o możliwości kontrolowania emocji TI, o schematach sygnałów emocjonalnych wykorzystywanych do manipulowania stanami ofiary

(12:35) dr Robert Duncan mówi o możliwości klonowania emocji i wysyłania ich do innej osoby, a także grupy osób.

(14:50) Tryone mówi możliwości technologii v2k do udawania głosów innych osób

(20:40) Tryone mówi o tym jak każdy impuls jego mózgu jest rejestrowany, kopiowany i przetwarzany przez głosy w jego głowie

(21:50) dr Robert Duncan mówi o szkodliwości tej technologii na zdrowie, pomimo iż „jedynie” symuluje ona na mózgu uczucie fizycznego bólu

(24:00) dr Robert Duncan mówi o ADS (Active Denial System – eksperymentalna mikrofalowa broń nieśmiercionośna), którą także stosuje się do prześladowania TI i powodowania uczuć i śladów oparzeń

(26:30) Tryone mówi o schematach jakie powtarzają się w trakcie prześladowań ofiar TI. Schematy te powtarzają się w historiach większości TI

(30:20) Tryone mówi o przymusowej mowie, czyś w rodzaju mimowolnego mówienia rzeczy które nie pochodzą od nas, nawiązując do metody mapowania Auditory Cortex (kory słuchowej)

(32:40) dr Robert Duncan ponownie mówi o CHATTERBOX (nad którym sam pracował), o systemie zmuszającym umysł TI do ciągłego gadania. Mówi także o wpływie tej technologi przy doświadczeniu przymusowej mowy.

(33:05) dr Robert Duncan określa naturę CHATTERBOXów jak wredną i złą, o stosowaniu przekleństw i negatywnej taktyki wobec ofiar

(31:25)  Tryone mówi o głosach w głowie i ich groźbach wobec niego, jego rodziny i innych zastraszeniach, które są powszechną metodą tortur psychicznych stosowanych podczas przesłuchań.

(36:46) dr Robert Duncan ponownie mówi o możliwości wywołania ataku serca u TI poprzez wywołania ogromnego strachu, tzw Remote Heart Attack (zdalne wywołania ataku serca)

Kolejny ciekawy wywiad:

Źródło: https://thoughtsnotmine.wordpress.com/2015/06/16/the-saint-dr-robert-duncan

Technologia łączenia „umysłu” osób trzecich z mózgiem Cz.1

26 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

nano-implanty-copy

Technologia łączenia „umysłu” osób trzecich z mózgiem Cz.1

Implanty mózgowe do KONTROLI umysłu/mózgu

Może zaistnieć konflikt wolności osobistej w przypadku wykorzystania swoich zasobów gospodarczych by dostać implant, który zwiększyłby własne fizyczne możliwości a tym co społeczeństwo na ogół uzna za pożądane i etycznie dopuszczalne.

Świadomość społeczna w dziedzinie technologii KONTROLI UMYSŁU i eksperymentów na ludziach i ich wpływ na jednostki oraz społeczeństwo w Szwecji i na Świecie.

Tylko w niewielkim zakresie wojskowe/ medyczne projekty zaklasyfikowane jako badawcze i przemysłowe są wiedzą faktograficznie dostępną. Te niegdyś badania naukowe koncentrujące się na nowej technologii przekształciły się w komercyjną różnorodność ludzkich tortur, poniżania i uszkadzania osób trzecich przeprowadzane przez naukowców i ich gadające komputery ze sztuczną inteligencją [CHATTERBOX].

Jak długo jeszcze będziesz poświęcał ich rodziny i pracę trzeba walczyć o ich prawa człowieka w tym szaleństwie nadużyć, które jest obecnie prowadzone przy użyciu oprogramowania opracowanego do mapowania mózgu. 25-04-2010. MINDTECH ma na celu stworzenie sieci amatorów i mediów. Ta grupa będzie się zajmować społeczną i etyczną stroną badań, rozwoju oraz wdrażaniem nowych technologii do społeczeństwa. Najciekawszym elementem są technologie łączące : Ludzki Mózg ze Sztuczną Inteligencjąprzy pomocy specjalnego Interfejsu. MINDTECH zrobi obszerne i gruntowne badania w tej zupełnie nowej dziedzinie, która w tym momencie jest badana jedynie przez nielicznych.

posthuman_in_water-300x225

Implanty mózgowe. Syntetyczna telepatia jest systemem komunikacji na poziomie myśli, a nie mowy. Opiera się na multimedialnej sieci komunikacyjnej. Kopiowanie z mózgu odbywa się przez całą dobę, uczenie się komputera jest głównym jego elementem, a cały przebieg kopiowania informacji z mózgu jest niczym innym jak formą tortur.

Nikt dobrowolnie nie chciałby wyrazić swojej świadomej zgody na tego typu poważne badawcze nadużycia. To wymaga lat nauki i opracowanie programu rozwoju w celu stworzenia nowych interfejsów mózg-komputer i języka multimedialnego między człowiekiem a komputerem. Przedmioty badawcze (ludzie) są obecnie wbrew swej woli podłączani on-line (24/7) na okres 6,5 lat do interfejsu Mózg-Komputer.

Badania neurologiczne posuwają się tak daleko, że można włamać się do układu nerwowego bezprzewodowo, co oznacza, że komputer może komunikować się z Twoim mózgiem i przechowywać wszystkie Twoje doświadczenia sensoryczne, a następnie studiować Twoje zachowania poznawcze (kognitywne), są one uznane za ostateczne ludzkie studium. Komercyjny dostęp do potencjalnych użytkowników tej technologii jest nieograniczony i nie ma potrzeby by komukolwiek wyjaśniać daleko idące konsekwencje nadużyć jakie za sobą niesie eksperyment. Ta technologia do interakcji mózg-komputer powstaje od lat 2000 i będzie to rewolucja dla naszego sposobu życia.

Nowy skandal badawczy i fatalne jego konsekwencje dla szerszej społeczności.

Połączone Online mózgi i sieci neuronowe.

Badania FET i ICT muszą być zmuszane do rozwijania nowego języka komputer-mózg który umożliwiałby komputerom naukę czytania ludzkich myśli za pomocą wstrzykiwanego interfejsu mózg-maszyna.

Przy użyciu tego samego interfejsu maszyna-mózg przeprowadzone zostały badania w leczeniu choroby Parkinsona, Alzheimera i depresji, może być również stosowany jako proteza wewnątrz czaszki aby udostępnić pamięć mózgu. Mając oprogramowanie będące „językiem ludzkiego mózgu” można skopiować myśli poprzez protezę i je przeczytać.

Nowy język pomiędzy komputerem a mózgiem oraz nano-elektroniczny interfejs mózg-maszyna i „Europejskie nowe technologie informacyjne” zapewniają długoterminowe warunki do przeprowadzania badań i możliwości aby czytać i obrazować neurony mózgu. Metoda ta zapewnia wysokiej rozdzielczości kopie zachowań poznawczych (kognitywnych) w mózgu oraz ludzkiej percepcji.

Super komputery i związane z powyższym badania przekształciły się w wyrafinowane gry komputerowe polegające m.in. na czytaniu umysłu żywych ludzi.

W jaki sposób na poważnie można powstrzymać organizacje przestępcze i ICT-FET badające mózg? Jak na ironię nie ogłoszono metod badawczych, ponieważ takie badania nie mogą zostać zaakceptowane w żadnym społeczeństwie gdzie obowiązuje system prawny.

ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne)
FET (Technologie Przyszłe i Powstające)
BMI (Interfejs Mózg Maszyna)

Ludzie ponownie są wykorzystywani w Szwecji, Europie i reszcie świata, tym razem usiłują wpłynąć przy pomocy nano elektrod w mózgu. Ogólna charakterystyka wskazuje że te badania są zgubne. Ze względu na zakaz ogłaszania metod diagnostycznych w służbie zdrowia możliwe jest przechowywanie danych (Web Hosting) z wielu mózgów podłączonych do sieci online z różnych badań nad mózgiem na terenie Szwecji, Europy. Badania ludzkich mózgów przeprowadzane są bez świadomej zgody.

Źródło: WORLDCACH

Tłumaczenie: Krzysztof Damian

WiMAX – nadaje się idealnie do ataku rezonansowego, psychotronicznego

26 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

wimax-nadaje-sie-idealnie-do-ataku-rezonansowego-psychotronicznego

WiMAX – nadaje się idealnie do ataku rezonansowego, psychotronicznego Darmowy internet to technologia manipulacji mas WiMax przez nieustanne napromieniowanie pulsującymi polami elektromagnetycznymi!

Technologia WiMax jest to ulepszona w zasięgu i szybkości wersja WLAN. Gdy przy WLAN osiąga się zasięgi 30 do 100 metrów to WiMax pozwala na znacznie większe odległości nawet do 50 kilometrów.

Gdy WLAN ładuje maksymalnie -downstream z 3 MB/s to WiMax osiąga 23 razy więcej – 70 MB/s (obecnie ok 160 Mb/s – K.D.). W przeciwieństwie do GSM, UMTS czy WLAN można WiMax skonfigurować na różne sposoby, zależnie od sytuacji, zmieniać dostęp i modulację. Sygnały WiMax mogą pulsować w różnych częstotliwościach.

Firmy z reguły trzymają w tajemnicy charakterystyki sygnałów WiMax, szczególnie kanału organizacyjnego. Istnieje wiedza o modulacji sygnałów w celu manipulacji ludzi. WiMax ze swoją elastycznością w konfiguracji nadaje się idealnie do ataku rezonansowego i jest używany jako broń elektromagnetyczna przeciwko ludziom i urządzeniom elektronicznym. Szkodliwość WiMax wynika z pulsujących pól EM (warto w tym miejscu przypomnieć że generatory, broń psychotroniczna to właśnie pulsacyjne promieniowanie elektromagnetyczne), wielu ważnych w tej dziedzinie badaczy ostrzega przed tą technologią.

Eksperymenty polowe szwajcarskiej Swisscom na początku roku 2008 w Boltigen wykazały, że technologia WiMax wymaga dopracowania i w aktualnej formie się koncernowi nie opłaca. Swisscom stawia na internet satelitarny.

Autor: Krzysztof Puzyna"

źródło: http://www.iddd.de/umtsno/bocian.htm#oben

przydatne linki:

7.3 Choroba mikrofalowa –

http://www.iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#73

https://pl.wikipedia.org/wiki/WiMAX

https://treborok.wordpress.com/bron-psychotroniczna-wykorzystywana-w-rosji

http://racjapolskiejlewicy.pl/bron-psychotroniczna-wszelkiego-rodzaju-czyni-z-czlowieka-pol-zwierze-pol-warzywo-zyjace-w-duchowym-wiezieniu-niemocy-i-strachu/8466

Rozmowę z Tomkiem i Piotrem prowadzi Marek Podlecki

http://monitor-polski.pl

Implantowanie nieświadomych obywateli, przykłady z Polski Cz.1

21 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

implantowanie-nieswiadomych-obywateli-przyklady-z-polski-cz-1

Informacji o nielegalnym implantowaniu ludzi jest dużo, praktycznie wszystkie dotyczą szybko rozwijających się krajów zachodnich. Jednak docierają do naszego Stowarzyszenia liczne sygnały od ludzi podejrzewających że zostały im wstrzyknięte implanty w Polsce.

Implanty

Publikowaliśmy jakiś czas temu zdjęcia które otrzymaliśmy od pana z północnej części Polski. Był on przekonany że został zaimplantowany w tzw mikrosłuchawki do podsłuchu EEG, podaje konkretną częstotliwość należącą do jednej z wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Jak twierdzi wydarzyło się to około 10 lat temu, widział w prywatnym mieszkaniu dentystkę po czym ponownie stracił przytomność. Wcześniej, tego samego dnia u tej osoby leczył zęby. Całemu zdarzeniu towarzyszył stan hipnozy, lub podobny, wywołany najprawdopodobniej jakimś rodzajem przenośnego urządzenia emitującego precyzyjne promieniowanie, wycelowane w człowieka wywołuje u niego bardzo silne zmęczenie, senność a nawet znieczulenie. Po całym zdarzeniu laryngolodzy u których był twierdzili, że nie ma tam nic podejrzanego, wreszcie pan zdecydował się zakupić kamerę otoskopową, a zdjęcia jakie udało mu się wykonać wykazują jednoznacznie… drodzy czytelnicy, wnioski wyciągnijcie sami.

implant-przyklejony-do-skory-tuz-przy-blonie-bebenkowej-zdjecie-wykonane-kamera-otoskopowa-przez-osobe-posiadajaca-owy-implantImplant przyklejony do skóry tuż przy błonie bębenkowej, zdjęcie wykonane kamerą otoskopową przez osobę posiadającą owy implant.

Uważam, że implant został niewłaściwie umieszczony, ponieważ jego kształt świadczy o metodzie jego wprowadzania pod skórę za pomocą igły. Gdyby nie popełniono błędu i zgodnie z założeniem znalazł się on pod skórą, wtedy nie mielibyśmy możliwości przyjrzeć się jego budowie na kolorowym zdjęciu, dlatego bardzo doceniamy takie odkrycia i mamy nadzieje że większość z czytelników podziela to zdanie, bowiem może się wkrótce okazać że tysiące innych osób mogło zostać potajemnie zaimplantowane celem dezintegracji osobowości i wywoływania różnych objaw choroby psychicznej, oraz innych nieludzkich badań naukowych, operacji służb specjalnych. Gdyby nie odważna i śmiała postawa autora zdjęcia moglibyśmy się o tym jeszcze długo nie przekonać. Jednak w skutek błędu osoby, która dokonała nielegalnej implantacji, implant znalazł się NA SKÓRZE, w kanale słuchowym, tuż przy błonie bębenkowej. Dr Jerzy Kulig, lekarz, podczas wystąpienia w Telewizji Polskiej na tematy wszczepiania implantów u noworodków powiedział, że implanty wstrzykiwane pod skórą są pokrywane klejem polipropylenowym, który to ma uniemożliwiać ich przemieszczanie się pod skórą. A więc implant jaki widzimy na powyższym zdjęciu najprawdopodobniej został przyklejony do skóry.

Niedawno dotarły do nas kolejne interesujące zdjęcia, tym razem wykonane Rezonansem Magnetycznym (pierwsze dwa zdjęcia poniżej są z kontrastem). Odkryte na nich implanty są także zlokalizowane w uszach, przed błona bębenkową. Proszę zwrócić uwagę na kąt umieszczenia identyczny u obu osób, może to świadczyć o ustalonej procedurze na umieszczenie owych implantów, przeszkolenie osób które tego dokonują.

Pan D. – prawe i lewe ucho MRI z kontrastem, wyniki z opisem odebrane już 15 minut po badaniu.

prawe-ucho-da

lewe-ucho-da

Pan K. – prawe ucho
a href=”http://www.universe.expert/?attachment_id=713970″ rel=”attachment wp-att-713970″>prawe-ucho-kl

Proszę zwrócić uwagę gdzie na poniższym zdjęciu znajduje się młoteczek, kowadełko, bębenek, oraz gdzie jest ślimak:ucha-copy

Na filmie widać wyżej wymienione miejsca w następującej kolejności od strony małżowiny usznej: chip RFID –> bębenek wraz z młoteczkiem i kowadełkiem –> ślimak


Co można o tych implantach powiedzieć, poza tym że mogą służyć do zdalnej telemetrii, do sczytywania EEG (fal mózgowych), oraz przy pomocy komputera na którym mapowane są nasze i nie nasze EEG możliwe jest nakładanie różnych fal mózgowych na korę mózgową, przeglądanie i wyświetlanie wspomnień, natrętnych myśli, a także możliwe jest umieszczanie obrazów poprzez tzw. modem korowy

Informacje nt projektu „modemu” korowego pojawiły się w transhumanistycznym magazynie Humanity Plus, który podaje, iż rządowa agencja pracuje nad czipem bezpośredniego interfejsu neuronowego (DNI), który może być używany do rozwoju funkcji człowieka i motoryczno-funkcyjnych napraw.

Szef projektu dr Phillip Alvelda, dyrektor technologii biologicznych w agencji, powiedział podczas konferencji Biology Is Technology w Dolinie Krzemowej w zeszłym tygodniu, iż projekt ma krótkodystansowy cel budowy urządzenia kosztującego 10 dolarów mającego wielkość dwóch pięciocentowych monet,które jest w stanie przekazać obrazy bez konieczności używania okularów lub podobnych technologii.
Żródło: PrisonPlanet.pl

PETER ROTHMAN Po pierwsze, ta technologia mogłaby przywrócić zmysły osobom, które nie można obecnie wyleczyć. Po drugie, taki sprzęt mógłby zastąpić wszelkie wyświetlacze rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej. Blokując system wzrokowy możemy w ten sposób wyświetlać obrazy wewnątrz kory wzrokowej, pokrywając świat rzeczywisty obrazem wirtualnym. Poza tym, optogenetyka pozwala zarówno odczytywać jak i zapisywać informacje.Możemy wyobrazić sobie urządzenie, w którym wirtualne obiekty są mocno zintegrowane z prawdziwym światem. Działający modem korowy umożliwiłby nawet elektroniczną telepatię i telekinezę. To rzeczywista wersja interfejsów znanych z dzieł science fiction autorów takich jak Willaim Gibson czy Ramez Naam. Czytaj więcej 

Źródło: hplusmagazine.com

Jakby tego było mało, taki chip może służyć do elektronicznego wymazywania pamięci oraz głosów wewnąrtzmózgowych przesyłanych drogą radiową (podprogowych), wydając polecenia którym nie można się oprzeć.  

Badacze Walter Bowart, Martin Cannon i inni natknęli się na metodę psychoelektryczną, która w tajnych operacjach mogłaby odgrywać bardzo znaczącą rolę. Jak się wydaje, naukowcy CIA opracowali technologię o nazwie Radio Hypnotic Intracerebral Control – Electronic Dissolution of Memory (RHIC-EDOM – radiohipnotyczna kontrola wewnątrzmózgowa -elektroniczne wymazywanie pamięci).

Techniki te mogą wywoływać na odległość hipnotyczne stany transowe, sugerować rozkazy lub całkowicie wyczyścić pamięć. RHIC wymaga wewnątrz mięśniowego implantu, który stymulowany jest w taki sposób, że uaktywnia rozkazy post hipnotyczne
Czytaj dalej Metody Mind Control (SIGINT, DOMINT, RHIC, EDOM, RMC, RNM)  wstaw linka

Na temat technologi RHIC-EDOM można także przeczytać, że:

EDOM polega na opisanym w rozdziale 1 zakłóceniu transmisji synaptycznych w określonych rejonach mózgu. Tą metodą można wywołać występujące podczas uprowadzeń przez UFO dziury czasowe lub wymazać wspomnienia z konkretnego zdarzenia.

Przy RHIC testowanej osobie wszczepia się zminiaturyzowany, elektroniczny radioodbiornik.O tym zabiegu w dokumentach COM-12 można przeczytać: “Wszczepień dokonują specjalnie wyszkolone, wytrenowane jednostki służb specjalnych. Zabieg obejmuje wszczepienie zminiaturyzowanego nadajnika w stosownym miejscu, jak płaty czołowe lub skroniowe obiektów testowych”.

Jeżeli wziąć pod uwagę, że dr Jose Delgado już w późnych latach 50. i na początku lat 60. eksperymentował z implantami i opisanym w rozdziale 2 stimoceiverem, to ze wszech miar uzasadnione jest przypuszczenie, że w ciągu ostatnich 37 lat tę technologię udoskonalono i rozwinięto. Dalej w dokumentach można przeczytać: “Urządzenie działa jak stymulator pobudzający mięśnie, nerwy lub częstotliwości fal mózgowych. Po odebraniu odpowiedniego sygnału, wywołuje oczekiwaną reakcję. Odbiornik wytwarza impulsy sensoryczne, które są odbierane przez różne nerwy. Odbiorniki służą jako baza postrzegawcza”.

Gdy tylko obiektowi testowemu wszczepi się implant, może się rozpocząć stymulacja na odległość. W ten sposób u danej osoby można wytworzyć odruchy warunkowe na wzór psów Pawłowa. Eksperymenty przeprowadzone przez dr. Delgado i innych naukowców udowadniają, że za pomocą elektrycznej stymulacji można wywołać uczucie lewitacji, kolorowe wizje i różne emocje. Czytaj dalej wstawi linka COM12

Na temat RHIC i EDOM oraz innych programów, technik i technologii pisał Dr Robert Duncan w jednej ze swoich książek, które są do kupienia na amazonie

Project: Soul Catcher: Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed

Na temat implantów i nie tylko, bardzo konkretnie mówi Dr Barrie Trower, który od lat 60 pełnił służbę w wojsku, gdzie specjalizował się mikrofalami przez ok 40 lat. Od 8 min 26 sekundy opowiada o tym, kiedy zaczęto mówić o implantach mikroprocesorowych w Wielkiej Brytanii, dlaczego nagle zaprzestano, jakie są typy implantów, co już wtedy można było za ich pomocą manipulować w ludzkich organizmach. Jak wygląda kwestia głosów przesyłanych do głowy, na czym to polega (jedna z technik polegająca na stymulowaniu ślimaka w uchu wewnętrznym), jakie rodzaje głosów można przesłać do głowy bezprzewodowo:

Jako ciekawostkę i przerażająco zuchwałe wprowadzanie zmian w naszych organizmach bez naszej wiedzy i zgody, można uznać wprowadzanie biotechnologicznych przewodów wewnątrz organizmu. O tego typu technologii mogliśmy się przekonać podczas wystąpienia Kierona Lee Perrina. Prezentacja została zarejestrowana podczas II Konferencji Projekt Ziemia, która miała miejsce 23 kwietnia 2016 roku w Klubie Literackim w Warszawie.

Od 8 min 53 sek minuty Kieron omawia tego typu przewody poprowadzone w okolicy biodra. Tak się złożyło, że przypadkiem trafiłem na zdjęcie młodej Polki, u której dostrzegłem najprawdopodobniej owe przewody, jednak musiałem usunąć zdjęcie na prośbę tej osoby. Przyznam że byłem zszokowany tym odkryciem, nigdy bym się nie spodziewał że takie rzeczy robi się też w Polsce.

Podsumowując, badanie Rezonansem Magnetycznym tzw MRI, bez kontrastu, jest w stanie wykazać implanty starego typu umieszczane w kanałach słuchowych. Nowe implanty są w otoczce silikonowej/krzemowej i są całkowicie niewidoczne na komercyjnie dostępnych prześwietleniach. 

Implanty posiadają miedziane elementy, to znaczy że nie powinny reagować z silnym polem magnetycznym podczas badania MRI, a osoby które robiły powyższe zdjęcia mają się dobrze mimo implantów na badaniu. Natomiast wszystkie inne przedmioty metalowe, zwłaszcza gdy wiemy że są stalowe, obowiązkowo trzeba zgłosić przed badaniem.

Bardzo ważne jest abyście nie sugerowali się opinią lekarza, radiologa, który „nic nie wykrył” ponieważ wszystkie wymienione na zdjęciach osoby także miały taką opinie. Zalecamy abyście sami dodatkowo obejrzeli swoje zdjęcia.

Autor: Krzysztof Damian

Źródło: www.stopzet.org

Rosyjski program NeuroNet – „CoBrain”, czyli plan połączenia ludzkich umysłów.

21 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

rosyjski-program-neuronet-cobrain-czyli-plan-polaczenia-ludzkich-umyslow

Fantastyka naukowa staje się dziś przerażającą rzeczywistością, o próbach przemiany ludzi w biologiczne roboty, cyborgi. Wywiad z panią Galiną Carewą, reżyserem wielu filmów, w tym głośnych dokumentów o broni klimatycznej i programie HAARP, prowadzi pan Aleksander Artamonow.

źródło: https://treborok.wordpress.com

A.A. – Porozmawiamy o zainteresowaniach pani różnymi systemami zbrojeń, takimi jak oddziaływanie na człowieka i jego środowisko. Pani nowe dzieło nosi bardzo ciekawą nazwę „Chcę pozostać człowiekiem”. Jest to ponad dwugodzinny film dokumentalny temu poświęcony. Zawiera on wiele ważnych informacji, które zapisywałem przygotowując się do tego programu. Film poświęcony jest problematyce wpływu na ludzki umysł za pomocą implantów i innych radiowych środków elektronicznych, aż do chipowania, oznaczania człowieka itd. Proszę opowiedzieć nam o istocie tego filmu. Na ile jest on aktualny?

Matrix Reaktywacja – Rosja w NeuroNecie PL przez treborok

G.C. – Na wstępie chce powiedzieć, że to nie jest żadna konspiracyjna idea a obecna rzeczywistość. Mamy na ten temat, w związku z wprowadzeniem wszystkich tych technologii elektronicznych, dokumentów elektronicznych, poważną dyskusję. Prezydent wprowadził dekret, że wszyscy ludzie żyjący w Rosji będą mieli robioną daktyloskopie. Staraliśmy się przeciwstawić temu systemowi i udało nam się jednak na trzy lata UED (Uniwersalna Karta Elektroniczna) odsunąć. Planowaną ją już wprowadzić. Będzie to albo biometryczny dowód osobisty albo uniwersalna karta elektroniczna, lub jedno i drugie. Na razie jest to niezbyt zrozumiałe, w każdym razie będą to dokumenty biometryczne, w które wbudowany będzie chip. Będą tam wszystkie podstawowe dane o człowieku, w tym dane biometryczne: fotografia, siatkówka oka, odciski palców.

A.A. – Bardzo ciekawe. Tym niemniej wracając do tego czym pani się zajmuje twórczo i jak ja rozumiem tym czym w Dumie Państwowej. Amerykanie od dawna zajmują się tego typu programami. Te programy jak zrozumiałem z filmu nie wywołały protestów ze strony naszych uczonych. Mówiąc o pani filmie cytuje wątpliwości naszych rosyjskich uczonych, z wyższej szkoły biznesu, dlatego że jednak w pani filmie są opinie ostrożne, lub otwarcie wrogie wypowiedziane przez przedstawicieli biznesu, proszę wybaczyć innowacje słowa o „startapach”, czyli nowych projektach. Są tam jeszcze postępowe przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem systemów nauki ludzkiego mózgu i odtworzenia jego funkcjonowania. Czyżbyśmy jeszcze nie zaszli w tym kierunku tak daleko w Rosji?

G.C. – Zaszliśmy wystarczająco daleko. W 2008 roku został podpisany dekret rządu (podpisał Putin) w sprawie zatwierdzenia list naukowo-badawczych i badawczo rozwojowych. Jedna z idei tej decyzji był przemysł nanosystemów tj. nanobioinformacyjne technologie poznawcze, opracowanie prostych interfejsów mózgowo-komputerowych. To jest to o czym będziemy mówić. W czym problem. 2008 rok, a w 2015 roku na posiedzenie rządu Miedwiediew polecił ministrowi edukacji i nauki Liwanowowi opracowanie rozporządzenia rządu w sprawie nowych technologii i projektów w Rosji. To już nie jest science fiction, to już się dzieje na poziomie rozporządzeń rządowych. 18 kwietnia 2016 r. została podjęta uchwala nr. 317 o realizacji inicjatywy narodowo-technologicznej.Ona polegała właśnie na tym, że nastąpi wprowadzenie nowych systemów, nowych map drogowych. Co zawiera te 9 map drogowych: AerNet, AfteNet, EnergoNet, FinNet, HillsNet, NirNet i jeden z głównych NeuroNet. I na to właśnie wydziela się te kwoty, tak postanowił rząd. Na to ministerstwo edukacji i nauki wydziela z budżetu osiem miliardów rubli w celu realizacji planowych przedsięwzięć map drogowych. Plus budowa techno-parków dla dzieci w wysokości jednego miliarda rubli. Proszę zwrócić uwagę jakie to są ogromne sumy na mapy drogowe. Kiedy zaczynasz głębiej czytać czym jest NeuroNet i jak to będzie realizowane wylania się coś takiego. Do roku 2020 suma inwestycji na jeden NeuroNet wyniesie 100 miliardów dolarów. To ogromna suma.

A.A. – W Rosji? – Tak w Rosji.

.C. – Mam tu plan jak wygląda NeuroNet. Powinniśmy coś powiedzieć o tym systemie. Oto jak wyglądają badania mózgu w Rosji i to jak wyglądają te mapy na tle NeuroNetu. Programy nazywają się CoBrain. Rosyjski program badania mózgu. Badania nad mózgiem stało się priorytetem na świecie. Zostały ogłoszone przez kongres USA i Unię Europejską jako priorytet w tym dziesięcioleciu. Odczytam teraz sześć kierunków NeuroNetu: NeuroWyksztalcenie, NeuroSport, NeuroMedycyna, NeuroFarma, NeuroAsystent, NeuroKomunikacja. To jest plan połączenia mózgu z komputerem poprzez chipowanie.

A.A. – Czy te chipowanie będzie w celu liczenia i identyfikacji ludzi? I czy również do torowania, że tak powiem mostu pomiędzy dyskiem twardym i naszym komputerem biologicznym który jest w naszej głowie? Co oznacza chipowanie w tym przypadku?

G.C. – To będzie zupełnie inny rodzaj Internetu, inny system, będą budowane neurokomputery. One już w zasadzie są i działają. Po prostu jeśli teraz jesteśmy w stanie zobaczyć, usłyszeć i rozmawiać z innymi, to tam ludzie będą już podłączeni bezpośrednio. Najważniejsze w NeuroNecie – to połączenie na ogromną skale, jak piszą, mózgów ludzi w jeden system i przekazywanie nie tylko słów i obrazów, ale i uczuć innym ludziom.

A.A. – To zadziwiające, budzi nie tylko szacunek ale i przerażenie. Dlatego że każdy mózg człowieka zawiera masę informacji osobistych, którymi nie chce się dzielić. Mamy określony podział na warstwy informacyjne. Coą czym dzielimy się tylko z dziećmi, współmałżonkiem, innymi ludźmi w pracy. A okazuje się że wszystko co jest w mózgu, cały „dysk twardy” będzie otwarty dla wszystkich. Jest pani za czy przeciw temu?

G.C. – Oczywiście, że przeciw. Dlatego, że nie wiadomo jak to w ogóle będzie działać i jak ludzie będą utrzymywać stosunki?

A.A. – Szklani ludzie…

G.C. – Po pierwsze, pełna przejrzystość i kontrola. W uwagach do planu działań mapy drogowej rozwoju NeuroNetu napisano: „Hybrydowy człowiek i intelekt maszyny pozwoli znacznie poszerzyć środowisko ludzkiego mózgu, podnieść jego wydajność dzięki integracji z technosferą. Rozmiar nowych segmentów rynku NeuroNetu do roku 2020 szacuje się na 100 miliardów dolarów”. Tak jak wspomniałam. Tu akurat mowa jest o prowadzeniu projektów badawczych CoBrain w Rosji. I to nie jest żadna fantastyka naukowa, jest to przyjęte na poziomie rządowym. I rzecz najważniejsza, realizowane to będzie w przedszkolach i szkołach. To pierwszy stopień, który zacznie działać.

A.A. – W pani filmie jest jeszcze straszniejsza perspektywa ponieważ nasi byli amerykańscy partnerzy okazało się, że już od dawna przestali uważać nas za partnerów. Oni w tym poszli znacznie dalej i chcą zacząć rozwój tych technologii na poziomie embrionalnym. System oddziaływania na głowę zostanie rozpoczęty jeszcze przed urodzeniem dziecka.(…)"  

C.d na filmie od 11:30 minuty

Urząd patentowy USA potwierdza układ nerwowy człowieka może być manipulowany przez pola elektromagnetyczne z monitorów

21 grudnia 2017 autor: INF1N1TY

urzad-patentowy-usa-potwierdza-uklad-nerwowy-czlowieka-moze-byc-manipulowany-przez-pola-elektromagnetyczne-z-monitorow

Urząd patentowy USA potwierdza układ nerwowy człowieka może być manipulowany przez pola elektromagnetyczne z monitorów

Kontrola umysłu, myśli jest szeroko zdefiniowane jako poddanie indoktrynacji człowieka w sposób który powoduje upośledzenie zdolności do samodzielnego myślenia i zakłóceń przekonań i przynależności.

Kontrola umysłu początkowo postrzegana jako zwykła teoria spiskowa.  W pierwszych dniach istnienia tego terminu, jego zwolennicy wierzyli, że umysł ludzki może być kontrolowany poprzez rozpowszechnianie  komunikatów propagandowych odpowiednio spreparowanych i „rozsyłanych” wiadomości. Teoria ta staje się możliwa poprzez wiadomości jakie media rozpowszechniają publicznie, jak media nieustannie bombardują ludzi konkretnym przekazem lub pomysłem, z biegiem czasu ludzie uzależniają się od niego przyjmując ją jako rzeczywistość. Oczywiście jeśli tak się dzieje, oznacza to, że wydziały myślenia ludzi zostały zmienione.

Jednak kontrola umysłu przeniosła się od zwykłych wiadomości komunikacyjnych mediów do czegoś głębszego, jest to istne szokujące odkrycie. W 1999 roku kryminalistyczny psycholog Dick Anthony ujawnił, że Stany Zjednoczone, a dokładnie CIA wynalazło obciążające techniki prania mózgu, podczas wojny koreańskiej. Oświadczenie Anthoniego doprowadziło do dalszej analizy, później okazało się, że rząd USA wprowadził eksperymenty sposobów w jaki można kontrolować ludzki umysł, natychmiast po zakończeniu 2 wojny światowej. W 1945 roku rząd potajemnie zwerbował wielu nazistowskich naukowców, z których część została zidentyfikowana i ukarana za zbrodnie wojenne w czasie procesów norymberskich. Rekrutacja trwała pod kryptonimem Operacja Paperclip („spinacz”) . Celem operacji spinacz było sięgnięcie do poznania tych nazistowskich naukowców, powiedziano im, że gdy zgodzą sie na współpracę z rządem St.Zjednoczonych, on będzie ich chronić przed oskarżeniami, naziści zgodzili się mając wybór – współpraca albo „szubienica”.

Po rekrutacji w Stanach Zjednoczonych rząd wykorzystywał nazistów do wielu bardzo tajnych eksperymentów. Jednym z owych eksperymentów było jak kontrolować ludzki umysł poprzez technologie popartą nauką. Z pomocą nazistów w rok 1950, CIA i departament obrony prowadzili tajne badania pod kryptonimem MKULTRA (później przemianowany na projekt ARTICHOKE/karczoch). Celem jego było zbadanie kontroli umysłu, modyfikacji zachowań i tematów pokrewnych.

Kiedy te tajemnice zostały podane do publicznej wiadomości, nigdy nie zostały zakwestionowane przez CIA, z wyjątkiem faktu oświadczenia, że umorzyli owy program, lecz najważniejsze pytanie brzmi: czy możemy zaufać CIA? Co zrobić jeśli udało im się wynaleźć technologię kontroli ludzkiego umysłu których jesteśmy zupełni nieświadomi?

W 2013 roku w BBC ukazał się artykuł zatytułowany ”Czy jesteśmy  blisko ludzkiej kontroli umysłu, czy jest to rzeczywistość”  ( http://www.bbc.com/news/business-23994649 ). W artykule mówiło się, że Rajesh Raoa, badacz Univeristy of Washington, grał w grę komputerową kontrolując ruch tylko za pomocą umysłu, bez żadnych kontrolerów fizycznych. Wynalazek pana Raoa przekonał wielu badaczy, że kontrola umysł nie jest już teorią spiskową, a jest całkiem realnym zagrożeniem. Niektórzy badacze wyrazili poważne zaniepokojenie owym wynalazkiem, mówiąc, że to może doprowadzić do apokalipsy zombie. „Kiedy ktoś ma pełne linki do mózgu, bezpośrednio można kontrolować kogoś jak robota, wtedy to może stać się wielkim problemem” powiedział dr Ian Pearson, futurolog z doświadczeniem w nauce i technice.

Aby jeszcze bardziej udowodnić, bez żadnej dwuznaczności, że kontrola umysłu jest rzeczywistym faktem i technologia wykorzystywana jest do celów jak najbardziej niemoralnych i nieetycznych, skorumpowana praca  jest dostępna, można natknąć się na nią w internecie. Badania naukowe publikowane w internecie z numerem patentowym US 6506148 B2, jest ona zatytułowana „System nerwowy – manipulacja polami elektromagnetycznymi z monitorów” ( https://www.google.com/patents/US6506148 ). W streszczeniu pracy można się dowiedzieć: „efekty fizjologiczne były obserwowane u ludzi, w odpowiedzi na stymulację skóry słabymi polami elektromagnetycznymi, pulsowanie pewnych częstotliwości bliskich pół Hz i 2,4 Hz, tak aby pobudzić sensoryczny rezonans. Wiele monitorów komputerowych, tv, przy wyświetlaniu obrazów impulsowych, emitują impulsowe pole elektromagnetyczne w wystarczającej amplitudzie do spowodowania takiego pobudzenia. Jest zatem możliwe aby manipulować system nerwowym pacjenta przez pulsujące obrazy wyświetlane na pobliskim monitorze komputera lub odbiornika telewizyjnego. W tym ostatnim przypadku pulsowanie obrazu może być osadzone w materiale programu lub mogą być nakładane przez modulowanie strumienia wideo, czy to w postaci sygnału częstotliwości radiowej lub sygnału wizyjnego. Obraz wyświetlany na monitorze komputera mogą być skutecznie modyfikowane za pomocą prostego programu komputerowego. Dla niektórych monitorów, impulsowe pole elektromagnetyczne zdolne jest do ekscytujących rezonansów czuciowych, w pobliskich przedmiotach mogą być generowane nawet wyświetlane obrazy, które są impulsem intensywności podprogowej”.

Zgodnie z publikacją Google, Hendricus G.Loos jest właścicielem dzieła, on złożył  pracę w czerwcu 2001 roku, ale został opublikowany w styczniu 2003 roku. Gdy staraliśmy sie znaleźć więcej szczegółów na temat pana Loos, zdaliśmy sobie sprawę, że nie jest popularny w internecie, nawet  w Wikipedia niczego nie można znaleźć. Jednak można znaleźć można nieliczne teksty wspominające o nim ( http://www.topsecretwriters.com/2015/11/the-mysterious-hendricus-loos-and-his-nervous-system-manipulation-devices/ ), znaleźliśmy informacje, że jego praca na temat manipulacji układu nerwowego z urządzeniami elektronicznymi rozpoczęła się w rku 1978 od publikacji dziewięciu prac.

Teraz, aby umieścić pracę w prostym kontekście, rozważmy prostą definicję układu nerwowego. Zdaniem neurologów, ludzki układ nerwowy kontroluje wszystko zaczynając od oddychania i produkcji enzymów trawiennych, na pamięci i inteligencji kończąc. Jeżeli patent numer US 6506148 B2 mówi, że układ nerwowy może być manipulowany przez pola elektromagnetyczne z monitorów,  nasuwa się myśl, że twój umysł jest manipulowany przez monitory? Szczególnie telewizory stały się śmiercionośną bronią skierowaną przeciwko nam. Z ostatnich ujawnień WikiLeaks Valut 7, okazało się  że CIA używa inteligentnych telewizorów firmy samsung do szpiegowania ludzi.

Zewsząd dochodzę różnego rodzaju doniesienia, że rząd Stanów Zjednoczonych ma tajne technologie, a one stają się co raz bardziej osadzone w większości technologii używanych przez społeczeństwo na co dzień. Pomaga to rządowi USA aby utrzymać swoją hegemonie na każdą istotą na tej planecie. Sekret wiedzy nazistów ( http://subversify.com/2011/05/13/hitler%E2%80%99s-mind-control-experiments-and-how-they-influenced-modern-propaganda/ ) jest teraz w rękach rządu USA i jest oddany do użytku.

Naszym celem jest zwiększenie świadomości, kiedy badali ten problem, ktoś powiedział nam, że nadszedł czas aby pozbyć się naszych telewizorów. Osoba powiedziała, że dowody są przytłaczające, rzeczywiście jesteśmy zszokowani dostępem do dowodów. Jedno ważne pytanie: dlaczego główne media milczą na ten temat? Gdyż media mają wytyczony cel, nie jest nim podnoszenie świadomości, pracują dla elity i mają nas umieścić w ciemności niemocy i stworzyć posłusznych niewolników.

Od tej pory nigdy nie odrzucaj żadnej teorii spiskowej, poświęć trochę czasu aby przebadać temat, badania takich tematów nie powinno być trudne ponieważ jesteśmy w epoce informacyjnej dostępności.

Źródło: www.nwo.report/nwo/kontrola-umyslu-realne-zagrozenie-urzad-patentowy-usa-potwierdza-uklad-nerwowy-czlowieka-moze-byc-manipulowany-pola-elektromagnetyczne-monitorow.html 

stat4u